Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię (5000 zł)

Pakiety promocji, w których uzyskać można bardzo wysoką łączną premię stają się coraz popularniejsze. Taką akcję, w której sumarycznie do zdobycia jest nawet 5000 zł znajdziemy także w ofercie Nest Banku.

Może nie każdemu uda się osiągnąć maksymalną wysokość nagrody, jednak kilkaset złotych znajduje się w zasięgu każdego.

Promocja „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” zakończy się 31 stycznia 2024 r. Równolegle trwa akcja „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię 700 PLN do Allegro” zorganizowana przez spółkę Allegro.

Planowo zakończy się także 31 stycznia 2024 r., jednak ilość nagród w tym przypadku ogranicza limit 50 000 zł. Jakie bonusy możemy uzyskać w najnowszym pakiecie? Oto one:

 • 300 zł za otwarcie BIZnest Konta i aktywne korzystanie z niego przez okres pięciu miesięcy;
 • 300 zł za zapewnienie określonego salda na koncie w ciągu pięciu miesięcy;
 • 400 zł za skorzystanie z oferty terminali płatniczych przygotowanej przez Nest Bank;
 • 600 zł za wymianę walut;
 • 700 zł za skorzystanie z oferty kredytowej dla firm;
 • 700 zł za rozpoczęcie sprzedaży z firmowego profilu w serwisie Allegro;
 • 2000 zł są skuteczne polecenie produktów Nest Banku w programie poleceń.

Kto może skorzystać z promocji?

Z promocji „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki: cywilne, jawne, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • fundacje;
 • stowarzyszenia.

Regulamin wymaga ponadto posiadania siedziby na terenie Polski i polskiej rezydencji podatkowej. Z udziału wyłączeni są ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2021 r. posiadali konto firmowe w Nest Banku.

Promocja obejmująca terminale płatnicze została przygotowana dla tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystają jeszcze z bezgotówkowych płatności i posiadają rachunek firmowy w Nest Banku.

Jeśli chodzi natomiast o promocję, w której do zdobycia jest karta podarunkowa na Allegro, mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, których NIP nie jest zarejestrowany na Allegro (nie mają tam konta firmowego).

Według regulaminu, udziału nie wezmą także przedsiębiorcy, którzy założą konto firmowe na Allegro powiązane z innym już istniejącym (np. przez posiadanie takiego samego adresu, powiązania kapitałowe lub osobowe).

Jak zdobyć nagrody?

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku o BIZnest Konto w Nest Banku do 31 stycznia 2024 r.

Umowa o prowadzenie konta firmowego musi zostać zawarta w ciągu maksymalnie 14 dni od daty złożenia wniosku. Do tego samego terminu należy wyrazić także wymagane zgody marketingowe.

Aby uzyskać pierwszy bonus w wysokości 50 zł, należy do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia rachunku firmowego zrealizować jedną transakcję Blikiem lub kartą albo wykonać jeden przelew.

Premię bank przekaże na BIZnest Konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym spełniono wymagany warunek.

Kolejny etap obejmuje pięć miesięcy, które liczone są od kolejnego miesiąca po tym, w którym zrealizowano powyższy warunek. W tym okresie należy:
 • zapewnić wpływ na rachunek w wysokości min. 5000 zł;
 • wykonać przelew pełnej składki do ZUS lub płatność miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US z rachunku firmowego;
 • zrealizować jedną transakcję Blikiem/kartą lub 1 przelew (poza przelewami własnymi między kontami w Nest Banku).

Powyższe warunki należy zrealizować w każdym z pięciu miesięcy. Nest Bank zastrzega, że może poprosić uczestnika promocji o przedstawienie dowodu na to, że przelew wykonany do US odnosi się do całkowitej należności wobec niego.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają takie wezwanie mają 7 dni od daty wezwania na przesłanie skanu dokumentu księgowego (np. obliczenia zaliczki na podatek dochodowy) potwierdzającego wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy na wskazany adres mailowy.

Jeśli chodzi o zapewnienie wymaganego wpływu, pod uwagę będą brane przelewy przychodzące, które nie pochodzą z kont własnych uczestnika promocji otwartych w Nest Banku, udzielonych mu w nim kredytów i lokat.

Zaliczona nie będzie także wpłata na konto biznesowe, która będzie związana z koniecznością opłacenia raty kapitałowo-odsetkowej kredytu firmowego.

Za każdy miesiąc, w którym spełnimy powyższe wymagania bank przyzna nam premię w wysokości 50 zł. Poszczególne premie cząstkowe będziemy otrzymywać na konto firmowe do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Przedsiębiorcy, którzy w pełnym miesiącu kalendarzowym zapewnią średnie saldo na koncie w wysokości min. 50 000 zł otrzymają od banku kolejny bonus w wysokości 50 zł.

Premia może zostać przyznana za maksymalnie 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu rachunku firmowego (maks. 300 zł).

Dodatkowy bonus można uzyskać za przewalutowanie między rachunkami płatniczymi w PLN i EUR. W tym celu należy w pełnym miesiącu kalendarzowym zrealizować przewalutowania na łączną kwotę przynajmniej 10 000 euro.

Tutaj można zdobyć 12 premii cząstkowych po 50 zł za 12 pierwszych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta.

Ponadto przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty kredytu firmowego mają szansę na zdobycie jednorazowej premii w wysokości aż 700 zł.

Warunkiem jest zawarcie umowy o kredyt firmowy z Nest Bankiem w ciągu 180 dni od otwarcia BIZnest Konta.

Bonusy za średnie saldo na koncie i transakcje przewalutowania otrzymamy na konto firmowe do ostatniego dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli chodzi o premię za kredyt firmowy, trafi ona na nasze konto firmowego w następnym miesiącu po podpisaniu umowy kredytowej.

