Zyskaj do 400 zł z kontem w Santander Banku

Santander Bank Polska po raz kolejny przechodzi do klientów z atrakcyjnym pakietem promocji. Do zdobycia jest łącznie 900 zł.

Premia przyznawana jest po wykonaniu bardzo prostych warunków, mimo że aktywność wymagana jest przez okres 4 miesięcy. Warto wziąć pod uwagę, że tym razem obowiązuje jednak dłuższy okres karencji.

Zarówno promocja „Zyskaj do 400 zł z kontem” jak i pozostałe akcje organizowane są przez Santander Bank Polska. Akcja specjalna promująca rachunek osobisty potrwa do 29 lutego 2024 r.

W aktualnie dostępnym pakiecie promocji znajdziemy:
 • akcję ‘’Zyskaj do 400 zł z kontem’’, w której zdobyć można 400 zł premii gotówkowej Wypłacanej w 3 częściach: 150 zł + 150 zł + 100 zł;
 • akcję ‘’100 zł z Kontem Santander’’, Gdzie do zyskania jest dodatkowe 100 zł za skorzystanie z produktu Konto24 walutowe i wymianę walut za pośrednictwem Kantoru Santander (promocja jest ograniczona, ponieważ przygotowano tylko 1000 nagród);
 • program poleceń dla nowych i obecnych klientów z nagrodą do wyboru (100 zł na karcie podarunkowej do wykorzystania w Biedronce, sklepach sieci Decathlon, RTV EURO AGD, Zalando lub 4 bilety do kin sieci Helios/Cinema City);
 • zwrot nawet 300 zł w ciągu roku za opłacanie domowych rachunków z nowo otwartego konta dla posiadaczy Konta Santander

Kto może wziąć udział w promocji „Zyskaj do 400 zł z kontem”?

Akcja specjalna została przygotowana z myślą o pełnoletnich osobach, które posiadają ważny dowód osobisty, polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania na terytorium Polski.

Dodatkowo regulamin wyklucza z udziału osoby. Które posiadały rachunek osobisty w Santander Banku (również jako współwłaściciele) po 1 stycznia 2021 r.

Z udziału nie wyklucza posiadanie innego produktu z oferty Santander Banku (np. rachunek firmowy czy karta kredytowa).

Jak zdobyć bonusy?

Najpóźniej do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek o jedno z kont:

Konta muszą posiadać dostęp do bankowości elektronicznej, a dodatkowo należy zamówić do wybranego rachunku kartę debetową Visa Dopasowana.

We wniosku należy podać adres mailowy i numer telefonu. Bank wymaga również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, kontakt w celach marketingowych (elektroniczny i telefoniczny), a także na elektroniczne przesyłanie korespondencji.

Aby uzyskać dodatkowy bonus w programie poleceń, po założeniu rachunku należy wpisać kod polecenia w odpowiedniej rubryce i spełnić warunki aktywności, które dotyczą tej oferty.

Umowę o prowadzenie wybranego rachunku z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej należy zawrzeć najpóźniej 10 marca 2024 roku.

Do dnia 30 kwietnia 2024 r. należy otworzyć Konto24 walutowe i zrealizować wymianę walut na co najmniej 100 jednostek wybranej waluty (USD, EUR, GBP, CHF) za pośrednictwem Kantoru Santander.

Bonus za zrealizowanie transakcji walutowej zostanie przekazany najpóźniej 31 maja 2024 r.

Kolejny etap przypada na 2 miesiące po założeniu rachunku. Zarówno w marcu, jak i kwietniu 2024 r. należy:
 • zrealizować transakcję przy użyciu karty lub Blika w sklepie stacjonarnym lub internetowym o łącznej wartości przynajmniej 300 zł albo jeden raz dla osób w wieku 18 – 25 lat.

Wymagane transakcje należy zrealizować w każdym z dwóch miesięcy. Warto wiedzieć, że pod uwagę brana jest data zaksięgowania transakcji na koncie.

Oznacza to, że operacje zrealizowane na koniec miesiąca mogą zostać zaksięgowane na rachunku dopiero z początkiem kolejnego. Nie będą zaliczane przelewy Blik na telefon.

Należy mieć na uwadze, że aby otrzymać kolejną premię cząstkową w czasie trwania promocji wymagane jest spełnienie warunków, które uprawniają do uzyskania poprzedniego bonusu.

