Promocja ze smakiem! 500 zł z kontem i kartą Mastercard

Millennium Bank znów stara się zachęcić klientów do zakładania konta Millennium 360° przy użyciu sprawdzonych metod. Oferuje niezłą premię wypłacaną w dwóch częściach, która przyznawana jest po spełnieniu bardzo prostych warunków aktywności.

Do zdobycia jest 450 zł premii gotówkowej i 100 zł w postaci vouchera do wykorzystania w wybranym sklepie.

Promocja ze smakiem! 500 zł z kontem i kartą Mastercard” przygotowana przez Millennium Bank potrwa planowo do 30 listopada 2023 r.

Bank zaznacza jednak, że akcja specjalna może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się limit 30 tysięcy promocyjnych kont.

Równolegle prowadzona jest promocja „Zbliż, zapłać, zyskaj 50 zł„, w której premię zdobyć można za realizowanie płatności zbliżeniowych Blikiem.

Podsumowując, po spełnieniu wymaganych warunków klient może zyskać:

 • 200 zł lub 400 zł premii gotówkowej (w zależności od tego, jakie warunki uda się spełnić);
 • 100 zł w postaci vouchera do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka, Carrefour lub Pyszne.pl;
 • 50 zł za realizowanie transakcji zbliżeniowych Blikiem.

Kto może wziąć udział?

Z promocji mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, polskie obywatelstwo, dowód osobisty, PESEL i numer telefonu u krajowego operatora.

Regulamin wyklucza z udziału posiadaczy konta osobistego w Millennium Banku po 1 stycznia 2020 r.

Warto mieć na uwadze, że nic nie stoi na przeszkodzie, by z promocji skorzystali posiadacze innych produktów z oferty banku oraz właściciele konta technicznego, które nie jest rachunkiem oszczędnościowo – rozliczeniowym.

Jak zdobyć nagrody?

Do 30 listopada 2023 r. załóż konto Millennium 360° z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej.

Należy przy tym zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgdy na otrzymywanie drogą elektroniczną i telefoniczną od banku informacji handlowych i marketingowych dotyczących jego produktów oraz oferty podmiotów, które z nim współpracują.

Dodatkowo należy zgodzić się na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” przez Millennium Goodie we współpracy z Millennium Bankiem. Wszystkie zgody należy zachować do końca promocji.

Przed wypłatą bonusów nie można również rozwiązać, wypowiedzieć ani odstąpić od umowy o konto Millennium 360°. Przed końcem następnego miesiąca po miesiącu otwarcia rachunku należy:

 • przynajmniej raz zalogować się do mobilnej aplikacji Banku Millennium;
 • zrealizować min. 5 bezgotówkowych transakcji kartą Mastercard o łącznej wartości 360 zł.

Bank nie weźmie pod uwagę:

 • wypłat gotówki;
 • transakcji, które nie są zapłatą za towary/usługi (również przelewy Blik na telefon);
 • transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych;
 • transakcji zwróconych na rachunek przed nabyciem prawa do premii.

Pierwsza część premii przekazana zostanie w postaci e-bonu o wartości 100 zł. Informację o zdobytej nagrodzie otrzymamy w formie powiadomienia push w aplikacji mobilnej.

Klikając w przycisk WYBIERZ NAGRODĘ zostaniemy przekierowani na platformę z katalogiem nagród, gdzie należy dokonać wyboru. Otrzymany w ten sposób kod można zrealizować u wybranego dostawcy.

Voucher do sklepów Biedronka ważny będzie bezterminowo. W przypadku e-bonu do Carrefoura i na Pyszne.pl ważność wynosi 12 miesięcy, które liczone są od dnia wyboru nagrody.

Kolejne wymagania, jakie należy spełnić dotyczą drugiego, trzeciego i czwartego miesiąca po otwarciu konta. Wtedy to należy:
 • zasilić rachunek kwotą przynajmniej 1000 zł (może być w kilku wpływach);
 • zrealizować min. 5 bezgotówkowych transakcji kartą Mastercard o łącznej wartości 360 zł;
 • min. 1 raz zalogować się do aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań będziemy uprawnieni do otrzymania premii w wysokości 200 zł.

