ZLECENIA STAŁE

Na świecie istnieją opłaty ważne i ważniejsze, są też takie, które nie zobowiązuje konkretny termin realizacji oraz takie, które należy dokonywać z comiesięczną dokładnością.

Te ostatnie charakteryzuje dość duży poziom skomplikowania, czasochłonność i stres związany z prawdopodobnym zaniedbaniem.

Poświęcanie czasu na opłacanie abonamentów za usługi, z których korzystasz Ty lub cała Twoja rodzina, przelewanie kieszonkowego, czy pamiętanie o uregulowaniu innych stałych opłat nie musi być jednak wcale takie trudne.

Rozwiązaniem, a zarazem dużą pomocą jest skorzystanie z opcji zlecenia stałego.

Jest to niezwykle wygodna usługa, która ułatwia proces regulowania najważniejszych rachunków i innych stałych płatności.

A wszystko to dzięki uruchomieniu prostej funkcji w bankowości elektronicznej.

Dzięki temu bank będzie „pamiętał” o konkretnym terminie płatności i z dostępnych na koncie środków, sam przeleje odpowiednią sumę na rachunek wyznaczonej osoby lub instytucji.

Czym są zlecenia stałe?

Prawie każdy, kto regularnie korzysta z bankowości elektronicznej posiada zobowiązanie, co do comiesięcznego opłacania różnego rodzaju rachunków, które każdorazowo dotyczą tych samych kwot.

Przykładem takich płatności może być pożyczka, kredyt oraz abonament komórkowy lub telewizyjny, które należy uregulować do konkretnego dnia każdego miesiąca.

Ciągłe wpisywanie tych samych danych, numerów i kwot może być męczącym i czasochłonnym zajęciem.

Dlatego też warto wybrać opcję zlecenia stałego, która odciąży płatnika z tego problemu.

Zlecenie stałe jest standardową usługą, świadczoną w ramach bankowości elektronicznej, przypisaną do każdego konta osobistego.

Polega ono na wykonywaniu przez bank w określonym terminie dokładnie tego samego przelewu na podany wcześniej rachunek.

Z możliwą opcją ustanowienia, modyfikacji danych lub kwoty przelewu oraz odwołania.

Zlecenie stałe jest więc rodzajem automatycznie wykonywanej cyklicznej płatności, która nieco różni się swoim zakresem w zależności od wybranego banku.

Część instytucji umożliwia określenie, co jaki czas pieniądze mają być przekazywane. Inne zaś pozwalają na wybór konkretnego cyklu: miesięcznego, kwartalnego lub rocznego.

Zawsze jednak należy ustalić wszystkie najistotniejsze dane na samym początku i określić do kiedy dane zlecenia mają być realizowane.

Jak działają zlecenia stałe?

Zlecenia stałe opierają się na bardzo prostym sposobie działania.

Jednak aby spełniały swoją rolę dobrze i w odpowiednim czasie, należy najpierw ustanowić tę usługę i dopilnować wszystkich szczegółów z nią związanych.

Cały proces polega na przekazaniu do banku dyspozycji dotyczącej tego, kiedy, komu, i na jaką kwotę ma zostać zrealizowany cykliczny przelew.

Załóżmy, że jest się zobowiązanym do comiesięcznego płacenia raty kredytu wynoszącej 1000 zł.

Zamiast za każdym razem wykonywać nowe zlecenie, można ustalić w swoim banku zlecenie stałe i pozbyć się stresu związanego z dopełnianiem regularnej płatności rat.

Jak uruchomić w koncie bankowym zlecenie stałe?

Zlecenie stałe jest opcją niezwykle prostą do uruchomienia. Można to zrobić w wygodny sposób przez Internet – korzystając z komputera lub aplikacji mobilnej.

Należy znaleźć zakładkę Przelewy / Transakcje / Płatności, znaleźć „zlecenia stałe” i wprowadzić wszystkie niezbędne dane do formularza, które dotyczą przede wszystkim:

 • numeru rachunku odbiorcy;
 • nazwy odbiorcy;
 • kwoty przelewu, która będzie regularnie przekazywana (można dokonać modyfikacji w tej kwestii);
 • tytułu przelewu;
 • daty najbliższej płatności;
 • terminu zakończenia zlecenia oraz cyklu w jakim realizacja zlecenia będzie się powtarzała.

Ile kosztują zlecenia stałe?

Zlecenia stałe są w pełni bezpłatną opcją w większości popularnych banków. Ustanawianie ich w komputerowej bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Opłaty mogą być jedynie pobierane, gdy taką usługę zleca się przez telefon lub w oddziale banku. Jednak nawet w tym przypadku kwota ta nie przekracza kilku złotych.

Różnica pomiędzy zleceniem stałym a poleceniem zapłaty

Wiele osób ma problem z rozróżnieniem zlecenia stałego od polecenia zapłaty. Nic w tym dziwnego.

Te dwie usługi są do siebie bardzo podobne. Chociażby dlatego, że zarówno jedna, jak i druga opiera się na możliwości automatycznego wykonywania płatności z konta klienta przez bank.

