Otwórz CitiKonto i zyskaj do 450 zł

Najnowsza akcja specjalna przygotowana przez Citibank charakteryzuje się wysoką nagrodą, którą można uzyskać po zrealizowaniu bardzo prostych warunków.

Bank przyznaje bonus za założenie CitiKonta, zapewnienie określonych wpływów na nie i realizację bezgotówkowych transakcji kartą przez okres pięciu miesięcy.

Promocja „Otwórz CitiKonto i zyskaj do 450 zł” potrwa do 26 marca 2024 r. Bank zakłada jednak możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeśli wyczerpie się pula 5000 premiowanych kont.

Sumarycznie do zyskania jest 450 zł w trzech premiach cząstkowych: 20 zł, 180 zł, 250 zł.

Kto może wziąć udział?

Promocja dedykowana jest osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

Udziału nie mogą wziąć osoby, które po 31 grudnia 2021 r. posiadały w Citibanku rachunek osobisty lub oszczędnościowy (także jako współposiadacz). Regulamin nie wyklucza z udziału posiadaczy innych produktów (np. kart kredytowych) z oferty banku.

Z promocji nie mogą skorzystać również osoby nie będące rezydentami oraz obywatele i rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych.

Jak zdobyć nagrody w promocji „Otwórz CitiKonto i zyskaj do 450 zł”?

Do 26 marca 2024 r. należy otworzyć CitiKonto i zdalnie podpisać z bankiem umowę o prowadzenie rachunku.

Wymagane jest także zaakceptowanie regulaminu promocji oraz wyrażenie zgód na przekazywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pierwsza część premii w wysokości 20 zł zostanie przyznana już za samo otwarcie konta. Warunkiem jest utrzymanie wyrażonych zgód marketingowych do końca miesiąca, w którym otwarto rachunek.

Bonus trafi na konto do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca po otwarciu rachunku.

Kolejnym krokiem jest zapewnienie wpływów (min. 2000 zł) na nowo otwarte konto w każdym z dwóch kolejnych miesięcy po otwarciu go.

Co istotne, wpływy nie mogą pochodzić z kont dedykowanych klientom indywidualnym prowadzonych w Citibanku.

Premia za zagwarantowanie wpływów na konto (2 x 90 zł) zostanie przekazana przez bank najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po tym miesiącu, w którym zrealizowano wymagania regulaminu.

Regulamin zawiera również warunek, który mówi o aktywnym korzystaniu z rachunku przez okres pięciu miesięcy po otwarciu go.

W każdym miesiącu, w którym zrealizujemy min. 3 transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości przynajmniej 100 zł bank przyzna nam premię w wysokości 50 zł.

Niewykonanie zadania w jednym z miesięcy nie przekreśla naszej szansy na bonus w kolejnym. Jednak należy liczyć się z tym, że maksymalna premia, jaką uzyskamy będzie odpowiednio niższa.

Według regulaminu pod uwagę brane będą wszystkie transakcje wykonane w sklepach stacjonarnych i internetowych przy użyciu karty wydanej do CitiKonta, które nie zostaną zwrócone.

Za spełnienie wymagań regulaminu bank przyzna nam premie, które wypłacane będą najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca następującego po tym, w którym zrealizujemy określone warunki.

Maksymalnie uzyskać można aż 5 premii cząstkowych, po 50 zł każda.

Premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu. Aby mieć pewność, że je otrzymamy, należy mieć otwarte CitiKonto i zachowane wszystkie wyrażone zgody do czasu wypłaty ostatniej części bonusu.

Krok po kroku do otrzymania 450 zł premii

1 Do 26 marca 2024 roku wypełnij wniosek o CitiKonto na stronie promocji i zawrzyj online umowę o prowadzenie rachunku.

  • zaakceptuj regulamin oraz zgody marketingowe
💎 Za otwarcie CitiKonta oraz wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 20 zł premii.
2 W każdym z dwóch kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia CitiKonta zapewnij wpływy na rachunek w łącznej kwocie min. 2 tys. zł.
💎 Nagrody (2 x 90 zł premii) za spełnienie powyższego warunku otrzymasz na CitiKonto do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniłeś wymagania.
3 Przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta korzystaj aktywnie z karty płatniczej:

  • jeśli wykonasz w miesiącu min. 3 transakcje kartą na łączną kwotę min. 100 zł, otrzymasz 50 zł premii

Jeżeli nie zrealizujesz wymogów w którymś z miesięcy, nie utracisz prawa do otrzymania kolejnych nagród. Twoja premia będzie po prostu niższa.

💎 Bank będzie Ci przekazywał cząstkowe premie (maks. 5 x 50 zł) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunek ich otrzymania.
5/5 - 1 głosów
bankradar.pl