Promocja godna polecenia – 6 edycja

Santander Bank Polska wraz z początkiem października przygotował bardzo atrakcyjną promocję skierowaną do przedsiębiorców.

Zakładając Konto Firmowe Godne Polecenia można zdobyć nawet 1200 zł premii moneyback i bezterminowe zwolnienie z podstawowych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.

Kolejne bonusy 4 x 300 zł przyznawane są za skorzystanie z oferty kredytowej, leasingu, terminala płatniczego i eKsięgowości.

„Promocja godna polecenia – 6 edycja” potrwa do 31 marca 2024 r. Akcja specjalna Santander Banku obejmuje:

 • zwrot 3% wydatków poniesionych kartą przez pół roku (maks. 200 zł w miesiącu, łącznie 1200 zł);
 • 300 zł za podpisanie umowy o terminal płatniczy;
 • 300 zł za wzięcie pierwszego kredytu;
 • 300 zł za skorzystanie z usługi eKsięgowość;
 • 300 zł za skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej o wartości min. 10000 zł;
 • bezterminowe zwolnienie z opłat za rachunek biznesowy.
Jeśli chodzi o ostatnią pozycję, zwolnienie dotyczy podstawowych operacji bankowych, w skład których wchodzą:
 • prowadzenie rachunku;
 • przelewy Elixir zlecane w bankowości elektronicznej Santander Mini Firma;
 • przelewy będące poleceniem wypłaty w euro do krajów EOG poza Polską (polecenie przelewu SEPA);
 • 10 pierwszych natychmiastowych przelewów BlueCash w miesiącu, które zlecono w bankowości internetowej lub mobilnej;
 • realizacja stałych zleceń na rachunki prowadzone w innych bankach w bankowości internetowej Mini Firma;
 • kody SMS do autoryzacji operacji;
 • polecenia zapłaty w innym banku w bankowości internetowej/mobilnej.

Dodatkowo decydując się na wyrażenie zgód marketingowych bank nagradza bezterminowym zwolnieniem z opłat za:

 • obsługę pierwszej karty debetowej w złotówkach;
 • korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą.

Kto może skorzystać z promocji „Promocja godna polecenia – 6 edycja”?

Obie akcje zostały przygotowane dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i posiadających polski dowód osobisty.

Regulamin wyklucza z udziału posiadaczy jakiegokolwiek konta biznesowego w Santander Bank Polska w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia przystąpienia do promocji.

Warto mieć na uwadze to, że posiadanie rachunku osobistego w Santanderze nie wyklucza z promocji.

Jak zdobyć nagrody?

Do 31 marca 2024 r. należy otworzyć Konto Firmowe Godne Polecenia z dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma i kartą debetową Mastercard lub Visa Business za pośrednictwem strony internetowej banku.

Inną możliwością jest otwarcie rachunku przy pomocy doradców na infolinii lub bezpośrednio w placówce. Konieczne jest wyrażenie zgody marketingowej, bez której uzyskanie premii nie będzie możliwe.

Aby móc cieszyć się zwolnieniem z opłat za kartę debetową i wypłaty z bankomatów w kraju i na świecie należy:

 • wyrazić i utrzymać zgody na przetwarzanie danych marketingowych
 • wyrazić i utrzymać zgody na elektroniczny oraz telefoniczny kontakt w celach marketingowych

W celu zdobycia dodatkowego bonusu w wysokości 300 zł należy w ciągu miesiąca od dnia przystąpienia do promocji włączyć w bankowości internetowej Mini Firma eKsięgowość, która znajduje się w zakładce Usługi.

Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie w niej swojej firmy i połączenie rachunku biznesowego, otwartego w promocji.

Bank przekaże bonus na Konto Firmowe Godne Polecenia w ciągu 45 dni od połączenia konta z usługą eKsięgowość.

Kolejnym etapem na drodze do premii jest aktywne korzystanie z karty debetowej przez okres sześciu kolejnych miesięcy, które liczone są od miesiąca otwarcia rachunku.

Uznawane będą bezgotówkowe transakcje wykonane przy użyciu głównej karty wydanej do rachunku z wyłączeniem:

 • płatności związanych z grami hazardowymi (quasicash, kasyna, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory);
 • transakcji wykonanych u podmiotów, które świadczą usługi związane z wymianą walut (również wirtualnych), środków płatniczych i pośredniczących w wymianie (Revolut, DiPocket).

Dodatkowo przez 6 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta, konieczne będzie wykonanie min. 1 przelewu do ZUS o wartości przynajmniej 200 zł do 20. dnia miesiąca.

Nagrodę (3% moneyback) za dany miesiąc bank przekaże na rachunek przed upływem 45 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym powyższe transakcje zostały zrealizowane.