W poleceniu zapłaty, to jednak odbiorca płatności inicjuje pobranie środków z konta. Jak przebiega ten proces?

Na samym początku należy wyrazić zgodę w swoim banku i u wierzyciela, którym może być na przykład dostawca energii elektrycznej lub operator telefoniczny.

Następnie bank będzie w stanie opłacać ustanowione rachunki, obciążając Twój osobisty rachunek konkretną kwotą.

Co do kwestii określonej sumy zobowiązania w ramach polecenia zapłaty, to może być ona różna w zależności, na przykład od zużycia danych komórkowych lub prądu. 

Zlecenie stałe a zmienna kwota płatności

Zlecenie stałe, jak już zostało wyjaśnione jest formą płatności cyklicznej wykonywanej w regularnych odstępach czasu do tego samego odbiorcy, i tej samej kwocie.

Jednak nie istnieją żadne przeciwwskazania, aby zmodyfikować pewne dane oraz zmienić kwotę abonamentu lub raty.

Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami. Jednak do przelewów, które z góry wiadomo, że będą miały różne wysokości rachunków warto rozpatrzyć zastosowanie serii przelewów lub polecenia zapłaty. 

Zlecenie stałe w weekendy

Datę wykonania zlecenia stałego określa się zawsze na konkretny dzień danego miesiąca.

Nie wiadomo więc nigdy, czy jest to środek tygodnia roboczego, czy weekend.

W przypadku więc, gdy w danym miesiącu, data wykonania zlecenia stałego przypada na dzień wolny od pracy – zarówno weekend, jak i święto, przelew taki realizowany jest w kolejnym dniu roboczym.

Są jednak wyjątki od tej reguły. Niektóre banki umożliwiają ustalenie przez użytkownika konta, czy w sytuacji, gdy termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, wykonać go tego dnia, wcześniej lub później.

Zlecenie stałe a brak środków na rachunku

Jak można się spodziewać brak środków na koncie przy zleceniu stałym może być dość problematyczną kwestią, jednak podejście banków do tego zagadnienia bywa różne.

Oczywiście w większości przypadków płatność w ramach zlecenia stałego nie jest wykonywana.

Niektóre banki informują o braku wystarczającej ilości środków na koncie i niezrealizowaniu płatności.

Są też instytucje, które dodatkowo wysyłają powiadomienie o możliwości powtórnego zrealizowaniu zlecenia. I udostępniają opcję ponowienia próby w momencie wpłynięcia odpowiedniej ilości środków na konto bankowe. 

Zlecenie stałe do US i ZUS

Jednym z problemów osób prowadzących działalność gospodarczą jest to, że nie mają one możliwości zautomatyzowania płacenia podatków do urzędu skarbowego oraz należności do ZUS-u.

Co spowodowane jest tym, że przekazywane tym instytucjom comiesięczne kwoty są inne.

Takie utrudnienie dotyczy z reguły przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego.

Są to przede wszystkim osoby, które od 2022 roku płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, będące uzależnione od dochodu. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Zlecenia stałe do ZUS-u mogą bowiem realizować te osoby, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, gdyż to właśnie ich dotyczy inny rodzaj składki zdrowotnej.

Warto też pamiętać, że większość banków całkowicie ogranicza możliwość ustanawiania zlecenia stałego na rzecz ZUS i US.

Jak anulować zlecenie stałe?

Ustanawiając zlecenie stałe można zaznaczyć termin, w którym zakończyć się ma czas realizowanych na jego poczet płatności.

W życiu zdarzają się jednak różne sytuację i czasami okazuje się, że zlecenia stałe należy przedwcześnie usunąć lub odwołać.

Na szczęście jest to całkowicie bezproblemowe posunięcie.

Zlecenia stałe można anulować w dowolnym momencie za pomocą komputera lub aplikacji mobilnej. Jest to tak samo proste jak ich ustanawianie.

Dlaczego warto korzystać ze zleceń stałych?

Jak można zauważyć, zlecenia stałe są niezwykle przydatną usługą. Pozwalają zautomatyzować proces cyklicznych płatności i odciążyć płatników z zobowiązań dotyczących ciągłego pilnowania terminów.

Niestety jednak usługa ta nie jest jeszcze tak popularna i niewiele osób w ogóle wie o jej istnieniu. Jak więc ją znaleźć?

Chcąc ustanowić zlecenie stałe należy odszukać tej opcji w zakładkach Przelewy / Transakcje / Płatności.

Zaleca się nie przygotowywanie konkretnego przelewu, a właśnie początkowo zdefiniowanie zlecenia stałego.

Potem należy pamiętać o tym, aby mieć wystarczającą ilość pieniędzy na koncie i cieszyć się z korzyści jakie daje ta opcja.

Dzięki stałemu zleceniu w banku można cieszyć się z:

 • Braku obaw, co do ciągłego pilnowania terminów,
 • Oszczędności czasu, na każdorazowe wpisywanie danych i kwot do przelewów,
 • Braku ryzyka popełnienia błędu przy wypełnianiu formularza do przelewu,
 • Bezpłatnej usługi,
 • Braku obawa, co do spóźnienia się z płatnością.
bankradar.pl