Zyskaj premie z eKontem osobistym III

mBank kolejny raz przychodzi do klientów z promocją eKonta osobistego, w której do zdobycia jest sprawdzony zestaw bonusów.

Otwierając konto z wykorzystaniem metody na selfie lub e-dowodu można uzyskać bonus o łącznej wartości nawet 420 zł. Ponadto Nagroda może zostać powiększona o kolejne 100 zł za otwarcie rachunku dla dziecka.

W ofercie mBanku znajdziemy również atrakcyjne oprocentowanie 6,5% na rachunku służącym do automatycznego oszczędzania Moje cele.

Promocja „Zyskaj premie z eKontem osobistym III” potrwa do 2 kwietnia 2024 r. Równolegle bank uruchomił promocję „Nagroda dodatkowa III„. W obu promocjach uzyskać można:

  • 200 zł wypłacane w 3 premiach cząstkowych (100 zł za założenie rachunku i szybki wpływ oraz realizację transakcji i 2 razy po 50 zł za aktywne korzystanie z konta);
  • 200 zł za otworzenie rachunku z wykorzystaniem e-dowodu lub metody ‘’na selfie’’ i spełnienie wymogów regulaminu;
  • 20 zł za rejestrację w promocji „Nagroda dodatkowa III„, założenie rachunku metodą „na selfie” lub z e-dowodem i zrealizowanie 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

mBank oferuje także promocyjną stawkę oprocentowania na rachunku Moje cele, która wynosi 6,5%. Warunkiem skorzystania z niej jest założenie konta równocześnie z rachunkiem osobistym.

Promocyjne oprocentowanie obejmuje środki do 50 tys. zł i obowiązuje przez okres 3 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych po założeniu rachunku.

Dodatkowo za otwarcie eKonta Junior dla dziecka, które ma mniej niż 13 lat, możemy uzyskać kolejny bonus – 100 zł.

Kto może wziąć udział w promocji „Zyskaj premie z eKontem osobistym III”?

Przygotowana przez mBank oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy po 1 stycznia 2020 r. nie posiadali rachunku osobistego ani oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 i 1140 2017.

Regulamin wyklucza również z uczestnictwa współposiadaczy wyżej wymienionych rachunków.

Jak uzyskać bonusy?

Do 2 kwietnia 2024 r. należy zarejestrować się w promocji „Nagroda dodatkowa III” za pomocą formularza zamieszczonego na stronie banku. A następnie  przy użyciu kodu QR należy ściągnąć aplikację mobilną, by móc kontynuować w niej działania.

W tym samym terminie należy złożyć wniosek o otwarcie eKonta osobistego z kartą i kontem do automatycznego oszczędzania Moje cele.

Niezbędne będzie także zaakceptowanie regulaminu i wymaganych oświadczeń. Wnioskowanie o rachunek do automatycznego oszczędzania odbywa się na etapie składania wniosku o konto osobiste.

Aby mieć szansę na skorzystanie z podwyższonego oprocentowania należy zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku.

Chcąc uzyskać 100 zł za szybki wpływ i realizację transakcji należy spełnić dwa warunki:
  • w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od otwarcia rachunku zapewnić jednorazowe wpływ w wysokości przynajmniej 1000 zł;
  • w miesiącu, w którym otwarto eKonto i/lub w kolejnym zrealizować min. 8 transakcji kartą (również płatności telefonem) i/lub Blikiem o dowolnej wartości.

Warto zwrócić uwagę, że wpływ musi być jednorazowy i nie będą zaliczane sumy wpływów na rachunek.

Przelew może pochodzić z do dowolnego źródła poza innym rachunkiem prowadzonym w mBanku, którego uczestnik promocji jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Najprostszym sposobem jest zrealizowanie przelewu z własnego konta prowadzonego w innym banku. Co ciekawe, bank uzna również wpłaty zrealizowane we wpłatomatach i oddziałach banku.

W przypadku transakcji, można je zrealizować zarówno w punktach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych przy użyciu karty lub kodu Blik.

Bank uzna również mobilne płatności zbliżeniowe pod warunkiem, że kartę mBanku dodamy wcześniej do portfela mobilnego Google Pay/Apple Pay.

Zrealizowanych transakcji nie można anulować przed 15. dniem kolejnego miesiąca, liczonych od ich wykonania.

