Promocja Nest Bank dla firm – 1400 zł premii

Nest Bank kolejny raz próbuje zachęcić przedsiębiorców do skorzystania ze swojej oferty i daje możliwość wzięcia udziału w promocji, w której do zdobycia jest atrakcyjna nagroda.

Za otwarcie konta i aktywne korzystanie z niego przez pół roku uzyskać można 300 zł, a bonus może zostać powiększony nawet o kolejne 400 zł po skorzystaniu z oferty terminali płatniczych.

Wysokość drugiej premii zależy od obrotów, jakie uda się uzyskać na terminalu płatniczym.

W ramach innej akcji, której organizatorem jest spółka Allegro przedsiębiorcy mają możliwość zyskania e-bonu o wartości 700 zł, który wykorzystać można na wspomnianym portalu. Łącznie do zdobycia jest 1400 zł.

Organizatorem akcji ”Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 300 zł” oraz ”400 zł za terminal płatniczy” jest Nest Bank.

”700 PLN na karcie podarunkowej Allegro dla klientów promocji Nest Bank – edycja 2” organizuje spółka Allegro. Czas trwania powyższych promocji przedstawia się następująco:

 • ”Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 300 zł” – 31 października 2023 r.;
 • ”700 PLN na karcie podarunkowej Allegro dla klientów promocji Nest Bank – edycja 2” – 31 grudnia 2023 r. (akcja może zakończyć się wcześniej po wyczerpaniu puli nagród 50 tys. zł);
 • ”400 zł za terminal płatniczy” – bezterminowo.

Kto może skorzystać z promocji Nest Banku?

”Otwórz BIZnest Konto i otrzymaj nawet 300 zł”

Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, fundacji i stowarzyszeń oraz spółek:

 • cywilnych;
 • jawnych;
 • partnerskich;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunkiem przystąpienia jest posiadanie siedziby w Polsce oraz polskiej rezydencji podatkowej. Regulamin wyklucza z udziału przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2021 r. prowadzili w Nest Banku konto firmowe.

”400 zł za terminal płatniczy”

Powyższa akcja specjalna powstała z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy nie korzystają jeszcze z opcji przyjmowania bezgotówkowych płatności i posiadają konto firmowe w Nest Banku.

”700 PLN na karcie podarunkowej Allegro dla klientów promocji Nest Bank – edycja 2”

W tym przypadku do promocji mogą przystąpić firmy, których NIP do tej pory nie był zarejestrowany na portalu Allegro.

Niestety w promocji nie mogą wziąć udziału przedsiębiorcy zakładający konto firmowe powiązane z innym zarejestrowanym na Allegro.

300 zł za otwarcie konta i aktywność

Aby uzyskać premię w wysokości 300 zł należy do 31 października 2023 r. otworzyć BIZnest Konto. Jednocześnie należy wyrazić wymagane zgody marketingowe, które są takie same dla promocji dotyczącej rachunku i terminala.

Zgody dotyczą otrzymywania od Nest Banku informacji dotyczących produktów i usług drogą:

 • telefoniczną,
 • elektroniczną (w bankowości internetowej i aplikacji),
 • za pomocą wiadomości SMS i MMS.

Umowę ramową o prowadzenie rachunku należy zawzreć z Nest Bankiem w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Kolejnym krokiem jest zrealizowanie min. 1 transakcji przy użyciu karty debetowej, która została wydana do rachunku do końca miesiąca kalendarzowego następnego po miesiącu otwarcia konta.

Pierwszą część premii w wysokości 50 zł bank prześle na BIZnest Konto do 20. dnia kolejnego miesiąca.

W dalszych krokach należy od drugiego do szóstego miesiąca po założeniu rachunku firmowego:
 • zapewnić wpływ na konto w wysokości min. 5 tys. zł;
 • zrealizować przelew pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego;
 • wykonać przynajmniej 3 transakcje Blikiem/kartą lub przelewy (oprócz przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku).

