Zyskaj z kartą Mastercard – 1500 zł premii od ING Bank Śląski

ING Bank Śląski stara się zachęcić nowych klientów do zakładania konta firmowego i korzystania z kart debetowych Mastercard.

W najnowszej akcji bonusowej można uzyskać 1500 zł premii moneyback i darmowe prowadzenie konta przez 2 lata. Dobrą informacją jest także to, że bank kieruje ofertę również do dotychczasowych klientów.

Premia moneyback i darmowe prowadzenie konta

Dla firm, które nie korzystały wcześniej z usług ING Banku Śląskiego przygotowano promocję polegającą na zwrocie 10% moneyback (nie więcej, niż 1500 zł) za transakcje wykonane przy użyciu firmowej karty Mastercard.

Dodatkowo cały czas trwa bezterminowa akcja ”Konto za 0 zł”.

Przy założeniu w ING Banku Śląskim pierwszego konta firmowego dla danego numeru NIP można zyskać dwuletnie zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku i realizację wybranych przelewów przy użyciu bankowości internetowej.

Zwolnione z opłat są przelewy krajowe w PLN (oprócz Express Elixir, SORBNET i BlueCash) i przelewy w EUR do krajów SEPA.

Kto może wziąć udział w promocji „Zyskaj z kartą Mastercard”?

Prowadzona obecnie akcja „Zyskaj z kartą Mastercard” przygotowana przez spółkę IQ Marketing trwa do 30 września 2023 r.

Z promocji ING Bank Śląski mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą;
  • osoby prawne (spółka lub samorząd);
  • jednostki nie będące osobą prawną, które mają przyznaną zdolność prawną do prowadzenia działalności gospodarczej.

Definicja ta obejmuje również wspólników spółki cywilnej (spółka jawna i partnerska uznawane są za jednego uczestnika).

Istotnym warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie Polski lub posiadanie tutaj siedziby i brak innego rachunku firmowego w ING Banku Śląskim do 31 marca 2023 r.

Przewidziana pula nagród wynosi 2,1 mln złotych, a co za tym idzie – po jej wyczerpaniu okres promocji może się skrócić. Udział we wcześniejszej edycji nie wyklucza udziału w obecnej – trzeba jedynie kontynuować spełnianie warunków podczas jej trwania.

Jak otrzymać nagrodę?

Pierwszy krok to założenie Konta Direct dla Firmy z Kartą Mastercard do konta w PLN lub Kartą Mastercard Business zbliżeniową. Termin zawarcia umowy upływa 30 września 2023 r.

W tym samym terminie należy wyrazić chęć udziału w promocji za pomocą formularza zgłoszeniowego. Formularz zostanie udostępniony po otworzeniu konta firmowego w ING Business lub Moje ING.

Konieczna jest także akceptacja regulaminu i wyrażenie wymaganych zgód. Także tej, pozwalającej ujawnienie tajemnicy bankowej organizatorowi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji promocyjnej.

Od razu po wysłaniu zgłoszenia będzie ono widoczne na liście wniosków w systemie ING Business i w Moje ING. Tam również można sprawdzać jego status.

Następny warunek to aktywne korzystanie z firmowej karty debetowej. Bank zwróci 10% wartości transakcji wykonanych kartą w okresie trwania promocji.

Maksymalnie można otrzymać 1500 zł, jednorazowo 500 zł w miesiącu. Bank przekaże premię na konto firmowe do 20. dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Kwestie organizacyjne

Zwrot przyznawany będzie do momentu wyczerpania puli nagród według kolejności wykonywanych transakcji.

Warunki regulaminu spełniają transakcje bezgotówkowe, które będą zapłatą za towary lub wykonanie usług. Transakcji można dokonać zarówno przy fizycznym użyciu karty Mastercard jak i bez ”plastiku”.

Organizator bierze pod uwagę także transakcje wykonane przy użyciu karty Mastercard innej niż Karta Mastercard do konta w PLN lub Karta Mastercard Business zbliżeniowa. Warunkiem jest to, aby karta była przypisana do rachunku bankowego, założonego zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej.

Natomiast bank nie zakwalifikuje do warunku transakcji bezgotówkowych wpłat i wypłat w bankomatach.

Warunkiem zwrotu są rozliczone i zaksięgowane transakcje na rachunku przypisanym do karty wykonane w okresie trwania promocji.

Bank nie przyznaje moneybacku za transakcje zwrotne, sporne i zakwestionowane albo w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy konta firmowego.

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą organizator przygotował ułatwienie w rozliczeniach z urzędem skarbowym i dopełni za nich wszystkie formalności.

Pozostałe podmioty, które mogą wziąć udział w promocji powinny potraktować otrzymany zwrot jako przychód firmy i rozliczyć go z urzędem skarbowym według swoich zasad.

W przypadku tej promocji ważna jest szybkość podjęcia decyzji o otwarciu rachunku i aktywnym korzystaniu z karty. Im wcześniej otwarte konto, tym szybciej można wykonywać transakcje przynoszące moneyback.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl