Zyskaj premie z eKontem osobistym II (460 zł premii)

To nie pierwszy raz, gdy mBank przychodzi do klientów ze znanym i sprawdzonym pakietem nagród. Otwierając konto osobiste przy użyciu metody ”na selfie” lud e-dowodu można zdobyć premie gotówkowe, których łączna wartość wynosi 360 zł.

Dodatkowo po otwarciu rachunku dla dziecka zyskujemy szansę na powiększenie premii o kolejne 100 zł.

Nie sposób nie wspomnieć również o atrakcyjnym oprocentowaniu 7% na koncie Moje cele, które jest rachunkiem do automatycznego oszczędzania.

Promocja „Zyskaj premie z eKontem osobistym II” potrwa do 7 lutego 2024 r. Równolegle bank prowadzi akcję pod hasłem „Nagroda dodatkowa II„. Łącznie można zdobyć:

 • 100 zł za otwarcie rachunku, szybki wpływ i transakcje oraz 2 x 50 zł za aktywność (łącznie 200 zł);
 • 150 zł za wykorzystanie metody ”na selfie” lub e-dowodu do otwarcia konta;
 • 10 zł za rejestrację w promocji ”Nagroda dodatkowa II” i zrealizowanie pięciu bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem;
 • 7% na koncie oszczędnościowym Moje cele (jeśli otworzymy je z rachunkiem osobistym);
 • 100 zł za otwarcie eKonta Junior dla dziecka, które ma mniej niż 13 lat.

Kto może skorzystać z promocji „Zyskaj premie z eKontem osobistym II”?

Oferta przygotowana przez mBank dedykowana jest nowym klientom, którzy po 1 stycznia 2020 r. nie posiadali (także jako współwłaściciele) konta osobistego i oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 i 1140 2017.

Jak zdobyć nagrodę?

Do 7 lutego 2024 należy zarejestrować się w promocji ”Nagroda dodatkowa II” za pomocą formularza znajdującego się na stronie mBanku. A następnie przy użyciu kodu QR ściągnąć mobilną aplikację, by w móc kontynuować w niej działania.

Również do 7 lutego 2024 r. należy założyć eKonto osobiste z kartą i (opcjonalnie) rachunkiem Moje cele, który służy do automatycznego oszczędzania. Wnioskować można w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej promocji.

Zawierając z bankiem umowę o wspomniane produkty trzeba pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu i wymaganych oświadczeniach.

Miejmy na uwadze, że jeśli chcemy skorzystać z podwyższonego oprocentowania na rachunku Moje cele musimy wnioskować o niego równocześnie z kontem osobistym.

Na tym etapie mamy również szansę na uruchomienie darmowej usługi CyberRescue, która pomoże nam np. w sytuacji kradzieży konta w social mediach.

Chcąc uzyskać 100 zł premii za szybki wpływ i transakcje musimy:
 • w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia konta zapewnić wpływ na rachunek (jednorazowy) w wysokości przynajmniej 1000 zł ORAZ
 • w miesiącu, w którym otwarte zostanie eKonto i/lub w kolejnym zrealizować min. 8 transakcji kartą (również telefonem) i/lub Blikiem o dowolnej wartości.

Istotne jest to, że wspomniany wpływ musi być jednorazowy i nie będą uznawane sumy kilku przelewów. Źródło wpływu jest dowolne.

Nie będą zaliczane jedynie przelewy zrealizowane z innego rachunku prowadzonego w mBanku (również jako współwłaściciel).

Najłatwiejszym sposobem na zrealizowanie tego warunku jest wykonanie przelewu z własnego konta prowadzonego w innym banku. Co ciekawe, pod uwagę brane będą również wpłaty we wpłatomatach i oddziałach banku.

W przypadku transakcji, bank uzna te, wykonane w sklepach stacjonarnych i w Internecie przy użyciu karty lub kodu Blik.

Zaliczone będą również mobilne płatności zbliżeniowe pod warunkiem, że dodamy kartę mBanku do portfela Google Pay/Apple Pay.

Wykonanych transakcji nie można zwrócić przed 15. dniem kolejnego miesiąca po ich zrealizowaniu.

W miesiącu, w którym otwarto konto osobiste i/lub w kolejnym trzeba zrealizować min. 5 bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem, by mieć szansę na zdobycie dodatkowego bonusu w wysokości 10 zł.

Zasady, które dotyczą transakcji zrealizowanych w tym okresie i w kolejnych etapach są takie same jak te, opisane wyżej.

Premia 100 zł za szybki wpływ i transakcje oraz 10 zł w ramach akcji ”Nagroda dodatkowa II” zostanie przekazana przed końcem drugiego pełnego miesiąca, który nastąpi po miesiącu otwarcie eKonta osobistego.

Po spełnieniu tych samych warunków aktywności w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, mamy możliwość otrzymania dodatkowych bonusów (2 x 50 zł).

W praktyce oznacza to, że musimy zapewnić wymagany jednorazowy wpływ min. 1000 zł i zrealizować przynajmniej 8 transakcji kartą/Blikiem w drugim pełnym i trzecim pełnym miesiącu po założeniu eKonta.

Każda premia, którą udało nam się zdobyć trafi na konto oddzielnie. Według regulaminu bonusy za aktywność będą przekazane w następnym miesiącu po tym, w którym spełniono określone wymagania.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której warunki uda się spełnić w tym samym miesiącu, w którym otwarto rachunek. Wtedy i tak bonus zostanie przekazany przed końcem drugiego pełnego miesiąca po podpisaniu umowy.

Klienci, którym uda się spełnić wszystkie wymagania do końca czwartego pełnego miesiąca po założeniu konta otrzymają bonus w wysokości 150 zł.

Warto wspomnieć również o możliwości uzyskania dodatkowej nagrody w wysokości 100 zł za otwarcie darmowego konta dla dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13 lat.

Należy pamiętać, że eKonto Junior musimy otworzyć w tym samym miesiącu co rachunek osobisty lub w kolejnym.

Jeśli eKonto osobiste otworzymy w listopadzie, na założenie eKonta Junior mamy czas do 31 grudnia 2023 r. Natomiast nagroda trafi do nas do końca stycznia 2024 r.

Klienci, którzy dodatkowo chcieliby skorzystać z podwyższonego oprocentowania na rachunku Moje cele muszą dopilnować, by w miesiącu jego otwarcia i w ciągu trzech kolejnych miesięcy (kalendarzowych) suma uznań na koncie była przynajmniej o 100 zł większa niż suma obciążeń.

Terminy, których należy dotrzymać mogą wydawać się skomplikowane, dlatego przedstawmy je na konkretnym przykładzie.

Przypuśćmy, że eKonto osobiste otworzymy 7 listopada 2023 r. Wtedy:

 • Do 14 listopada 2023 r. należy zapewnić wymagany wpływ na rachunek.
 • Do 31 grudnia 2023 r. należy wykonać przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem. Bonus w wysokości 10 zł trafi do nas do 31 stycznia 2024 r.
 • W listopadzie i/lub grudniu 2023 r. należy zrealizować 8 transakcji kartą/Blikiem. Premia 100 zł zostanie przekazana do 31 stycznia 2024 r.
 • Wymagany wpływ i 8 transakcji kartą/Blikiem należy wykonać również w styczniu i lutym 2024 r. Nagroda za każdy z tych miesięcy (2 x 50 zł) trafi do nas odpowiednio w lutym i marcu 2024 r.;
 • Po spełnieniu wszystkich wymagań 150 zł za wykorzystanie metody ”na selfie” lub e-dowodu otrzymamy do 31 marca 2024 r.

Warunkiem przyznania bonusu za otwarcie rachunku i aktywne korzystanie z niego, jest zrealizowanie wszystkich wymagań określonych w regulaminie. Premie nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba się z nich rozliczać.

Krok po kroku do otrzymania 460 zł premii

1 Do 7 lutego 2024 r.:

 • zapisz się do promocji „Nagroda dodatkowa II” wypełniając formularz na stronie promocji
 • pobierz aplikację banku i złóż za jej pomocą wniosek o otwarcie eKonta osobistego
 • Zaakceptuj regulamin i wymagane oświadczenia. 
 • Na etapie zakładania eKonta osobistego możesz zaznaczyć opcję otwarcia rachunku oszczędnościowego Moje cele z 7% oprocentowaniem.
2 W ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta osobistego zapewnij jednorazowy wpływ na ten rachunek wysokości min. 1 tys. zł.

W miesiącu otwarcia eKonta i/lub w kolejnym wykonaj min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub Blikiem na dowolną kwotę.

💎 Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 100 zł premii.
3 / 💎

W miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub następnym wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

Jeżeli spełnisz te warunki, otrzymasz 10 zł premii.

4

Spełnij warunki aktywności (patrz punkt 2), również w każdym z dwóch kolejnych miesięcy, tj.:

 • zapewnij jednorazowy wpływ w wysokości min. 1 tys. zł i wykonaj min 8 transakcji kartą lub Blikiem w drugim oraz w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta
💎 Za spełnienie warunków z punktu 4. otrzymasz 100 zł premii (2 x 50 zł).
💎 Jeśli zrealizujesz wszystkie zadania do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego otrzymasz premię 150 zł.
5 / 💎

Aby zdobyć dodatkowe 100 zł premii, otwórz eKonto Junior (dla dziecka do 13. roku życia) w miesiącu otwarcia eKonta osobistego lub w kolejnym.

Otwierając eKonto osobiste dla siebie w październiku, eKonto Junior musisz otworzyć do końca listopada.

Natomiast samą nagrodę za spełnienie tego zadania otrzymasz do 31 grudnia 2023 r.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl