Zyskaj premie z eKontem do usług

mBank przychodzi do klientów z akcją specjalną dotyczącą nowego produktu w swojej ofercie – eKonta do usług. Do zdobycia są bardzo ciekawe nagrody.

Otwierając konto z wykorzystaniem metody na selfie lub e-dowodu można zdobyć nagrody o wartości łącznej aż 410 zł i dodatkowe 120 zł za otwarcie konta dla dziecka.

Ponadto mBank proponuje promocyjną stawkę oprocentowania 6,5% na koncie do automatycznego oszczędzania Moje cele.

Promocja „Zyskaj premie z eKontem do usług” zakończy się 5 czerwca 2024 r. Równolegle bank prowadzi akcję ”Nagroda dodatkowa IV”. W sumie do zdobycia mamy:

  • 200 zł wypłacane w trzech częściach – 100 zł za otwarcie konta i zapewnienie szybkiego wpływu oraz 2 x 50 zł za aktywne korzystanie z niego;
  • 200 zł za wykorzystanie metody na selfie lub e-dowodu i spełnienie wszystkich wymagań regulaminu;
  • 10 zł za rejestrację w promocji ”Nagroda dodatkowa IV”, założenie rachunku metodą na selfie lub z e-dowodem i zrealizowane 5 bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem.

Regulamin uwzględnia również opcję pozyskania dodatkowych 120 zł za założenie dla dziecka, które ma mniej niż 13 lat eKonta Junior.

Kto może wziąć udział w akcji?

Najnowsza oferta mBanku kierowana jest do nowych klientów, którzy po 1 stycznia 2020 r. nie posiadali rachunku osobistego/oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Z udziału wykluczeni są również współwłaściciele wyżej wspomnianych kont.

Jak zdobyć nagrody?

Pierwszym etapem, na którego realizację mamy czas maksymalnie do 5 czerwca 2024 r. jest:

W tym samym terminie (5 czerwca 2024 r.) należy także złożyć wniosek o otwarcie eKonta do usług z kartą i (nieobowiązkowo) z kontem do automatycznego oszczędzania Moje cele.

Aby uzyskać bonus 10 zł w promocji ”Nagroda dodatkowa IV”, należy otworzyć rachunek w ciągu maksymalnie 7 dni od daty rejestracji w akcji.

Konieczne będzie również zaakceptowanie wymaganych oświadczeń i regulaminu. Wnioskowanie o konto Moje cele odbywa się na etapie składania wniosku o eKonto do usług.

Po zaznaczeniu odpowiedniego pola zyskamy szansę na skorzystanie z podwyższonego oprocentowania. A dodatkowo będziemy mogli uruchomić darmową usługę CyberRescue, która pomoże nam np. w sytuacji utraty konta w mediach społecznościowych.

Koniecznie trzeba pamiętać także o zaakceptowaniu oświadczeń związanych z uczestnictwem w akcji specjalnej.

Do otrzymania premii 100 zł za zapewnienie szybkiego wpływu i realizację transakcji bezgotówkowych wymagane jest:

  • zapewnienie jednorazowego wpływu na konto w wysokości min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta ORAZ
  • wykonanie min. 8 bezgotówkowych transakcji kartą (również telefonem) i/lub Blikiem o dowolnej wartości w miesiącu otwarcia konta osobistego i/lub w kolejnym.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wpływ musi być jednorazowy na min 1 tys. zł. Źródło może być dowolne, jednak bank nie uzna operacji wykonanych z innego konta uczestnika promocji prowadzonego w mBanku (nawet, jeśli uczestnik jest tylko współwłaścicielem).

Co ciekawe, regulamin dopuszcza również wpłaty gotówkowe we wpłatomatach i oddziałach bankowych.

W przypadku transakcji bezgotówkowych, należy je realizować w punktach handlowo-usługowych i w Internecie z użyciem kodu Blik lub karty.

Pod uwagę zostaną wzięte także mobilne płatności, jeżeli karta od mBanku będzie dodana do mobilnego portfela Google Pay/Apple Pay.

Aby zdobyć 10 zł bonusu, należy w miesiącu otwarcia konta i/lub w następnym, należy zrealizować min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą/Blikiem.

Zasady dotyczące realizacji transakcji w tym okresie i w poniższych krokach są takie same jak opisane wyżej.

Bonus 100 zł za zapewnienie szybkiego wpływu i 10 zł w ramach promocji ”Nagroda dodatkowa IV” trafi na konto do ostatniego dnia drugiego pełnego miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku.

W celu uzyskania kolejnych nagród (2 x 50 zł), konieczne będzie spełnienie takich samych warunków aktywności (wpływ i transakcje) w kolejnych dwóch miesiącach.

Osoby, które otworzą rachunek metodą na selfie lub z e-dowodem i spełnią wszystkie wymagania do ostatniego dnia czwartego pełnego miesiąca po założeniu rachunku będą mogły liczyć na dodatkowy bonus w wysokości 200 zł.

Po założeniu eKonta do usług, można postarać się o zyskanie kolejnych 120 zł, otwierając bezpłatne eKonto Junior dla dziecka, które ma mniej niż 13 lat. Wymogiem jest to, aby otworzyć rachunek dziecka w miesiącu założenia eKonta do usług lub w kolejnym.

Krok po kroku do otrzymania 530 zł premii

1 Do 5 czerwca 2024 r.:

  • Zaakceptuj regulamin i wymagane oświadczenia. 
  • Na etapie zakładania eKonta osobistego możesz zaznaczyć opcję otwarcia rachunku oszczędnościowego Moje cele z 6,5% oprocentowaniem.
2 / 💎 W ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia eKonta osobistego zapewnij jednorazowy wpływ na ten rachunek wysokości min. 1 tys. zł.

W miesiącu otwarcia eKonta i/lub w kolejnym wykonaj min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub Blikiem na dowolną kwotę.

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 100 zł premii.

3 / 💎 W miesiącu otwarcia eKonta osobistego i/lub następnym wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem.

Jeżeli spełnisz te warunki, otrzymasz 10 zł premii.

 4 / 💎 Spełnij warunki aktywności (patrz punkt 2) również w każdym z dwóch kolejnych miesięcy, tj.:

  • zapewnij jednorazowy wpływ w wysokości min. 1 tys. zł i wykonaj min 8 transakcji kartą lub Blikiem w drugim oraz w trzecim pełnym miesiącu po otwarciu eKonta

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 100 zł premii (2 x 50 zł).

💎 Jeśli zrealizujesz wszystkie zadania do końca czwartego pełnego miesiąca po otwarciu eKonta osobistego, otrzymasz premię 200 zł.
5 / 💎 Aby zdobyć dodatkowe 120 zł premii, otwórz eKonto Junior (dla dziecka do 13. roku życia) w miesiącu otwarcia eKonta osobistego lub w kolejnym.

Otwierając eKonto osobiste dla siebie w kwietniu, eKonto Junior musisz otworzyć do końca maja. Natomiast samą nagrodę za spełnienie tego zadania otrzymasz do 30 czerwca 2024 r.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl