Zwracamy do 1000 zł za opłacanie składek ZUS

Klienci biznesowi, którzy zdecydują się na podjęcie współpracy z Millennium Bankiem i otworzą Konto Mój Biznes zyskają szansę na bonus w wysokości 1000 zł za aktywne korzystanie z niego przez okres pięciu miesięcy.

Ponadto otwierając jednoosobową działalność z pomocą Millennium będziemy mogli powiększyć naszą premię o dodatkowe 500 zł.

Kolejna premia 500 zł przyznawana jest z natomiast za skorzystanie z proponowanej przez bank oferty terminali płatniczych.

Promocja „Zwracamy do 1000 zł za opłacanie składek ZUS” zakończy się 3 lipca 2024 r. Bank zastrzega sobie jednak możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeżeli wyczerpie się pula 15 tysięcy rachunków.

O ewentualnym wcześniejszym zakończeniu promocji bank poinformuje na swojej stronie internetowej.

Przedsiębiorcy, którzy współpracują z Millennium Bankiem, ale nie prowadzą jeszcze działalności mają szansę na zdobycie 2000 zł.

Dla obecnych przedsiębiorców, którzy są klientami (lub nie) Millennium maksymalny bonus wynosi 1500 zł.

Każdy klient, który skorzysta z obecnej oferty Millennium z automatu zostanie objęty akcją promocyjną „Postaw na Biznes z Bankiem Millennium„, która zagwarantuje dwuletnie zwolnienie z opłaty za:

 • prowadzenie rachunku biznesowego;
 • prowadzenie rachunków dewizowych (w EUR, USD, GBP, CHF);
 • firmowe karty kredytowe;
 • zwykłe krajowe przelewy internetowe (w PLN);
 • standardowe przelewy do krajów EOG i SEPA (w EUR).

Przedsiębiorcy, którzy otworzą rachunek biznesowy w kwietniu 2024 r. zostaną zwolnieni z wyżej wymienionych opłat do końca kwietnia 2026 r.

Kto może wziąć udział w promocji „Zwracamy do 1000 zł za opłacanie składek ZUS”?

Aby móc skorzystać z promocji z przelewem gotówkowym należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Dodatkowo wymagane jest, by w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia przystąpienia do akcji nie posiadać konta firmowego w Millennium Banku.

Według regulaminu akcji dopuszczone jest otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej z pomocą banku w czasie trwania promocji.

Nieco krótszy okres karencji obowiązuje w przypadku promocji, która gwarantuje zwolnienie z opłat. Z udziału wykluczeni są jedynie ci przedsiębiorcy, którzy posiadali konto firmowe w Millennium po 1 kwietnia 2023 r.

Jeśli posiadamy jakiś produkt z oferty Millennium Banku dedykowanej klientom osobistym również możemy skorzystać z akcji.

Jak zdobyć nagrody?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą  już jednoosobową działalność powinni otworzyć Konto Mój Biznes do 3 lipca 2024 roku.

Osoby, które chcą otrzymać dodatkowy bonus (500 zł) muszą otworzyć działalność wraz Kontem Mój Biznes. Należy to zrobić najpóźniej 3 lipca 2024 r.

W procesie wnioskowania o konto warto pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu promocji oraz wyrażeniu zgody na:

 • przetwarzanie danych osobowych;
 • otrzymywanie od banku ofert marketingowych (również od firm, które współpracują z Millennium Bankiem).

Do ostatniego dnia następnego miesiąca po otwarciu konta należy przynajmniej raz zalogować się do mobilnej aplikacji udostępnionej klientom przez Bank Millennium.

Następnym krokiem jest realizowanie warunków aktywności przez okres pięciu miesięcy po założeniu konta firmowego. Przedsiębiorcy muszą w tym czasie:
 • zapewnić zewnętrzne wpływy na konto w wysokości łącznej przynajmniej 1000 zł;
 • zrealizować płatności kartą debetową przypisaną do konta/Blikiem o wartości min. 500 zł;
 • wykonać przelewy do ZUS z formatki ZUS znajdującej się w bankowości elektronicznej Millenet/aplikacji mobilnej.

Jeśli chodzi o wpływy zewnętrzne, bank weźmie pod uwagę przelewy otrzymane z innych kont bankowych poza kontami osobistymi uczestnika promocji i związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W przypadku transakcji, bank uzna wszystkie płatności wykonane w punktach stacjonarnych/sklepach internetowych (również przy wykorzystaniu Apple Pay i Google Pay). Pod uwagę nie weźmie natomiast:

 • wypłat gotówkowych;
 • transakcji niebędących zapłatą za towary/usługi (np. Blik na telefon);
 • płatności związanych z uczestnictwem w grach hazardowych.

Co ciekawe, jeżeli nie zrealizujemy powyższych warunków w jednym z miesięcy, nie utracimy prawa do premii w kolejnych. Nie otrzymamy nagrody jedynie za ten miesiąc, w którym nie spełnimy warunków regulaminu.

Premie cząstkowe bank będzie przekazywał na Konto Mój Biznes do ostatniego dnia następnego miesiąca po tym, w którym spełniono określone aktywności.

Jeśli uczestnik akcji prowadził firmę przed przystąpieniem do niej, otrzyma bonus 200 zł. Osoby, które zarejestrowały działalność w czasie trwania akcji mogą liczyć na nagrodę w wysokości 300 zł.

Do czasu wypłaty wszystkich nagród nie wolno rozwiązać umowy o konto, a wyrażone zgody marketingowe i handlowe muszą pozostać zachowane.

Aby otrzymać dodatkową nagrodę, należy do 31 sierpnia 2024 r. zawrzeć z bankiem umowę o terminal płatniczy lub aplikację mobilną Millennium POS.

W każdym z pięciu kolejnych miesięcy następujących po miesiącu zawarcia umowy, należy zapewnić z terminala miesięczne wpływy na Konto Mój Biznes w wysokości przynajmniej 1000 zł.

Za każdy miesiąc, w którym spełnione zostaną warunki aktywności bank przyzna premię cząstkową w wysokości 100 zł.

Przelew trafi na rachunek firmowy do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym nabyte zostanie prawo do nagrody.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 3 lipca 2024 roku otwórz Konto Mój Biznes.

 • zaakceptuj regulamin i wyraź niezbędne zgody marketingowe

Jeżeli dodatkowo założysz firmę wraz z Kontem Mój Biznes otrzymasz bonusową premię.

Jeżeli masz już zarejestrowaną działalność nadal możesz ubiegać się o pozostałe nagrody.

2 Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu otwarcia konta, przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku.
3 W każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta:

 • zapewnij wpływy zewnętrzne na rachunek w łącznej wysokości min. 1 tys. zł
 • zrealizuj przelewy do ZUS za pomocą Millenetu lub aplikacji mobilnej
 • wykonaj płatności kartą debetową wydaną do konta lub Blikiem na min. 500 zł
💎 Kolejne premie będziesz otrzymywać do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełniłeś wszystkie wymagane aktywności.

Jeżeli założyłeś firmę wraz z Kontem Mój Biznes, będziesz otrzymywać 300 zł / mies. Jeżeli nie skorzystałeś z tej opcji – 200 zł / mies.

Łącznie możesz więc zdobyć 1000 zł lub 1500 zł bonusu.

4
Do 31 sierpnia 2024 r. zawrzyj z Bankiem Millennium umowę o terminal płatniczy lub aplikację Millennium POS.

W każdym z 5 kolejnych miesięcy (liczonych od tego, w którym zawarłeś umowę) zapewnij z terminala wpływy na rachunek firmowy w wysokości min. 1 tys. zł / mies.

💎 Cząstkowe premie (5 x 100 zł) trafią na Twoje konto firmowe do końca następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zrealizujesz warunki.
5/5 - 1 głosów
bankradar.pl