Aby podwoić nagrodę należy zadbać o to, aby w każdym miesiącu zasilenie rachunku nastąpiło z tytułu wpływu wynagrodzenia i wyniosło przynajmniej 1000 zł (jednorazowo).

Aby warunek dotyczący zasilenia konta został spełniony należy pamiętać, że wpływy nie mogą pochodzić z innych rachunków własnych prowadzonych w Millennium.

W przypadku wynagrodzenia, bank nie weźmie pod uwagę:

 • wpłat własnych realizowanych w placówkach Millennium i bankomatach
 • przelewów od nadawców, których nie znajdziemy w rejestrach publicznych

Zasady, według których uznawane będą transakcje są takie same jak wyżej opisane. Zdobycie drugiej premii nie jest uzależnione od uzyskania pierwszej.

Klienci, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku zdalnie z użyciem logowania w innym banku lub metodą ”na selfie” ze zdalną weryfikacją zobowiązani są do prawidłowego potwierdzenia swojej tożsamości.

W tym celu należy złożyć wzór podpisu i przedłożyć do wglądu dokument tożsamości w wybranej przez siebie placówce Millennium Banku.

Osoby, które otworzą konto w październiku 2023 r. mają na to czas do końca lutego 2024 r. W przypadku klientów otwierających rachunek w listopadzie 2023 r. ostateczny termin potwierdzenia tożsamości upływa 31 marca 2024 r.

Warunku tego nie muszą spełniać osoby otwierające konto w inny sposób.

Druga część premii w wysokości 200 zł lub 400 zł zostanie przekazana na konto Millennium 360° przed końcem następnego miesiąca po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

Sprawdźmy, jak to wygląda na konkretnym przykładzie.

Otwierając rachunek w październiku 2023 r. należy zalogować się do aplikacji mobilnej i zrealizować wymagane transakcje kartą do końca listopada, aby powiadomienie o pierwszej części nagrody otrzymać w grudniu 2023 r.

Voucher odebrać można do 29 lutego 2024 r. W takim przypadku wymagana aktywność na rachunku obejmie grudzień 2023 r., styczeń i luty 2024 r. A druga część premii trafi do nas do 31 marca 2024 r.

Swój całkowity zysk można zwiększyć o kolejne 50 zł. Wystarczy wykonać 5 płatności zbliżeniowych Blikiem w ramach promocji ”Zbliż, zapłać, zyskaj 50 zł”.

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania 7% na Koncie Oszczędnościowym Profit, które obejmuje środki do 100000 zł.

Nagrody nie podlegają opodatkowaniu i nie ma potrzeby rozliczania się z nich.

Krok po kroku do otrzymania 550 zł premii

1 Do 30 listopada 2023 roku złóż wniosek o konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Millenet.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji
2 / 💎 Aktywuj aplikację mobilną i Blika zbliżeniowego.

W okresie od 26 września do 26 października zapłać min. 5 razy Blikiem zbliżeniowym.

Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 50 zł bonusu.

3 Do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym otworzyłeś konto:

 • minimum 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 360 zł
💎 O przyznaniu nagrody 100 zł w formie vouchera zostaniesz powiadomiony w aplikacji mobilnej.
4 W każdym z 3 kolejnych miesięcy (drugim, trzecim i czwartym) po otwarciu konta wykonaj następujące czynności: 

 • zasil konto kwotą min 1 tys. zł (może być sumą kilku przelewów)
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą na min. 360 zł
 • przynajmniej 1 raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
💎 Za spełnienie wymagań z punktu 4. otrzymasz 200 zł nagrody.

Możesz ją podwoić do 400 zł, jeśli w każdym z miesięcy zasilisz konto z tytułu wpływu wynagrodzenia w jednorazowej kwocie min. 1 tys. zł.

Bank wypłaci Ci premię 200 lub 400 zł do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl