Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – 31 edycja

Promocja dedykowana rodzicom niepełnoletnich dzieci cieszy się niemałym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że Bank Pekao SA postanowił przygotować już XXXI jej edycję.

Otwierając dla dziecka Konto Przekorzystne dla Młodych pomożemy mu zdobyć nagrodę gotówkową w wysokości 200 zł. Warunki, jakie należy zrealizować zależą od wieku naszej pociechy.

Na skorzystanie z akcji ”Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – 31 edycja”, mamy czas do 10 grudnia 2023 r.

Poza premią gotówkową można także skorzystać z promocyjnej stawki oprocentowania na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb. Wynosi ono 6,5% w skali roku, obowiązuje przez okres 152. dni i obejmuje środki do 5000 zł.

Kto może skorzystać z promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – 31 edycja?

W regulaminie zaznaczono, że dziecko musi być niepełnoletnią osobą fizyczną zamieszkującą na terenie Polski i posiadającą polskie obywatelstwo.

Istotne jest także to, że dziecko nie mogło posiadać rachunku osobistego w Pekao w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 2 listopada 2023 r. Posiadanie konta oszczędnościowego Mój Skarb nie stanowi przeszkody.

Warto mieć również na uwadze fakt, że uczestnictwo w poprzednich edycjach akcji i promocjach „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay Kids” czy „Ekstra 50 zł dla nastolatka” pozbawia wyklucza z udziału.

W przypadku osób dorosłych regulamin nie wymaga, by byli oni klientami Banku Pekao SA. Mimo to, warto jednak rozważyć taką możliwość i otworzyć dla siebie Konto Przekorzystne, a przy okazji zgarnąć z tego tytułu premię powitalną i skorzystać z podwyższonego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym.

Jak zdobyć nagrodę?

Osoby dorosłe, niebędące klientami Banku Pekao SA powinny założyć dla siebie Konto Przekorzystne w promocji. Jeśli jednak nie chcemy tego robić lub jesteśmy już klientami banku, możemy przejść do kolejnego kroku.

Najpóźniej do 10 grudnia 2023 r. rodzic lub opiekun prawny w imieniu osoby niepełnoletniej powinien zawrzeć z Bankiem Pekao SA umowę o Konto Przekorzystne dla Młodych i inne produkty, które uzależnione są od wieku dziecka:

  • dla dzieci młodszych niż 6 lat – brak dodatkowych produktów;
  • dzieci w wieku 6 – 12 lat – wszystkie produkty wchodzące w skład pakietu PeoPay Kids;
  • nastolatkowie w wieku 13 – 17 lat – karta debetowa i aplikacja PeoPay.
Należy zwrócić uwagę na to, że wszystkie powyższe zadania należy wykonać w tym samym dniu.

Aby przystąpić do promocji należy udać się do najbliższego oddziału Pekao lub skorzystać z panelu rodzica w bankowości internetowej/mobilnej. Promocja nie obowiązuje w agencjach i placówkach partnerskich Pekao.

Rodzice dzieci, które mają mniej niż 13 lat zobowiązani są do złożenia niezbędnego oświadczenia. Dotyczy ono zgody na udział w promocji i przetwarzania jego danych osobowych w zakresie, który jest niezbędny do realizacji promocji.

Warto wiedzieć, że w skład wspomnianego pakietu PeoPay KIDS wchodzi:

  • rachunek indywidualny z kartą,
  • konto oszczędnościowe,
  • specjalna aplikacja dedykowana dzieciom w tym przedziale wiekowym.

Znajdziemy w niej zabawnych trenerów, którzy pomagają dzieciom zapoznać się z nowoczesną bankowością i uczą oszczędzania.

Dodatkowo rodzic cały czas ma wgląd w finanse i oszczędności pociechy, a także może dowolnie zmieniać limity, które ich dotyczą.

Zakładając rachunek dla nastolatka w przedziale wiekowym 13 – 17 lat należy dopilnować, by samodzielnie podpisał wymagane oświadczenia.

Warunki aktywności, które należy zrealizować uzależnione są od wieku naszej pociechy.

W przypadku nowo otwartego Konta Przekorzystnego dla dziecka, które ma mniej niż 6 lat, należy do 31 grudnia 2023 r. zadbać o to, by saldo na rachunku wynosiło min. 200 zł.

Dzieci, które skończyły już 6 lat muszą do 31 grudnia 2023 r. przynajmniej raz zalogować się do mobilnej aplikacji PeoPay (wersja KIDS dla dzieci w wieku 6 – 13 lat) i zrealizować min. 3 bezgotówkowe płatności kartą lub Blikiem.

Kwota transakcji nie ma znaczenia. Bank weźmie pod uwagę zarówno te, wykonane w punktach stacjonarnych, jak i w Internecie. Istotne jest, by transakcja nie została anulowana ani wycofana. Nie będą zaliczane wpłaty i wypłaty gotówki.

Premię w wysokości 200 zł bank przekaże na Konto Przekorzystne dla Młodych do 31 stycznia 2024 r.

Nagroda nie podlega opodatkowaniu i nie jest konieczne rozliczanie się z niej w urzędzie skarbowym.

Dodatkowo warto rozważyć założenie dziecku rachunku oszczędnościowego Mój Skarb, który objęty jest promocją trwającą do 8 stycznia 2024 r.

Dzięki tej akcji, środki do kwoty 5000 podlegają podwyższonemu oprocentowaniu. Aktualnie wynosi ono 6,5% w skali roku i obowiązuje przez 152 dni.

Krok po kroku do zdobycia 200 zł premii

1 Jeżeli nie posiadasz jeszcze rachunku osobistego w Banku Pekao SA, otwórz Konto Przekorzystne w promocji.

Do 10 grudnia 2023 r. w imieniu niepełnoletniego zawrzyj umowę o Konto Przekorzystne dla Młodych oraz (w zależności od wieku dziecka):

  • dla dziecka poniżej 6 lat nie ma potrzeby zakładania dodatkowych produktów
  • wszystkie produkty z pakietu PeoPay Kids* – dla dziecka w wieku 6-12 lat
  • kartę debetową i aplikację PeoPay – dla dziecka w wieku 13-17 lat

Założenie Konta Przekorzystnego dla Młodych + dodatkowe zadanie muszą być wykonane tego samego dnia!

* Pakiet PeoPay Kids składa się z rachunku osobistego, karty, konta oszczędnościowego i specjalnej aplikacji dla dzieci.

2 Dopilnuj, aby na dzień 31 grudnia 2023 r. saldo na Koncie Przekorzystnym dla Młodych wynosiło min. 200 zł – dot. dziecka poniżej 6 lat.

Dopilnuj, aby do 31 grudnia 2023 r. dziecko wykonało min. 3 płatności bezgotówkowe kartą lub Blikiem* oraz przynajmniej 1 raz zalogowało się do aplikacji mobilnej – dot. dziecka powyżej 6 lat.

  • *kwota płatności nie ma znaczenia, podobnie jak to, czy transakcje wykonano w punkcie stacjonarnym czy online
💎 Bank Pekao wypłaci nagrodę (200 zł) na Konto Przekorzystne dla Młodych do 31 stycznia 2024 roku.
bankradar.pl