Bonusu nie otrzymasz, jeśli przychody firmy przekroczą 10 mln zł rocznie.

Kolejne 300 zł otrzymać można za podpisanie umowy kredytowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

Należy pamiętać, by począwszy od miesiąca, w którym pojawi się najbliższy termin opłacenia składek do ZUS, opłacać je regularnie w kwocie min. 200 zł.

Warunek ten należy spełniać przynajmniej do następnego miesiąca po tym, w którym zostanie zawarta umowa kredytowa.

Nagroda trafi na Konto Firmowe Godne Polecenia najpóźniej 45 dni po miesiącu podpisania umowy o kredyt. Zaciągniętego kredytu nie można spłacić przed otrzymaniem bonusu.

Dodatkowe 300 zł bank przyznaje za skorzystanie z oferty leasingowej lub pożyczki leasingowej w Santander Leasing SA o minimalnej wartości 10000 zł.

Termin podpisania umowy, zadania jakie należy zrealizować i zasady wypłaty premii pokrywają się z tymi, które dotyczą oferty kredytowej.

Ostatnią część bonusu w wysokości 300 zł zdobędziemy za podpisanie umowy o terminal płatniczy. Umowę należy zawrzeć w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

Należy pamiętać o wskazaniu nowo otwartego rachunku jako tego, który posłuży do rozliczeń.

W tym przypadku warunkiem otrzymania premii jest zapewnienie obrotu na terminalu min. 1000 zł w przynajmniej jednym z sześciu miesięcy liczonych od dnia przystąpienia do akcji.

Bonus trafi na konto w ciągu maksymalnie 45 dni po miesiącu, w którym zawarto umowę o terminal.

Oczywiście wymagane jest spełnienie poniższego warunku, zachowanie aktywnych zgód marketingowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów promocji.

„Promocja godna polecenia – 6 edycja” wydaje się nieco skomplikowana? Przyjrzyjmy się terminom na konkretnym przykładzie.

Zakładając Konto Firmowe Godne Polecenia w październiku 2023 r. należy w tym samym miesiącu rozpocząć korzystanie z karty debetowej.

Pierwszy przelew do ZUS na 200 zł należy wykonać w listopadzie 2023 roku. A 3% zwrot wydatków kartą poniesionych w październiku trafi na rachunek około połowy grudnia 2023 r.

Wszystkie nagrody stanowią przychód firmy i należy rozliczyć się z nich z urzędem skarbowym.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 31 marca 2024 otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia wraz kartą debetową MasterCard / Visa Business i e-bankowością Mini Firma.

 • zaakceptuj regulamin i zgody marketingowe (warunki konieczne do otrzymania premii)

Aby uzyskać dodatkowo zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie:

 • wyraź zgody marketingowe na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny
 • nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
2 / 💎

W ciągu miesiąca od przystąpienia do promocji włącz eKsięgowość w e-bankowości Mini Firma, w zakładce Usługi.

Następnie zarejestruj swoją firmę w tej usłudze i połącz z nią konto firmowe otwarte w ramach promocji.

300 zł premii otrzymasz na konto firmowe po 45 dniach od połączenia rachunku firmowego z eKsięgowością.

3 Przez 6 kolejnych miesięcy (licząc od miesiąca, w którym założyłeś konto), dokonuj płatności kartą wydaną do Konta Godnego Polecenia.
4 Przez okres 6 miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po tym, w którym założyłeś konto), wykonaj do 20 dnia miesiąca przynajmniej 1 przelew do ZUS na min. 200 zł.
💎 Premia (3% moneyback do 200 zł / mies.) za spełnienie warunków za dany miesiąc trafi na Twoje konto firmowe w ciągu 45 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym wykonałeś transakcje.

900 zł premii za kredyt, leasing i terminal

1 W ciągu 6 miesięcy liczonych od daty przystąpienia do promocji:

 • zawrzyj z bankiem umowę o kredyt (300 zł nagrody)
 • skorzystaj z leasingu / pożyczki leasingowej banku na min. 10 tys. zł (300 zł nagrody)
 • podpisz umowę o terminal, wskaż nowo założone konto do rozliczeń i zapewnij obrót na terminalu na min. 1 tys. zł przynajmniej w jednym z 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji (300 zł nagrody)

Opłacaj comiesięczne składki do ZUS z konta firmowego w kwocie min. 200 zł miesięcznie oraz dopilnuj, aby wszystkie zgody marketingowe były aktywne.

💎 Nagrody trafią na Twoje Konto Firmowe Godne Polecenia do 45 dni po zakończeniu miesiąca, w którym podpisałeś umowę o kredyt / leasing / terminal.
bankradar.pl