1500 zł dla firm – edycja III promocji Alior Bank

Alior Bank przygotował dla klientów biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą bardzo ciekawe promocje. Otwierając konto firmowe można otrzymać nawet 400 zł premii.

Ponadto klienci, którzy aktywnie będą korzystać z nowo otwartego rachunku mają szansę na zdobycie kolejnego bonusu w wysokości nawet 1500 zł.

Z promocji ”400 zł na start” można skorzystać do 31 stycznia 2024 r. Alior Bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeśli wyczerpie się pula 3000 kont, które można w niej otworzyć.

Z kolei akcja „1500 zł dla firm – edycja III” jest bezterminowa.

Kto może skorzystać z promocji Alior Banku?

Jak wspomniano wcześniej promocja ”400 zł na start” dedykowana jest przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Bank wymaga, by uczestnik akcji nie posiadał w okresie ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu dedykowanego klientom biznesowym z oferty.

Jeśli chodzi o akcję „1500 zł dla firm – edycja III” regulamin wyklucza z udziału tych przedsiębiorców, którzy kiedykolwiek posiadali jakiś produkt firmowy.

Jak uzyskać bonus 400 zł?

Aby mieć możliwość zdobycia premii, należy złożyć wniosek o konto firmowe Alior Bank do 31 stycznia 2024 r. podając kod promocyjny (PROMO400).

Umowę z Alior Bankiem o prowadzenie konta należy zawrzeć w ciągu 15 dni.

W celu uzyskania bonusu konieczne jest zrealizowanie przelewu do ZUS lub organów podatkowych w ciągu najpóźniej 45 dni od daty założenia rachunku.

Po przyznaniu premii zostanie ona wypłacona na konto firmowe do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną zrealizowane wymagane warunki.

Warto mieć na uwadze, że zdobyta nagroda jest przychodem przedsiębiorstwa i należy ją rozliczyć według właściwych dla siebie zasad.

Premia 1500 zł za aktywność

Dodatkowo korzystając z promocji „1500 zł dla firm – edycja III” przedsiębiorcy zyskują możliwość powiększenia bonusu za aktywne korzystanie z rachunku. W ciągu miesiąca uzyskać można maks. 125 zł.

Premie cząstkowe bank przyznaje za wykonanie określonych działań na koncie w ciągu 12 miesięcy.

Po zrealizowaniu min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do rachunku biznesowego bank przyznaje cząstkowe premie, których wysokość i warunki przyznania określa poniższa tabela:

Premie cząstkowe za poszczególne aktywności w promocji Alior Banku

Według regulaminu akcji transakcje kartą, to płatności wykonane w punktach handlowo-usługowych w Polsce jako zapłata za towary lub usługi. Jednakowoż do warunku promocji bank nie weźmie pod uwagę:

 • transakcji w zakładach bukmacherskich;
 • transakcji w instytucjach finansowych;
 • płatności w usługach transportowych (kod MCC 4111);
 • płatności u brokerów ubezpieczeniowych;
 • internetowych przekazów pieniężnych;
 • transakcji zrealizowanych przy użyciu wielowalutowej karty;
 • transakcji zaksięgowanych na rachunku dewizowym.

Co ciekawe, w szczegółach realizowanej transakcji bez problemu sprawdzimy, jakim kodem MCC charakteryzuje się dana operacja.

W przypadku średniomiesięcznego salda, Alior Bank bierze pod uwagę środki na wszystkich bieżących rachunkach uczestnika promocji.

Jeśli chodzi o konta walutowe, zgromadzone na nich środki zostaną przeliczone na PLN po średnim kursie NBP, który obowiązuje w ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

Po zsumowaniu sald z poszczególnych dni otrzymana kwota zostanie podzielona przez liczbę dni przypadających w miesiącu. Alior Bank nie bierze pod uwagę środków:

 • na lokatach terminowych;
 • na rachunkach lokacyjnych;
 • pochodzących z finansowania klienta w banku;
 • zgromadzonych na kontach osobistych uczestnika.

Krok po kroku do otrzymania 400 zł premii

1 Do 31 stycznia 2024 roku złóż wniosek o konto firmowe w Alior Banku.
2 W ciągu 15 dni od momentu złożenia wniosku o konto zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie rachunku firmowego.
3 W ciągu 45 dni od założenia konta wykonaj przelew do ZUS lub organów podatkowych.
💎 400 zł nagrody wpłynie na Twoje konto firmowe do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz wszystkie warunki jej otrzymania.

Krok po kroku do otrzymania 1500 zł premii

1 Przez 12 miesięcy wykonuj operacje bankowe związane z działalnością Twojej firmy.

Aby móc otrzymać poszczególne premie (patrz krok 2) w każdym miesiącu musisz zrealizować min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą (nie musisz ich wykonać w miesiącu, w którym otworzyłeś konto).

2 Bank będzie Cię nagradzał premiami za wykonanie poszczególnych aktywności:

 • Nagroda 20 zł za przelew do ZUS (na min. 500 zł) lub US (na min. 500 zł). Zlecenie stałe i przelew natychmiastowy nie są wliczane do ww. warunku.
 • Nagroda 10 zł za przelew SEPA na min. 100 EUR.
 • Nagroda 25 zł za zrealizowanie i rozliczenie w danym miesiącu transakcji kartą/kartami wydanymi do konta firmowego na min. 2 tys. zł.
 • Nagroda 15 zł za wykonanie w miesiącu min. 3 przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju.
 • Nagroda 10 zł za wpływ na rachunek przelewu z PCKF na min. 100 zł.
 • Nagroda 25 zł za:
 • wymianę waluty (Autodealing) na rynku transakcji kasowych na min. 5 tys. jednostek waluty obcej dla transakcji crossowych (bez PLN) w walucie bazowej w miesiącu LUB
 • wykonane przewalutowania pomiędzy rachunkami posiadacza w ramach firmy na min. 5 tys. jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez PLN) w walucie bazowej w miesiącu
 • Nagroda za średniomiesięczne saldo na rachunku:
 • od 2500,01 do 10 000 zł – 0 zł
 • od 10 000,01 do 50 000 zł – 5 zł
 • od 50 000,01 do 100 000 zł – 10 zł
 • od 100 000,01 zł – 20 zł
💎 Maksymalnie możesz otrzymać 125 zł premii w miesiącu, czyli maksymalnie 1500 zł w ciągu roku.
bankradar.pl