Przelewy do ZUS i US należy opłacić w pełnej wysokości, wymaganej za dany miesiąc.

W przypadku przelewów do US istnieje możliwość, że bank zażąda okazania dokumentów, które potwierdzą, że przesłana kwota jest pełną należnością za dany miesiąc.

Czas na dostarczenie dokumentów to 7 dni od daty wezwania. Jeśli tego terminu nie ud się dotrzymać, klient straci prawo do nagrody za dany miesiąc.

Wpływ, który należy zapewnić może pochodzić z kilku przelewów. Jednak nie mogą one być realizowane z rachunków własnych (indywidualnych i biznesowych) w Nest Banku, kredytów i lokat.

Zdobyte nagrody (5 x 50 zł) bank przekaże na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego po tym, w którym je naliczono.

700 zł na Allegro

Po otwarciu konta biznesowego należy zarejestrować nowe Konto Firma na Allegro za pomocą przysłanego przez bank linka. Bank wysyła wiadomości w każdy piątek.

Podczas trwania promocji należy wystawić przynajmniej jedną ofertę na Allegro. Warto pamiętać o wskazaniu BIZnest Konta jako rachunku do wypłat.

E-bon o wartości 700 zł organizator przekaże w ciągu 7 dni roboczych na podany adres e-mail.

400 zł za terminal płatniczy

Aby zdobyć premię 400 zł, należy w czasie trwania promocji złożyć wniosek o terminal i spełnić warunki akcji. Wysokość premii zależy od średnich obrotów na terminalu w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu podpisania umowy.

Krok po kroku do otrzymania 1000 zł premii

1 Do 31 października 2023 roku złóż wniosek o BIZnest Konto

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych
2 W ciągu 14 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie konta.
3 Po otwarciu BIZnest Konta załóż nowe Konto Firma na Allegro.

W tym celu skorzystaj z linka otrzymanego od banku (otrzymasz go w wiadomości SMS) i w trakcie trwania promocji wystaw przynajmniej jedną ofertę.

Ustaw na Allegro BIZnest Konto jako rachunek do wypłat.

💎 Voucher o wartości 700 zł do wykorzystania na Allegro otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia spełnienia warunków promocji. 
4 Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia BIZnest Konta wykonaj min. 1 operację kartą debetową.
💎 Pierwsza nagroda (50 zł) za aktywność trafi na Twoje BIZnest Konto do 20. dnia następnego miesiąca.
Od drugiego do szóstego miesiąca liczonego od spełnienia warunku z pkt 3, zrealizuj w każdym z tych miesięcy następujące aktywności:

 • zapewnij wpływy w wysokości min. 5 tys. zł
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US
 • wykonaj 3 dowolne operacje: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (oprócz przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)
💎 Poszczególne premie (5 x 50 zł) bank będzie Ci przekazywał na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, za który zostały naliczone.

Krok po kroku do otrzymania 400 zł premii

1 W okresie trwania promocji złóż wniosek o terminal płatniczy.

Możesz to zrobić z poziomu bankowości elektronicznej lub od razu podczas składania wniosku o BIZnest Konto.

2 W ciągu 60 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o korzystanie z niego.

Wskaż BIZnest Konto jako rachunek, który będzie służył do księgowania wpływów z terminala.

3 Postaraj się o jak największe obroty na terminalu w ciągu 3 miesięcy następujących po tym, w którym podpisałeś umowę o terminal.

TERMINAL TRADYCYJNY

5000 zł – 7999,99 zł obrotu – 100 zł nagrody

8000 zł – 9999,99 zł obrotu – 200 zł nagrody

10 000 zł – 14999,99 zł obrotu – 300 zł nagrody

+ 15 000 zł obrotu – 400 zł nagrody

NestPOS

+ 5000 zł obrotu – 100 zł nagrody

💎 Nagroda trafi na Twój rachunek do końca 5 miesiąca licząc od tego, w którym podpisałeś umowę o konto.
bankradar.pl