Załóż konto i zyskaj 500 zł od ING Bank Śląski

W 2024 roku ING Bank Śląski proponuje klientom promocję, w której do zdobycia jest aż dwukrotnie wyższy bonus niż dotychczas.

Dzięki temu za otwarcie konta osobistego można uzyskać aż 500 zł premii gotówkowej. Co ciekawe, warunki, które należy spełnić nie są wcale trudniejsze i nie wykraczają poza przeciętną aktywność na rachunku.

Dodatkowo decydując się na założenie Otwartego Konta Oszczędnościowego mamy możliwość skorzystania z oprocentowania 6% w skali roku.

Promocja przygotowana przez ING Bank Śląski prowadzona jest pod hasłem „Załóż konto i zyskaj” i potrwa do 28 marca 2024 r.

Wysokość premii jaką można uzyskać uzależniona jest od wybranej metody otwarcia rachunku i zrealizowanych warunków aktywności, a maksymalnie wyniesie ona 500 zł:

 • 150 zł – wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną i wpływy na konto w ciągu trzech kolejnych miesięcy;
 • 150 zł – wykonanie bezgotówkowych transakcji o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł (min. 3 płatności Blikiem w sklepach internetowych) i zgromadzenie min. 300 zł na celu oszczędnościowym;
 • 200 zł – otwarcie rachunku z wykorzystaniem metody ‘’na selfie’’ w aplikacji mobilnej Moje ING.

Aby zdobyć drugi bonus i nagrodę za sposób, w jaki otworzymy konto, należy spełnić warunki wymagane do otrzymania pierwszej premii w wysokości 150 zł.

Kto może wziąć udział w promocji „Załóż konto i zyskaj”?

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci banku, posiadający polskie obywatelstwo, numer telefonu zarejestrowany u krajowego operatora i pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo bank wymaga, by uczestnik akcji nie posiadał rachunku osobistego w ING Banku Śląskim w okresie od 30 września 2022 r. do 18 stycznia 2024 r.

Regulamin wyklucza z udziału również współwłaścicieli oraz pełnomocników zarówno rachunków, jak i innych produktów.

Jak zdobyć nagrodę?

Do 28 marca 2024 r. należy otworzyć konto osobiste wraz z kartą płatniczą i rachunkiem Otwarte Konto Oszczędnościowe.

W tym samym czasie trzeba również wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych drogą elektroniczną i otrzymywanie profilowanych informacji handlowych.

W celu uzyskania maksymalnej premii (500 zł), bank wymaga skorzystania z metody ”na selfie” do otwarcia rachunku. Znajdziemy ją w aplikacji mobilnej Moje ING.

Najpóźniej do 30 czerwca 2024 r. należy:
 • wyrazić zgodę na weryfikację behawioralną
 • zapewnić wpływy na rachunek w wysokości przynajmniej 1000 zł w trzech dowolnie wybranych miesiącach.

Bank nie uzna wpłat własnych realizowanych w placówkach banku i wpłatomatach oraz przelewów z kont własnych prowadzonych w ING. Można jednak skorzystać z opcji wykonania przelewu z własnego konta w innym banku lub poprosić o pomoc zaufaną osobę.

Za zrealizowanie powyższych warunków bank przyzna nam 150 zł premii.

Aby otrzymać kolejne 150 zł należy do 30 czerwca 2024 r. spełnić dodatkowo dwa warunki:
 • realizacja bezgotówkowych transakcji kartą, portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay), Blikiem na kwotę łączną przynajmniej 1000 zł (co najmniej trzy transakcje muszą zostać wykonane przy użyciu Blika w sklepie internetowym);
 • założenie min. jednego celu oszczędnościowego na Otwartym Koncie Oszczędnościowym otwartym podczas trwania promocji i zapewnienie na nim salda min. 300 zł na dzień 30 czerwca 2024 r.

Pod hasłem transakcje bezgotówkowe, rozumie się płatności wykonane w sklepach stacjonarnych, internetowych i przez telefon (oprócz wpłat gotówkowych), zrealizowanych przy pomocy karty, Blika, portfela mobilnego.

Bank weźmie pod uwagę transakcje rozliczone na rachunku w podanym terminie. Aby otrzymać bonus, należy wykonać minimum 3 płatności Blikiem w sklepach internetowych.

Warto wiedzieć, że możliwe jest założenie kilku celów oszczędnościowych. Wtedy suma ich sald na dzień 30 czerwca 2024 r. musi wynosić przynajmniej 300 zł.

W regulaminie nie sprecyzowano kwestii dotyczącej wpłat na cel oszczędnościowy. Co oznacza, że można wpłacić jednorazowo 300 zł i spełni to warunki promocji.

Bank przekaże bonusy na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 15 lipca 2024 r. Do tego dnia należy zachować otwarty rachunek osobisty, OKO i wydaną kartę. Bonus nie podlega opodatkowaniu i nie jest konieczne rozliczanie się z niego.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii

1 Do 28 marca stycznia 2024 roku załóż konto osobiste w ING Bank Śląski wraz z kartą debetową i Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO).

Wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

Jeżeli chcesz zdobyć maksymalny bonus (500 zł), konto musisz założyć metodą na selfie w aplikacji mobilnej Moje ING.

2 Najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.:

 • w 3 dowolnie wybranych miesiącach zapewnij łączne wpływy na konto osobiste w wysokości min. 1 tys. zł
 • wyraź zgodę na weryfikację behawioralną

3 Jeśli chcesz otrzymać dodatkowe 150 zł premii, również do 30 czerwca 2024 r. spełnij dodatkowo poniższe warunki:

 • wykonaj min. 3 płatności kartą / Blikiem / portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) w sklepach internetowych na łączną kwotę min. 1 tys. zł
 • otwórz przynajmniej jeden cel oszczędnościowy na OKO i dopilnuj, aby na dzień 30 czerwca 2024 r. na celu oszczędnościowym było min. 300 zł
💎 Premia wpłynie na Twoje Otwarte Konto Oszczędnościowe najpóźniej do 15 lipca 2024 r.
bankradar.pl