PŁATNOŚCI ODROCZONE W POLSCE

Sklepy internetowe w Polsce coraz częściej oferują klientom możliwość odroczenia płatności. Usługa ta niweluje konieczność natychmiastowej zapłaty za zamówiony towar z własnych środków, ponieważ pozwala na przesunięcie terminu spłaty.

Rozwiązanie to przynosi korzyści zarówno klientom, jak i sprzedawcom. Nabywca produktu może uregulować należność w wybranym przez siebie terminie, natomiast sklep osiąga znacznie wyższy poziom sprzedaży.

Jako forma spłaty, odroczenie płatności jest zazwyczaj dostępne bezpośrednio obok tradycyjnych metod do wyboru, np. płatności kartą, przelewem czy BLIK-iem.

Czym jest odroczenie płatności i na czym polega?

Odroczenie płatności można zdefiniować po prostu jako przesunięcie terminu zapłaty za dany towar o określony czas, bez jednoczesnej konieczności dłuższego oczekiwania na jego dostawę. Rozwiązanie to może dotyczyć nie tylko produktów, ale również wykupionych usług.

Zapłata odbywa się w ustalonym terminie, który najczęściej wynosi minimalnie 30 dni od daty zamówienia. Proces odroczenia płatności przebiega w kilku prostych etapach.

W zależności od oferty firmy zapewniającej taką możliwość, klient korzysta z niej bezpośrednio przy składaniu zamówienia lub wnioskuje wcześniej o przyznanie określonego limitu.

W tym drugim przypadku, z ustalonego limitu zostanie dokonana zapłata również przy okazji kolejnych zakupów przez internet.

Po zarejestrowaniu konta przez kupującego lub przy realizacji jego pierwszego zamówienia, firma odraczająca płatność przeprowadza weryfikację wniosku. Limit przyznany na takich warunkach może zostać w przyszłości podniesiony.

Z jego uzyskaniem nie wiążą się żadne koszty jednorazowe czy comiesięczne. Warto też wiedzieć, że w okresie odroczenia klient nie ponosi żadnych opłat czy odsetek.

Usługa odroczenia płatności jest dostępna nie tylko dla indywidualnych kupujących, ale również dla firm.

W tym drugim przypadku może ona funkcjonować na różnych zasadach, zależnie od oferty danej platformy sprzedażowej. Niektóre mogą udostępniać na przykład płatność odroczoną dla transakcji, które są zawierane między samymi przedsiębiorstwami.

Firma będąca sprzedawcą otrzymuje wówczas od razu zapłatę za fakturę, chociaż kupujący przedsiębiorca przedłużył termin płatności o kilkadziesiąt dni.

Jak działają odroczone płatności i jak z nich korzystać?

W przypadku podjęcia decyzji o zakupie z płatnością odroczoną, należy przy finalizowaniu transakcji wybrać odpowiednią formę zapłaty.

W większości sklepów internetowych oznaczona jest informacją o możliwości natychmiastowego zakupu z późniejszą zapłatą. Przeważnie w każdej firmie wygląda to jednak bardzo podobnie – np. „Kup teraz – zapłać później„.

Operator odroczonych płatności akceptuje następnie wniosek, po czym umowa jest zatwierdzana. Proces ten trwa zaledwie kilka chwil, ponieważ jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga oczekiwania na przyjęcie zamówienia do realizacji.

Wybór opcji odroczonej płatności nie oznacza przy tym, że sprzedawca nie otrzyma pieniędzy za swój towar lub usługę od razu.

Firma pośrednicząca w zapłacie zawiera ze sklepem umowę, która gwarantuje przekazanie należnych mu środków od razu po dokonaniu transakcji.

Sprzedawca otrzymuje więc potwierdzenie płatności natychmiast po zakupie, tak samo jak w przypadku dokonania go z zapłatą przelewem czy kartą.

Rozwiązanie to pozwala klientowi na korzystanie z zakupu od razu, nawet jeszcze zanim za niego faktycznie zapłaci.

Firma oferująca odroczenie płatności oczekuje na uregulowanie tej należności zgodnie z umową zawartą w trakcie składania zamówienia, która określa również finalny termin spłaty.

Jakie są zalety i wady płatności odroczonej?

Płatność odroczona posiada zarówno zalety, jak i wady. Decyzja o skorzystaniu z tego rozwiązania powinna zależeć od indywidualnych potrzeb osoby, która planuje robić zakupy w taki sposób.

Nie bez znaczenia pozostaje też podejście do terminowego regulowania zobowiązań. Najważniejszą zaletą płatności odroczonej jest przede wszystkim brak konieczności zapłaty za zakupy natychmiast.

Kwestia ta pozostaje nie bez znaczenia w sytuacji, gdy klient nie posiada aktualnie wystarczających środków i pilnie potrzebuje jakiegoś towaru lub usługi.

Dla wielu osób zaletą jest też możliwość obejrzenia produktu przed zapłatą za niego, co nie jest możliwe w przypadku zakupów online.

Rozwiązanie to niweluje więc konieczność oczekiwania na zwrot pieniędzy po odesłaniu towaru niespełniającego oczekiwań. A tym samym eliminuje ryzyko zamrożenia środków na pewien czas.

Płatności odroczone stanowią zarazem atrakcyjną alternatywę dla kredytów gotówkowych, ponieważ usługa ta jest w większości przypadków całkowicie darmowa.

Klient może bezpłatnie przesunąć termin płatności, dzięki czemu nie musi zaciągać pożyczki na 30 dni z prowizjami i dodatkowymi kosztami.

Z realizacją płatności odroczonych wiążą się mimo wszystko pewne wady.

W teorii rozwiązanie to nie jest obarczone większymi wymaganiami względem konsumentów. Jednak w praktyce sporo zależy od sytuacji finansowej danego klienta.

Termin spłaty w końcu musi nastąpić. Jeżeli nabywca nie posiada wówczas wystarczających środków, może ewentualnie rozłożyć płatność na raty.

Warto jednak pamiętać, że ich ilość jest ograniczona. Z reguły liczba rat wynosi od 3 do 6, więc ostatecznie kupujący i tak musi wywiązać się ze swojego zobowiązania.

Odroczona płatność zapewnia więc spore możliwości, jednak należy z niej umiejętnie korzystać oraz pamiętać o rozsądnym zarządzaniu swoimi zakupami.

Terminu spłaty nie da się przesuwać w nieskończoność, dlatego warto zawsze mieć pewność, że wymagane środki uda się zgromadzić na czas.

Płatności odroczone - zalety i wady

Płatność odroczona a zdolność kredytowa

Obecnie w większości podmiotów oferujących płatności odroczone, przyznanie limitu kredytowego nie wiąże się z obciążeniem zdolności kredytowej klienta w bankach czy firmach pożyczkowych.

Celem zweryfikowania wiarygodności kupującego, przed potwierdzeniem umowy sprawdzane są jego dane osobowe. Ocenie podlega też historia transakcji w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej.

Specyfika samej usługi sprawia jednak, że w skierowanym do tej instytucji zapytaniu znajdzie się kwota nieodzwierciedlająca rzeczywistej wartości przyznanego limitu. Do jej ustalenia dochodzi bowiem dopiero po sprawdzeniu danych w BIK.

Ocena zdolności kredytowej wpływa tak naprawdę głównie na wysokość przyznawanego limitu, co w każdym przypadku odbywa się indywidualnie.

Od wyników weryfikacji pod tym kątem może też zależeć wysokość kosztów ponoszonych przez kupującego, jeżeli nie dokona on terminowej spłaty po terminie odroczenia.

Po każdym kolejnym zakupie i zgodnym z umową uregulowaniu należności, klienta uznaje się za coraz bardziej wiarygodnego i może on liczyć na podniesienie przyznanego limitu.

Poza sprawdzeniem kupującego w BIK, zapytanie wysyła się również do KRDKrajowego Rejestru Długów, w którym znajdują się dane dotyczące niewypłacalnych dłużników.

Osoby mające problemy ze spłatą kredytów, pożyczek pozabankowych lub innych zobowiązań mogą więc spotkać się z odmową przyznania limitu.

Zakupy z wykorzystaniem płatności odroczonych przestają być dostępne również dla klientów, u których występują opóźnienia we wcześniejszych spłatach takim systemem.

Zapytanie do BIK wysyła się za każdym razem, gdy zostaje zawarta umowa sprzedaży.

Kiedy jednak klient dokona już zakupu z użyciem systemu płatności odroczonej w ramach przyznanego limitu, informacja o tym również jest przekazywana do Biura – sprawdź swój Raport BIK na stronie bik.pl.

Takie zobowiązanie obciąża już zdolność kredytową w kwocie zrealizowanego zakupu, a nie w wysokości przyznanego limitu.

Wszystkie dokonane zakupy traktuje się jako oddzielne zobowiązania kredytowe. A poszczególne spłaty podnoszą zdolność kredytową i zwiększają dostępną do wykorzystania kwotę limitu.

Jakie są koszty odroczenia płatności i konsekwencje braku spłaty zobowiązania w terminie?

Maksymalna kwota płatności odroczonej zależy od operatora oferującego takie usługi, a nie samej platformy sprzedażowej. Niektóre firmy ustalają limity indywidualnie, podczas gdy w innych jest on ściśle określony.

Obecnie najczęściej kwota maksymalna wynosi 2000 złotych. Sam koszt odroczenia płatności to z kolei 0 złotych, ponieważ jest to usługa bezpłatna.

Jeżeli jednak kupujący nie spłaci swojego zobowiązania w terminie, przyznany mu limit jest anulowany.

Klient musi w takim przypadku zapłacić również odsetki od przeterminowanych należności, których wysokość odpowiada maksymalnej wartości odsetek za opóźnienie i obecnie wynosi 23%.

Wszelkie zaległości w spłatach mają ponadto niekorzystny wpływ na historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. W przypadku braku ich uregulowania w dalszym terminie, dane kupującego przekazuje się do KRD.

Czy odroczenie płatności jest bezpieczne?

Płatności odroczone w Polsce oferują dostawcy krajowi i zagraniczni, którzy działają w pełni zgodnie z prawem i obowiązującymi regulacjami.

Podmioty te prowadzą zarejestrowaną działalność i współpracują z największymi sieciami sprzedaży. Dlatego ocenia się je, jako sprawdzonych i godnych zaufania partnerów biznesowych.

W przypadku robienia zakupów w dużych sklepach, z reguły nie powinno być obawy przed korzystaniem z odroczonej płatności.

Jeżeli jednak sprzedawca nie jest znany i za przesunięcie terminu zapłaty odpowiada niespotkany wcześniej dostawca, warto dokładnie sprawdzić wszystkie informacje. Z reguły jednak trudno natrafić na podmiot, który nie prowadzi swojej działalności legalnie i profesjonalnie.

Poza samym zaufaniem względem dostawcy usługi, duży wpływ na bezpieczeństwo płatności odroczonych ma sam klient oraz jego sytuacja finansowa.

Niektórym osobom taka forma zapłaty kojarzy się z darmowymi zakupami, ponieważ otrzymują towar pomimo braku zapłaty. Zobowiązanie to trzeba jednak będzie oddać, a kolejne opóźnienia wiążą się z dodatkowymi odsetkami.

Z tego względu płatności odroczone powinni wybierać tylko klienci, którzy są pewni swoich możliwości spłaty zadłużenia. Usługa ta może być jednocześnie stosunkowo niebezpieczna dla osób, które dość łatwo wpadają w nawyk nadmiernych i często niepotrzebnych zakupów.

Warto też pamiętać, że koszt rozłożenia takiej spłaty na raty będzie niemal zawsze wyższy, niż w przypadku przeciętnego kredytu gotówkowego.

Płatności odroczone w Polsce – jak przedstawia się aktualna sytuacja na tym rynku?

Usługa Twisto Allegro Pay PayPo „Kup teraz, zapłać później”
Pay Smartney
P24NOW Klarna KupujTeraz.pl
Kupuj teraz, zapłać później
Opłata
0 zł / 9,99 zł (dot. opcji Space) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Okres odroczenia płatności do 45 dni (30 dni bez rejestracji) 30 dni 30 dni 30 dni do 54 dni 30 dni 21 dni / 30 dni lub 45 dni karta
Opłata za odroczenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Rozłożenie na raty – promocja
Podziel na 3 za 0 zł 3 (z Allegro Smart!) Podziel na 3 bez kosztów Brak możliwości
Brak możliwości
Brak możliwości
dla pierwszej transakcji do 1 tys. zł o kolejne 30 dni za 5% wartości transakcji
Rozłożenie na raty 12 rat
(opłaty do 27,5%)
 5, 10 lub 20 rat
(maksymalne odsetki)
4 raty dla zakupów do 250 zł / 5 do 400 zł / 6 rat do 3000 zł
(opłaty do 19%)
kwota zakupów 100-500 zł – 3 raty / kwota 501-1000 zł – 6 rat/ kwota 1001-2500 zł – 9 rat wg aktualnej oferty ratalnej Santander Bank Brak mozliwości
do 12 m-cy
koszt odsetki maksymalne + 20% prowizji
Sklepy ok. 170 sprzedawcy na Allegro ok. 1200 ok. 120 ok. 120 ok. 120 płatności przez bramkę Dotpay / 4 sklepy partnerskie / wirtualna karta DiPocket do płatności w dowolnych sklepach
Limit do 10 tys. zł 4200 zł do 3 tys. zł do 2500 zł do 10 tys. zł limit ustalany indywidualnie
do 5 tys. zł
Karta wirtualna / Karta plastikowa
Tak / Tak
Nie / Nie
Nie / Nie
Nie / Nie
Nie / Nie
Nie / Nie
Tak / Nie
bankradar.pl