Promocja godna polecenia – edycja 4 (1500 zł premii)

Wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca Santander Bank Polska proponuje przedsiębiorcom kolejną promocyjną ofertę za założenie Konta Firmowego Godnego Polecenia.

W najnowszej akcji bonusowej banku można zdobyć nawet 900 zł premii moneyback i bezterminowe zwolnienie z podstawowych opłat. Oprócz tego można dodatkowo uzyskać 2 x 300 zł za wzięcie kredytu i skorzystanie z leasingu.

Santander Bank Polska w czwartej edycji akcji „Promocja Godna Polecenia” trwającej do 31 lipca 2023 r. daje możliwość uzyskania aż 1500 zł łącznej premii.

A oprócz tego przedsiębiorca będzie mógł cieszyć się bezwarunkowym i bezterminowym zwolnieniem z opłat za podstawowe operacje na koncie firmowym:

  • opłata za prowadzenie konta,
  • przelewy Elixir wykonywane przy użyciu bankowości elektronicznej Santander Mini Firma,
  • polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG (poza Polską),
  • 10 pierwszych przelewów BlueCash w miesiącu (dotyczy bankowości mobilnej i internetowej),
  • realizowanie stałych zleceń dla kont w innych bankach przy użyciu bankowości elektronicznej Mini Firma,
  • autoryzacja kodami SMS oraz polecenia zapłaty w innych bankach (również dotyczy bankowości internetowej i mobilnej).

Po wyrażeniu zgód marketingowych można dodatkowo otrzymać bezterminowe zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty debetowej w PLN (pierwszej) oraz wypłatę gotówki z bankomatów w Polsce i za granicą.

Po założeniu Konta Firmowego Godnego Polecenia można aż przez 6 miesięcy otrzymywać 3% kwoty płaconej kartą (do 150 zł miesięcznie).

Dodatkowo przy podpisaniu pierwszej umowy o kredyt Santander Bank Polska proponuje 300 zł premii. A za skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej następne 300 zł.

Kto może skorzystać z „Promocja Godna Polecenia – edycja 4”?

Promocja skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, posiadających polski dowód osobisty.

Jeszcze jednym warunkiem jest brak posiadania konta firmowego w Santander Bank Polska od 1 stycznia 2022 r. do dnia skorzystania z promocji. Natomiast posiadanie rachunku osobistego w banku Santander nie dyskwalifikuje uczestnika z promocji.

Jak zdobyć nagrody?

Do 31 lipca 2023 załóż Konto Firmowe Godne Polecenia wraz z kartą Mastercard lub Visa Business oraz e-bankowością Mini Firma.

Można to zrobić przez stronę banku, w oddziale lub przy pomocy infolinii. Aby otrzymać premię konieczne jest wyrażenie zgód marketingowych.

Kolejnym krokiem jest aktywne używanie karty debetowej przez 6 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym otwarto konto.

Ostatni krok to wykonanie przynajmniej jednego przelewu w miesiącu do ZUS na kwotę min. 200 zł.

Przelewy należy wykonywać do 20. dnia każdego miesiąca przez 6 miesięcy. A pierwszy z nich należy wykonać w miesiącu następującym po tym, w którym założono konto.

Po spełnieniu tych warunków premia w wysokości 3% płatności kartą za dany miesiąc (nie więcej niż 150 zł) wpłynie na Konto Godne Polecenia nie później niż w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym zostały wykonane te transakcje.

Według regulaminu akcji, aby skorzystać ze zwrotu części transakcji kartą przychody firmy nie mogą przekroczyć 10 mln złotych rocznie.

Również wypowiedzenie umowy lub anulowanie zgód marketingowych wyklucza możliwość udziału w akcji „Promocja godna polecenia – edycja 4”.

Ze względu na to, że premia stanowi dochód firmy, koniecznie należy rozliczyć się z niej z urzędem skarbowym.

Premia 2 x 300 zł za kredyt i leasing

Dodatkową premię 300 zł można zdobyć jeśli ciągu 6 miesięcy od daty skorzystania z promocji zostanie zawarta umowa kredytowa.

Bank wypłaci bonus na Konto Firmowe Godne Polecenia nie później niż w ciągu 45 dni od zakończenia miesiąca, w którym umowa ta została zawarta.

Aby jednak otrzymać premię 300 zł za skorzystanie z kredytu, należy spełnić następujące warunki:

  • regularne wpłacanie składek do ZUS w kwocie min. 200 zł miesięcznie – pierwszą składkę należy opłacić w najbliższym miesiącu, a ostatnią w miesiącu następującym po tym, w którym zawarto umowę kredytową;
  • posiadanie aktywnych zgód marketingowych;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych;
  • spłacenie kredytu nie wcześniej, niż po wypłacie premii.

Kolejne 300 zł premii można otrzymać za skorzystanie z leasingu albo pożyczki leasingowej w Santander Leasing S.A. Warunki konieczne do uzyskania premii są takie same jak w przypadku premii za skorzystanie z kredytu.

Podstawowy bonus do uzyskania w akcji Santander Bank Polska to 900 zł, co jest niemałą kwotą w przypadku małych firm. Istotne jest to, że bank nie wymaga transakcji na określoną kwotę w miesiącu czy ich konkretnej liczby.

Po skorzystaniu z promocji kredytowej i leasingowej, do zgarnięcia jest dodatkowo 600 zł, co daje razem aż 1500 zł premii.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl