Możesz zyskać 600 zł w wiosennej promocji konta

Początek kwietnia w Millennium Banku stoi pod znakiem promocji konta Millennium 360°. W najnowszej akcji specjalnej do zdobycia jest premia w wysokości aż 600 zł. Bonus można zdobyć za zrealizowanie bardzo prostych warunków.

Klienci Banku Millennium mają jeszcze szansę na skorzystanie z podwyższonego oprocentowania (6,5%) na koncie Profit.

Ponadto możemy zdobyć ekstra bonus w wysokości 200 zł na eKarcie goodie, jeśli zdecydujemy się na założenie konta dla dziecka.

Akcja promocyjna „Możesz zyskać 600 zł w wiosennej promocji konta” planowo zakończy się 25 czerwca 2024 r. Bank zaznacza jednak, że zakończy się wcześniej, jeżeli wyczerpie się pula 24 tys. rachunków otwartych w promocji.

Kto może wziąć udział w akcji?

W promocji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

 • numer telefonu zarejestrowany u krajowego operatora sieci,
 • polskie obywatelstwo,
 • ważny dowód osobisty i numer PESEL.

Regulamin wyklucza z udziału osoby, które po 1 stycznia 2020 r. posiadały konto osobiste w Banku Millennium. Zwróćmy uwagę na to, że posiadanie innych produktów z oferty banku nie stanowi przeszkody do wzięcia udziału w akcji.

Uczestnikiem promocji można także zostać będąc posiadaczem konta technicznego, które nie jest traktowane jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Jak uzyskać nagrody w promocji „Możesz zyskać 600 zł w wiosennej promocji konta”?

Do 25 czerwca 2024 r. na stronie promocji złóż wniosek o otwarcie konta Millennium 360° wraz z kartą i dostępem do e-bankowości. Koniecznie należy zaakceptować regulaminu akcji.

Podczas wypełniania wniosku o otwarcie rachunku, należy wyrazić zgody na przekazywanie przez bank informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Dodatkowo wymagana jest zgoda na świadczenie usługi Zwroty za zakupy przez Millennium Goodie we współpracy z Bankiem Millennium i utrzymanie jej do zakończenia akcji.

Do czasu otrzymania wszystkich nagród umowa o konto musi pozostać aktywna, a wyrażone zgody zachowane.

Aby uzyskać pierwszą część premii w wysokości 100 zł należy w ciągu 14 dni od podpisania umowy o konto spełnić trzy warunki:
 • zasilić nowo otwarte konto kwotą przynajmniej 1000 zł;
 • min. raz zalogować się do aplikacji mobilnej;
 • zrealizować jedną transakcję kartą/Blikiem.

Uznane zostaną wszystkie wpływy na rachunek, które nie będą pochodziły z innego konta uczestnika akcji prowadzonego w Millennium.

Jeśli chodzi o transakcje, bank nie zaliczy wypłat gotówki, transakcji, które nie będą stanowiły zapłaty za towary/usługi (również Blik na telefon) oraz tych związanych z uczestnictwem w grach hazardowych.

Pod uwagę nie zostaną wzięte również transakcje zwrócone na rachunek przed nabyciem prawa do nagrody.

Pierwsza premia cząstkowa w wysokości 100 zł trafi na konto Millennium 360° do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji warunków.

Kolejny etap obejmuje okres sześciu kolejnych miesięcy po otwarciu konta. W tym czasie uczestnik jest zobowiązany do:
 • zrealizowania transakcji kartą/Blikiem na kwotę przynajmniej 500 zł;
 • min. jednego logowania do aplikacji mobilnej.

Za spełnienie powyższych warunków bank przyzna nam nagrodę w wysokości 200 zł.

Bonus możemy powiększyć o dodatkowe 300 zł, jeżeli w trzech kolejnych miesiącach na nowo otwarte konto trafi przelew z tytułu wypłaty wynagrodzenia (pensja / renta / emerytura / stypendium).

Wysokość wpływu powinna wynosić jednorazowo przynajmniej 1000 zł. Osoby, które mają więcej niż 26 lat powinny otrzymać przelew z konta firmowego.

W przypadku klientów młodszych źródło przelewu może być dowolne, jednak nie może on pochodzić z innego rachunku uczestnika w Millennium Banku.

Bardzo istotny jest wiek uczestnika akcji w momencie zawarcia umowy o prowadzenie konta w ramach promocji. Zasady uznawania transakcji są dokładnie takie same, jak te opisane powyżej.

Aby otrzymać drugą część premii, należy zrealizować warunki uprawniające do uzyskania pierwszej.

Drugą część nagrody (200 zł / 500 zł) otrzymamy do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

Krok po kroku do otrzymania 600 zł premii

1 Do 25 czerwca 2024 roku złóż wniosek o konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Millenet.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji
2 Spełnij warunki uprawniające do otrzymania 100 zł premii. W ciągu 14 dni od otwarcia konta:

 • zasil swój nowo otwarty rachunek kwotą min. 1 tys. zł
 • zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej
 • wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą lub Blikiem na dowolna kwotę
💎 100 zł premii otrzymasz na swoje nowo otwarte konto do końca kolejnego miesiąca.
3
W każdym z 6 kolejnych miesięcy po otwarciu konta:

 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem na min. 500 zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 200 zł premii.

Premię możesz powiększyć o 300 zł, jeśli w 3 kolejnych miesiącach zasilisz konto jednorazowym przelewem na min. 1 tys. zł z tytułu wynagrodzenia (pensja / renta / emerytura / stypendium).

💎 Bank wypłaci premię 200 lub 500 zł do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.
4
Dodatkowymi bonusami do zdobycia są także: promocyjne oprocentowanie (6,25%) na kocie Profit oraz 200 zł za Konto 360° Junior.
5/5 - 1 głosów
bankradar.pl