Przenieś konto i zyskaj do 400 zł – promocja Credit Agricole

Bank Credit Agricole cały czas stara się przyciągnąć klientów i zachęcić ich do współpracy organizowanymi akcjami specjalnymi. W najnowszej promocji „Przenieś konto i zyskaj do 400 zł” uzyskać można 100 lub 400 zł premii.

Wysokość bonusu zależy od zapewnienia wpływów na nowy rachunek w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Z promocji można skorzystać do 31 października 2023 r.

Z udziału wyłączone są osoby, które po 31 grudnia 2020 r. były posiadaczami rachunku osobistego w Credit Agricole.

Jak zdobyć nagrodę w promocji „Przenieś konto i zyskaj do 400 zł”?

Do 31 października 2023 r. należy zawrzeć z Bankiem Credit Agricole umowę o prowadzenie jednego z dwóch rachunków (z kartą debetową):

Rachunek można otworzyć w oddziale banku jako konto indywidualne lub wspólne. Otwierając rachunek należy pamiętać o:

 • aktywowaniu dostępu do bankowości elektronicznej CA24 lub CA24 Mobile i zalogowaniu do niej;
 • wyborze elektronicznych wyciągów z konta,
 • wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od banku i współpracujących z nim podmiotów.

Kolejnym krokiem, który należy wykonać w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, jest upoważnienie do przeniesienia konta.

W tym celu konieczne będzie dołączenie określonego wniosku, w którym należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości,
 • nazwę obecnego banku,
 • numer przenoszonego konta,
 • dyspozycję zamknięcia konta,
 • nazwę firmy lub organu, który przekazuje dla nas wynagrodzenie (np. dane zakładu pracy, uczelni wyższej lub ZUS).

Warto mieć na uwadze, że podpisy złożone na upoważnieniu i wniosku muszą być zgodne ze wzorem podpisu, który został złożony w dotychczasowym banku.

W ciągu trzech kolejnych miesięcy po otwarciu rachunku należy zapewnić min. 4000 zł (lub min. 1000 zł) wpływu na konto w Credit Agricole.

Wymagany wpływ rozumiany jest jako suma wpłat gotówkowych i przelewów, które zostały zrealizowane w okresie miesiąca kalendarzowego.

Bank zastrzega jednak, że środki nie mogą pochodzić z innego konta własnego w Credit Agricole lub innym banku. Bank nie weźmie ponadto pod uwagę przelewów z kont, których jesteśmy pełnomocnikami lub współposiadaczami.

Co istotne, wymagany przez bank wpływ nie musi być jednorazowy.

Ważne jest tylko, aby w danym miesiącu suma uznań wynosiła min. 1000 zł lub min. 4000 zł. Credit Agricole uznaje np.:
 • wpływ wynagrodzenia (renta, emerytura, zasiłek, stypendium);
 • wpłatę gotówki w placówce banku;
 • przelew z konta członka rodziny (np. współmałżonka czy dziecka).

Bonus w wysokości 400 zł (za sumę wpływów min. 4000 zł) lub 100 zł (za wpływy w wysokości min. 1000 zł) bank wypłaci do końca następnego miesiąca po tym, w którym odnotowano trzeci wpływ spełniający wymagane warunki.

Jak to wygląda w praktyce? Jeśli konto otworzymy np. 15 września, a pierwszy wpływ zaksięgowany 20 października, należy zadbać, by kolejne wpływy rozliczono do 20 listopada i 20 grudnia.

Bank wypłaci bonus najpóźniej do 31 stycznia 2024 r.

Warto rozważyć ofertę Credit Agricole w szczególności, jeśli nie jesteśmy do końca zadowoleniu z dotychczasowego rachunku i szukamy innego, którego warunki będą dla nas bardziej korzystne.

Oferowana promocja pozwala na zdobycie w prosty sposób całkiem niezłego bonusu. Niestety minusem jest to, że uznawane wpływy nie mogą pochodzić z własnego rachunku w innym banku i trzeba odrobinę pogłówkować.

Oczywiście zawsze zostaje nam opcja wpłacenia gotówki z innego źródła lub poproszenie bliskiej osoby o pomoc.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 31 października 2023 roku złóż wniosek o otwarcie Konta dla Ciebie lub Konta dla Ciebie VIP.

 • podczas składania wniosku wybierz elektroniczną formę otrzymywania wyciągów
 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych
 • aktywuj dostęp i zaloguj się do bankowości elektronicznej CA24 ebank lub CA24 Mobile
2 W ciągu 7 dni od zawarcia umowy o konto podpisz upoważnienie do przeniesienia rachunku i dołącz odpowiedni wniosek.
3 Przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta) zapewnij wpływ na rachunek w Credit Agricole w wysokości min. 4000 zł (lub min. 1000 zł).
💎 Premię (400 zł lub 100 zł) otrzymasz do końca miesiąca następującego po tym, w którym na Twoim koncie znajdzie się trzeci wpływ spełniający warunki promocji.
bankradar.pl