Po otwarciu konta firmowego warto również zainteresować się założeniem nowego Konta Firma na platformie Allegro. Rejestracji należy dokonać przy użyciu linku otrzymanego od banku i wskazać BIZnest Konto jako to, na które trafiać mają wypłaty.

Link trafi do nas w jednej z wiadomości SMS, które przysyłane są do klientów co piątek. W czasie trwania promocji należy wystawić minimum jedną ofertę na portalu.

Elektroniczny bon na 700 zł do wykorzystania na zakupy na Allegro trafi do nas w ciągu maksymalnie 7 dniu roboczych po spełnieniu warunków akcji. Bank przekaże e-voucher na nasz adres mailowy powiązany z kontem Allegro.

Dodatkowo warto skorzystać jeszcze z odrębnej promocji, w której do zdobycia jest 400 zł za skorzystanie z oferty terminali płatniczych przygotowanej przez Nest Bank.

Po dołączeniu do grona klientów Nest Banku można również dołączyć do programu poleceń i zdobywać kolejne bonusy. Najwyższy bonus za skuteczne polecenia to 2000 zł.

Warto przedstawić wymagane terminy na konkretnym przykładzie, ponieważ na pierwszy rzut oka warunki mogą wydawać się dość skomplikowane.

Jeśli BIZnest Konto otwarto w listopadzie 2023 r., jedną wymaganą transakcję należy zrealizować w grudniu 2023 r.

Warunki obejmujące zapewnienie wpływu na konto, przelewy do ZUS lub US i zrealizowanie jednej transakcji na rachunku firmowym trzeba będzie realizować od stycznia do maja 2024 r. Natomiast bonusy bank będzie przekazywał od stycznia do czerwca 2024 r.

Wszystkie powyższe nagrody stanowią przychód przychód firmy i należy rozliczyć się z nich z urzędem skarbowym według stosowanych zasad.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 31 stycznia 2024 roku złóż wniosek o BIZnest Konto

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji marketingowych
2 W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie konta.
3
Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia BIZnest Konta wykonaj min. 1 dowolną operację spośród:
 • płatność Blikiem,
 • transakcja kartą,
 • przelew (poza przelewem pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)
💎 Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 50 zł premii. Nagrodę otrzymasz na BIZnest Konto do końca miesiąca następującego po tym, w którym zrealizowałeś wymagane zadania.
4 W każdym z kolejnych 5 miesięcy następujących po tym, w którym zrealizowałeś zadania z punktu 3, spełnij poniższe wymagania:

 • zapewnij wpływy na konto firmowe w wysokości min. 5 tys. zł
 • dokonaj przelewu pełnej składki do ZUS lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US
 • wykonaj 1 dowolną operację spośród: płatność Blik, transakcja kartą, przelew (oprócz przelewów pomiędzy własnymi rachunkami w Nest Banku)
💎 Za każdy miesiąc, w którym zrealizujesz powyższe wymagania, otrzymasz 50 zł premii (maks. 5 x 50 = 250 zł).

Nagrody bank będzie przekazywał na Twój rachunek firmowy do końca kolejnego miesiąca.

5 / 💎 Jeśli zapewnisz w pełnym miesiącu kalendarzowym średnie saldo na rachunku firmowym w wysokości min. 50 tys. zł, otrzymasz premię w wysokości 50 zł.

O ten bonus możesz się ubiegać przez 6 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu BIZnest Konta. Maksymalnie można więc zdobyć 300 zł premii.

6 / 💎

Dokonaj przewalutowań pomiędzy rachunkami prowadzonymi w PLN oraz EUR na min. 10 tys. euro w pełnym miesiącu kalendarzowym.

Za każdy miesiąc, w którym zrealizujesz powyższy wymóg, otrzymasz 50 zł premii. Maksymalnie możesz zdobyć 12 bonusów po 50 zł (łącznie 600 zł) za pierwszych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia BIZnest Konta.

7 / 💎
Premię 700 zł otrzymasz, jeśli w ciągu 180 dni od otwarcia BIZnest Konta podpiszesz z Nest Bankiem umowę o kredyt firmowy.
8 / 💎 Po otwarciu BIZnest Konta załóż nowe Konto Firma na Allegro.

W tym celu skorzystaj z linka otrzymanego od banku (otrzymasz go w wiadomości SMS) i w trakcie trwania promocji wystaw przynajmniej jedną ofertę.

Ustaw na Allegro BIZnest Konto jako rachunek do wypłat.

Voucher o wartości 700 zł do wykorzystania na Allegro otrzymasz w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia spełnienia warunków promocji. 

400 zł za terminal płatniczy

1 W okresie trwania promocji złóż wniosek o terminal płatniczy.

Możesz to zrobić z poziomu bankowości elektronicznej lub od razu podczas składania wniosku o BIZnest Konto.

2 W ciągu 60 dni od złożenia wniosku zawrzyj z bankiem umowę o korzystanie z niego.

Wskaż BIZnest Konto jako rachunek, który będzie służył do księgowania wpływów z terminala.

3 Postaraj się o jak największe obroty na terminalu w ciągu 3 miesięcy następujących po tym, w którym podpisałeś umowę o terminal.

TERMINAL TRADYCYJNY

5000 zł – 7999,99 zł obrotu – 100 zł nagrody

8000 zł – 9999,99 zł obrotu – 200 zł nagrody

10 000 zł – 14999,99 zł obrotu – 300 zł nagrody

+ 15 000 zł obrotu – 400 zł nagrody

NestPOS

+ 5000 zł obrotu – 100 zł nagrody

💎 Nagroda trafi na Twój rachunek do końca 5 miesiąca licząc od tego, w którym podpisałeś umowę o konto.