Oznacza to, że jeśli nie spełnimy wymagań w marcu nie otrzymamy bonusu w kolejnych etapach promocji.

Bonus w wysokości 150 zł za otwarcie konta i aktywność w marcu i kwietniu otrzymamy najpóźniej 31 maja 2024 r. Do czasu przekazania wszystkich nagród konto musi pozostać aktywne, a wyrażone wcześniej zgody zachowane.

W maju oraz czerwcu 2024 r. należy:
 • zapewnić wpływ na rachunek o łącznej wysokości przynajmniej 1000 zł dla osób, które ukończyły 26 r. ż. lub 300 zł dla klientów, którzy mają mniej niż 26 lat;
 • zrealizować transakcje kartą/Blikiem w sklepie stacjonarnym lub internetowym na łączną kwotę przynajmniej 300 zł albo przynajmniej jeden raz dla osób w wieku 18 – 25 lat;
  minimum raz zalogować się do aplikacji Santander mobile.

Regulamin nie precyzuje warunku dotyczącego wpływów, co oznacza, że bank powinien uznać każdy wpływ na rachunek. Co istotne, wpływ nie musi być jednorazowy. Ważne jest jedynie, by suma uznań na rachunku w miesiącu wynosiła przynajmniej 1000 zł.

Osoby, które zrealizują warunki uprawniające do przyznania pierwszej i drugiej nagrody, mogą powiększyć swój bonus o kolejne 100 zł. Wystarczy, że w każdym z 4 pierwszych miesięcy po otwarciu konta (od marca do czerwca 2024 r.) zrealizują przynajmniej 5 transakcji kartą.

Drugą i trzecią część bonusu (150 zł i 100 zł) bank przekaże najpóźniej 31 lipca 2024 roku.

Dodatkowo można zyskać 300 zł moneybacku rocznie za opłacanie rachunków z Konta Santander – https://bankradar.pl/300-zl-moneyback-w-santander-bank-za-oplacanie-rachunkow/

Premie nie podlegają opodatkowaniu i nie jest konieczne rozliczanie się z nich przed urzędem skarbowym.

Krok po kroku do otrzymania 900 zł premii

1 Do 29 lutego 2024 roku złóż wniosek o jeden z poniższych rachunków wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej
2 / 💎 Do 10 marca 2024 roku zawrzyj z bankiem umowę o wybrane konto wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości.

Jeśli chcesz zdobyć dodatkowy bonus (100 zł), to po otwarciu konta wpisz kod polecenia w rubryce związanej z programem afiliacyjnym.

3 / 💎

Do 30 kwietnia 2024 r. otwórz Konto24 walutowe i dokonaj wymiany walut na min. 100 jednostek (USD, EUR, GBP lub CHF) za pośrednictwem Kantoru Santander.

100 zł premii za spełnienie tego wymogu otrzymasz do 31 maja 2024 roku.

4 / 💎
W marcu i kwietniu (w każdym z tych miesięcy) 2024 roku:
 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem w punkcie stacjonarnym lub online na min. 300 zł (lub wykonaj min. jedną taką płatność na dowolną kwotę – dot. osób w wieku 18-25 lat)

Za otwarcie rachunku i aktywność otrzymasz na swoje konto w Santanderze 150 zł premii. Nagroda trafi do Ciebie najpóźniej do 31 maja 2024 roku.

5 / 💎
W każdym z 2 kolejnych miesięcy (maj i czerwiec 2024 r.) wykonaj następujące aktywności:
 • zapewnij łączny wpływ na konto w wysokości min. 1 tys. zł (lub 300 zł – dot. osób poniżej 26 lat)
 • wykonaj płatności kartą lub Blikiem w punktach stacjonarnych lub online na min. 300 zł łącznie (lub wykonaj min. jedną taką płatność na dowolną kwotę – dot. osób w wieku 18-25 lat)
 • min. 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

Za wykonanie tego zadania otrzymasz 150 zł premii. Nagroda zasili Twoje konto w Santanderze do 31 lipca 2024 roku.

6 / 💎 100 zł premii możesz zdobyć pod warunkiem, że w każdym z 4 miesięcy po założeniu konta, wykonasz min. 5 transakcji kartą lub Blikiem.

Bonus za spełnienie tych warunków otrzymasz do 31 lipca 2024 roku.

7 / 💎 Opłacaj rachunki ze swojego konta w Santanderze i zyskaj nawet 300 zł zwrotu w ciągu roku.
bankradar.pl