Uczestnicy promocji, którzy otworzą konto metodą na selfie lub z użyciem e-dowodu w miesiącu założenia konta i/lub następnym powinni zrealizować min. 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub Blikiem, by zdobyć nagrodę w wysokości 20 zł.

Zasady dotyczące transakcji wykonanych w tym okresie i w kolejnych są takie same jak te opisane powyżej.

Premię w wysokości 100 zł za szybki wpływ i transakcje oraz bonus 20 zł w ramach „Nagrody dodatkowej III” otrzymamy na konto do końca drugiego pełnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia eKonta osobistego.

Aby uzyskać dodatkowe nagrody (2 x 50 zł), należy zrealizować takie same warunki aktywności w kolejnych 2 miesiącach.

Premię za aktywność bank przekaże w miesiącu następującym po tym, w którym spełnimy warunki uprawniające do zdobycia jej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymagania spełnimy w tym miesiącu, w którym otwarto rachunek. Wówczas premia zostanie przekazana do ostatniego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu umowy.

Uczestnicy, którzy otworzą konto metodą na selfie lub z wykorzystaniem e-dowodu i zrealizują wszystkie wymagania regulaminu, otrzymają bonus w wysokości 200 zł do końca czwartego pełnego miesiąca po założeniu rachunku.

Dodatkowo, decydując się na otwarcie eKonta Junior dla dziecka, które ma mniej niż 13 lat, można zdobyć 100 zł premii.

Warunkiem jest założenie rachunku dla dziecka w tym samym miesiącu, w którym otwarto konto osobiste lub w kolejnym.

Oznacza to, że otwierając rachunek dla siebie w lutym konto dla dziecka należy założyć do 31 marca 2024 r. Natomiast samą nagrodę bank przekaże do 30 kwietnia 2024 r.

Aby skorzystać z podwyższonej stawki oprocentowania na rachunku do automatycznego oszczędzania Moje cele należy:

  • w miesiącu jego otwarcia i w każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych dopilnować, by suma wpływów była przynajmniej o 100 zł wyższa niż suma obciążeń.

Promocyjne oprocentowanie będzie naliczane za każdy miesiąc, w którym spełniony zostanie powyższy warunek.

Po spełnieniu wszystkich warunków promocji, bonus 200 zł trafi na nasze konto do 30 czerwca 2024 r. Otrzymanie bonusu za otwarcie konta na selfie lub z e-dowodem i aktywność jest możliwe dopiero po spełnieniu wszystkich warunków regulaminu.

Krok po kroku do otrzymania 520 zł premii

1 Do 2 kwietnia 2024 r.:

  • Zaakceptuj regulamin i wymagane oświadczenia. 
  • Na etapie zakładania eKonta osobistego możesz zaznaczyć opcję otwarcia rachunku oszczędnościowego Moje cele z 6,5% oprocentowaniem.
2 W ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta osobistego zapewnij jednorazowy wpływ na ten rachunek wysokości min. 1 tys. zł.

W miesiącu otwarcia eKonta i/lub w kolejnym wykonaj min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub Blikiem na dowolną kwotę.

💎 Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 100 zł premii.
3 / 💎 W miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub następnym wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

Jeżeli spełnisz te warunki, otrzymasz 20 zł premii.

4 Spełnij warunki aktywności (patrz punkt 2), również w każdym z dwóch kolejnych miesięcy, tj.:

  • zapewnij jednorazowy wpływ w wysokości min. 1 tys. zł i wykonaj min 8 transakcji kartą lub Blikiem w drugim oraz w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta
💎 Za spełnienie warunków z punktu 4. otrzymasz 100 zł premii (2 x 50 zł).
💎 Jeśli zrealizujesz wszystkie zadania do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego otrzymasz premię 200 zł.
6 / 💎 Aby zdobyć dodatkowe 100 zł premii, otwórz eKonto Junior (dla dziecka do 13. roku życia) w miesiącu otwarcia eKonta osobistego lub w kolejnym.

Otwierając eKonto osobiste dla siebie w lutym, eKonto Junior musisz otworzyć do końca marca.

Natomiast samą nagrodę za spełnienie tego zadania otrzymasz do 30 kwietnia 2024 r.

bankradar.pl