Zyskuj i oszczędzaj z CitiKontem (320 zł premii)

Decydując się na założenie CitiKonta możemy uzyskać nie tylko premię gotówkową w wysokości nawet 320 zł, ale także podwyższone oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym aż 7,1% w skali roku.

Promocyjna stawka obejmuje środki do 50 tys. zł i obowiązuje przez okres czterech miesięcy. Do zdobycia nagród wymagane jest zrealizowanie bardzo prostych aktywności, co jest dodatkowym atutem oferty.

Akcja specjalna „Zyskuj i oszczędzaj z CitiKontem” potrwa planowo 9 maja 2024 r. Bank zastrzega sobie jednak możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeżeli wyczerpie się pula 5000 rachunków.

Kto może wziąć udział w promocji „Zyskuj i oszczędzaj z CitiKontem”?

Promocja została przygotowana z myślą o osobach fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Regulamin wyklucza z udziału posiadaczy rachunku osobistego lub konta oszczędnościowego (także jako współwłaściciel lub pełnomocnik) po 31 grudnia 2021 r.

Posiadacze innych produktów z oferty banku (np. karty kredytowej) śmiało mogą skorzystać z przygotowanej promocji.

Jak to bywało dotychczas, z udziału w akcji wykluczeni są nierezydenci, a także obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak zdobyć nagrody?

Najpóźniej do 9 maja 2024 r. należy złożyć wniosek o otwarcie CitiKonta i Konta Oszczędnościowego i podpisać z bankiem umowę o prowadzenie wspomnianych rachunków.

Warto pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu promocji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą kanału elektronicznego i telefonicznego.

Pierwszą część bonusu w wysokości 20 zł otrzymamy już za samo otwarcie konta i wyrażenie wymaganych zgód.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wyrażone zgody należy zachować do końca następnego miesiąca po otwarciu konta.

Premia cząstkowa zostanie przekazana na CitiKonto do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu podpisania umowy o konto.

Kolejny etap obejmuje okres czterech kolejnych miesięcy po założeniu rachunku. W każdym z nich należy:
  • zapewnić wpływ na nowo otwarte CitiKonto o łącznej wysokości przynajmniej 2000 zł (nie będą zaliczane wpływy pochodzące z rachunków osobistych prowadzonych w Citibanku);
  • zrealizować minimum trzy bezgotówkowe transakcje przy użyciu karty o łącznej wartości przynajmniej 300 zł (pod uwagę będą brane transakcje zrealizowane w punktach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych).

Klienci, którzy spełnią powyższe wymagania będą mieli szansę na skorzystanie z promocyjnej stawki oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym.

Za każdy z czterech miesięcy bank naliczy oprocentowanie 7,1% w skali roku, które obejmuje środki do 50 tys. zł. Uzyskane odsetki otrzymamy w dwóch transzach:

  • odsetki wynikające ze standardowego oprocentowania;
  • odsetki związane z udziałem w akcji specjalnej.

Druga część odsetek trafi na rachunek najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli nie spełnimy wymagań regulaminu w którymś z czterech miesięcy, otrzymamy jedynie odsetki standardowe. Jednak nie stracimy szansy na skorzystanie z promocyjnej stawki w kolejnych miesiącach.

W drugim, trzecim i czwartym miesiącu po założeniu rachunku należy dodatkowo zapewnić wpływ wynagrodzenia w wysokości przynajmniej 2000 zł.

Warto wiedzieć, że przelew musi pochodzić od pracodawcy lub organu, który wypłaca świadczenie (renta, emerytura, stypendium). Bank nie weźmie pod uwagę przelewów pochodzących z kont osobistych.

Zapewniając wpływ wynagrodzenia na konto, spełniamy jednocześnie warunek zasilenia rachunku kwotą min. 2000 zł, dzięki czemu możemy skorzystać z podwyższonej stawki oprocentowania oszczędności.

Bonus w wysokości 300 zł za zrealizowanie wymagań regulaminu zostanie przekazany na konto do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia CitiKonta.

Do momentu wypłaty ostatniej premii należy zachować otwarte CitiKonto, a Umowa Depozytowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

Krok po kroku do otrzymania 320 zł premii

1 Do 9 maja 2024 roku wypełnij wniosek o CitiKonto i Konto Oszczędnościowe oraz zawrzyj online umowę o prowadzenie rachunku.

  • zaakceptuj regulamin oraz zgody marketingowe
💎 Za otwarcie CitiKonta oraz wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 20 zł premii.
2 / 💎 W każdym z 4 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia CitiKonta:

  • zapewnij wpływy na rachunek w łącznej kwocie min. 2 tys. zł
  • wykonaj w miesiącu min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą na łączną kwotę min. 300 zł (dozwolone są transakcje w punktach stacjonarnych oraz online)

Spełniając te warunki będziesz uprawniony do skorzystania z promocyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym.

Sprawdź ofertę oszczędnościową Citi Handlowy: https://bankradar.pl/ranking-kont-oszczednosciowych/

3 W drugim, trzecim i czwartym miesiącu następujących po miesiącu otwarcia CitiKonta zapewnij wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 2 tys. zł.

Źródłem wpływu musi być rachunek pracodawcy lub organu wypłacającego świadczenie: emeryturę / rentę / stypendium.

Otrzymanie wynagrodzenia (min. 2 tys. zł) na konto jest równoznaczne ze spełnieniem warunku. dot. podwyższonego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym.

💎 300 zł premii za spełnienie warunków dot. wpływu wynagrodzenia otrzymasz na rachunek do końca piątego miesiąca po otwarciu CitiKonta.
1/5 - 1 głosów
bankradar.pl