JAK ANULOWAĆ PRZELEW

Wpisując numer rachunku bankowego czy kwotę przelewu nietrudno o pomyłkę. Niemniej jednak w momencie zaakceptowania przelewu właściciel rachunku nie ma możliwości automatycznego jego wycofania.

Co zrobić w takim przypadku? Czy można jeszcze odzyskać swoje pieniądze?

Jakie błędy można popełnić, realizując przelew?

Trudno dziś wyobrazić sobie codzienne życie bez bankowości elektronicznej. Zdecydowana większość klientów realizuje płatności bezgotówkowe, także w formie przelewów bankowych.

Choć sama realizacja zlecenia wydaje się mało problematyczna, istnieje ryzyko popełnienia sporej ilości błędów, które sprawiają, że pieniądze nie trafią na właściwy rachunek. Najczęstsze z nich to:

  • wpisanie niewłaściwego numeru rachunku, na który mają zostać przesłane pieniądze,
  • realizacja przelewu na nieistniejący rachunek,
  • realizacja przelewu na zamknięty rachunek,
  • wybór niewłaściwego rachunku, z którego ma zostać wykonany przelew,
  • wpisanie błędnej kwoty transakcji.

Ryzyko pomyłki istnieje nawet w przypadku stałych zleceń. Przykładowo, jeśli klient każdego miesiąca zlecił płatność na dane konto, to i tak powinien upewnić się, czy odbiorca przelewu nie zmienił banku, a tym samym numeru rachunku. 

Anulowanie przelewu – na czym polega?

Anulowanie przelewu bankowego to bardzo złożony problem, którego rozwiązanie zależy tak naprawdę od polityki stosowanej przez dany bank oraz od charakteru transakcji.

W najprostszej sytuacji klient może samodzielnie anulować zlecenie, jednak dotyczy to wyłącznie przelewów, które mają zostać zrealizowane w czasie przyszłym.

Inaczej jest w przypadku przelewów bieżących, realizowanych w trybie zwykłym. Jeśli minęła już godzina, w której realizowana jest sesja Elixir, przelew można anulować do końca danego dnia.

Niemniej jednak, gdy godzina sesji Elixir już minęła, wycofanie przelewu zwykle jest niemożliwe.

Nie ma natomiast możliwości anulowania przelewów wykonywanych w trybie natychmiastowym bądź przelewów wewnętrznych. Te bowiem realizowane są bezzwłocznie.

Przelew na nieistniejący rachunek – jak odzyskać pieniądze?

Klienci banków mogą popełnić podstawowy błąd, przygotowując przelew, a mianowicie wpisać nieodpowiednią ilość cyfr w polu „numer rachunku”.

W takim przypadku bank w ogóle nie powinien zrealizować przelewu, a jeśli pieniądze opuszczą konto, zostaną cofnięte w kolejnej sesji Elixir.

Klient otrzyma więc zwrot automatycznie, co jest dla niego korzystnym rozwiązaniem – w praktyce nie musi bowiem podejmować żadnych kroków, aby odzyskać środki.

Niemniej jednak na dokonanie zwrotu trzeba będzie trochę poczekać. W teorii pieniądze powinny trafić na rachunek w tym samym dniu roboczym, jednak w praktyce często ma to miejsce dopiero po 2-4 dniach.

Jeśli kwota przelewu nie zostanie zwrócona, klient ma możliwość złożenia reklamacji w banku.

Warto przy tym mieć świadomość, że wykonanie przelewu na nieistniejący rachunek to w rzeczywistości najprostszy przypadek, w którym nietrudno o zwrot pieniędzy.

Przelew na rachunek nieaktywny

Klienci indywidualni oraz przedsiębiorcy mają możliwość zmiany rachunku bankowego w dowolnym momencie. Czasami korzystają oni z kilku kont, w innych przypadkach decydują się zamknąć poprzednie rachunki.

Z przyzwyczajenia bądź powielając poprzedni przelew można wybrać nieaktywny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane pieniądze. Numer jest poprawny, zatem bank nie ma podstaw, aby przelew zablokować.

Niemniej jednak sytuacja ta, w kontekście odzyskiwania pieniędzy, jest bardzo podobna do wykonania przelewu na rachunek nieistniejący.

Środki nie trafiają do innej osoby, gdyż numery kont nieaktywnych nie są przekazywane kolejnym klientom banku. Powinny więc zostać zwrócone na rachunek nadawcy w ciągu kilku dni.

Jeśli tak się nie stanie, można złożyć reklamację w banku. Warto uważnie obserwować swoje konto bankowe, gdyż pieniądze trafiają z powrotem na rachunek w normalnym trybie.

Banki nie informują o tym klientów w żaden specjalny sposób, zatem istnieje ryzyko niewykonania płatności terminowych, na przykład w kontekście opłacania mediów czy innych rachunków.

Przelew na niewłaściwe konto

W o wiele trudniejszej sytuacji są klienci, którzy wykonali przelew na niewłaściwe konto – oznacza to, że wybrali istniejący, aktywny rachunek, jednak pomylili się, wpisując jego numer.

W takim przypadku nie można liczyć na automatyczny zwrot środków pieniężnych. Chcąc odzyskać pieniądze, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy przelew został już zrealizowany.

W wielu przypadkach istnieje możliwość jego odwołania, zwłaszcza jeśli jako termin realizacji podano datę przyszłą.

Jeśli bank nie umożliwia automatycznej anulacji przelewu, należy jak najszybciej skontaktować się z jego przedstawicielem. Można to zrobić osobiście, poprzez infolinię bądź elektronicznie. 

Realizacja przelewu na niewłaściwe konto – jak odzyskać środki?

Problem znacząco komplikuje się, gdy przelew na niewłaściwy rachunek zostanie zrealizowany. Niemniej jednak i w takim przypadku klienci banków nie zostają całkowicie bez pomocy.

Jeszcze kilka lat temu to, czy odzyskają pieniądze, zależało w głównej mierze od dobrej woli odbiorcy przelewu. Tymczasem od 2018 roku obowiązują zmienione przepisy, w ramach których bank musi udzielić klientowi pomocy.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, istnieje możliwość odzyskania środków pieniężnych, gdyż zatrzymanie pieniędzy, które trafiły na konto omyłkowo, traktuje się jak bezprawne dysponowanie cudzym mieniem.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 405-410)ten, kto bezpodstawnie uzyskał korzyść majątkową, zobowiązany jest do jej zwrotu.

Klient w takim przypadku powinien zgłosić się do banku, w którym założył rachunek. Pracownicy udzielą mu szczegółowych informacji odnośnie tego, jak dalej postępować oraz sami podejmą odpowiednie kroki celem odzyskania środków.

Należy jednak mieć świadomość, że cała procedura może okazać się czasochłonna, zatem zwrot pieniędzy nastąpi nawet po kilku tygodniach.

Warto pamiętać, że bank może obciążyć klienta kosztami pośrednictwa, zgodnie z przyjętym cennikiem. 

Jak wycofać przelew BLIK?

Wycofanie przelewu BLIK niestety nie jest możliwe, gdyż transakcja ta realizowana jest w trybie natychmiastowym. Właściciel rachunku może jedynie skontaktować się z odbiorcą przelewu, prosząc o zwrot środków.

Innym sposobem na odzyskanie pieniędzy jest złożenie reklamacji w banku, podobnie jak w przypadku wykonanie przelewu na niewłaściwy rachunek.

Niemniej jednak w takiej sytuacji należy liczyć się z tym, że zwrot pieniędzy nie nastąpi z dnia na dzień.

Gdzie zgłosić błędny przelew?

W momencie, gdy klient zda sobie sprawę z tego, że wykonał przelew na niewłaściwe konto, często pojawia się pytanie, do kogo właściwie zgłosić się z problemem?

Przede wszystkim należy podjąć zdecydowane kroki, lecz zarazem działać spokojnie. W pierwszej kolejności warto upewnić się, czy przelewu nie można anulować we własnym zakresie. Niestety, nie wszystkie banki to umożliwiają.

W takim przypadku należy skontaktować się z przedstawicielem banku, z którego wyszedł przelew. Posiada on wszelkie dane, za pomocą których możliwe będzie odzyskanie środków. 

Jak zgłosić reklamację w banku?

Jeśli przelew został wykonany na niewłaściwy rachunek, klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji w banku. Podobnie jest w przypadku rachunków nieaktywnych, z których klient nie otrzymał zwrotu środków.

Jak zgłosić reklamację? Należy sporządzić ją w formie pisemnej i dostarczyć do banku zgodnie z przyjętymi procedurami. W reklamacji opisuje się wszelkie szczegóły związane ze sprawą, podając:

  • numer rachunku, na który został wykonany przelew,
  • kwotę przelewu,
  • datę realizacji przelewu,
  • dodatkowe informacje, które ułatwią zidentyfikowanie transakcji.

Dalsze postępowanie zależy od rodzaju problemu, jaki zgłasza klient. W przypadku wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek, jego odbiorca będzie miał 30 dni na zwrot środków, licząc od momentu otrzymania pisma z banku.

Niemniej jednak nadawca otrzyma pieniądze za pośrednictwem banku, przez co odbiorca będzie mógł zachować anonimowość.

W przypadku wykonany przelewu na nieaktywny rachunek bank podejmie odpowiednie czynności, mające na celu wyjaśnienie, dlaczego pieniądze nie zostały zwrócone automatycznie. 

Błędny przelew wewnętrzny – jak rozwiązać problem?

Posiadanie kilku kont w jednym banku jest wygodne, lecz może też okazać się bardzo problematyczne. Klienci mają bowiem możliwość wykonywania przelewów wewnętrznych, które realizowane są natychmiastowo.

Przykładowo, mogą zasilać rachunek oszczędnościowy środkami z rachunku podstawowego. Istnieje jednak ryzyko wykonania błędnego przelewu, na przykład z ROR na konto walutowe.

W takim przypadku bank zazwyczaj pobiera od klienta opłatę, i to podwójną, jeśli ten będzie chciał wycofać środki na rachunek bieżący.

W takim przypadku odzyskanie pieniędzy nie stanowi żadnego problemu, gdyż klient obraca nimi w obrębie posiadanych kont. Ma on możliwość złożenia reklamacji, domagając się anulowania nałożonych opłat.

Niemniej jednak banki najczęściej takich reklamacji nie uznają, gdyż są one odpowiedzialne za wykonywanie dyspozycji klienta, a nie podejmowanie przez niego błędnych decyzji. 

Błędna kwota przelewu – jak postępować?

Czasami dochodzi do sytuacji, w których klient wykonuje przelew na odpowiedni rachunek, jednak na złą kwotę. W takim przypadku postępuje się analogicznie, jak w wymienionych wyżej sytuacjach.

Jeśli istnieje taka możliwość, należy jak najszybciej anulować przelew i zlecić go ponownie, jednak we właściwej kwocie. Inaczej postępuje się natomiast w momencie, gdy został on już zrealizowany.

Wtedy też klient składa w banku reklamację, dokładnie opisując przelew i podając kwotę, na którą miał zostać wysłany.

Banki podejmują odpowiednie działania, aby odzyskać pieniądze, jednak jeśli tak się nie stanie, klientowi nie pozostanie nic innego, jak wystąpić na drogę sądową.

Można także samodzielnie ubiegać się o zwrot nadpłaconej sumy, co często ma miejsce, jeśli przelew realizowany jest na rzecz przedsiębiorcy.

Firmy rozliczają nadpłaty na różne sposoby, na przykład na poczet przyszłych należności. Niemniej jednak, jeśli klient chce odzyskać środki, powinien zgłosić się do odbiorcy i wyjaśnić sprawę.

Jak wygląda „cofanie przelewu” w poszczególnych bankach?

Bank Przelew zwykły
Przelew z datą przyszłą Opłata za cofnięcie przelewu Opłata za pomoc banku w sytuacji przelewu na błędny rachunek
Alior Bank oddział (tylko w sytuacji przelewów zleconych w oddziale) bankowość elektroniczna brak możliwości cofnięcia przelewu brak informacji
Bank Millennium brak możliwości cofnięcia przelewu
bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 0 zł 0 zł (gdy odbiorcą jest klient Banku Millennium) / 30 zł w pozostałych przypadkach + ewentualne koszty poniesione przez Bank Millennium z tytułu procedur w innych bankach
Bank Pekao SA brak możliwości cofnięcia przelewu
bankowość elektroniczna / infolinia / oddział
brak możliwości cofnięcia przelewu 0 zł
BNP Paribas bankowość elektroniczna, infolinia, oddział bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 25 zł od klient indywidualny / 10 zł klient firmowy 25 zł / klient firmowy – 50 zł
BOŚ Bank bankowość elektroniczna / oddział
bankowość elektroniczna / oddział 0 zł klient indywidualny / 10 zł mikroprzedsiębiorcy, NGO i wspólnoty mieszkaniowe 0 zł
Citi Handlowy infolinia / oddział bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 0 zł 0 zł
Credit Agricole bankowość elektroniczna / infolinia / oddział
bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 0 zł 0 zł
Getin Bank infolinia / oddział infolinia / oddział 0 zł 0 zł
ING Bank Śląski bankowość elektroniczna bankowość elektroniczna 1 zł 0 zł
mBank bankowość elektroniczna / infolinia / oddział bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 0 zł 0 zł
Nest Bank bankowość elektroniczna bankowość elektroniczna 0 zł 50 zł / 10 EUR / 13 USD / 8 GBP + ewentualne koszty poniesione przez Nest Bank z tytułu procedur w innych bankach
PKO BP bankowość elektroniczna / infolinia / oddział bankowość elektroniczna / infolinia / oddział 0 zł 0 zł
Santander Bank Polska infolinia / oddział infolinia / oddział 25 zł / 5 zł w bankowości elektronicznej 25 zł

 

5/5 - 2 głosów
bankradar.pl