OSZCZĘDZANIE DLA DZIECKA – PLANOWANIE I WYBÓR METOD

Aby dzieci miały ułatwiony start w dorosłość, rodzice często starają się zgromadzić dla nich odpowiednie oszczędności.

Niektórzy myślą o tym już od najwcześniejszych lat, jednak zwykle nie mają zbyt dużego pojęcia o sposobach odkładania pieniędzy.

Istnieją różne metody gromadzenia oszczędności dla dzieci, a także ich pomnażania poprzez odpowiednie inwestycje. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza bezpieczne, najbardziej przewidywalne instrumenty finansowe.

Oszczędzanie dla dziecka

Warto wiedzieć, że oszczędzanie dla dziecka nie jest łatwe. Proces ten wymaga odpowiedniego namysłu, a także rozsądku i rozwagi.

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego sposobu odkładania pieniędzy, warto przede wszystkim wiedzieć od czego i jak zacząć.

Na początek najlepiej postanowić sobie, że oszczędzanie ma być bezpieczne i nieobarczone ryzykiem straty pod wpływem nieprzemyślanych decyzji.

Zasady tej warto trzymać się tym mocniej, im bliższy staje się termin przekazania pieniędzy dorosłemu dziecku.

Z reguły samo odkładanie środków na przyszłość jest niewystarczające. Wartość pieniędzy spada pod wpływem inflacji, przez co po paru latach mogą one mocno stracić na znaczeniu.

Z tego względu warto pomyśleć o inwestowaniu i oszczędzać w taki sposób, aby dziecko mogło w przyszłości efektywnie wykorzystać otrzymanie środki.  

Od czego i kiedy zacząć oszczędzanie dla dziecka?

Aby wydajnie oszczędzać, warto poznać podstawowe zasady zarządzania domowym budżetem. W teorii powinno się odkładać na przyszłość dziecka niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja finansowa rodziców.

W praktyce jednak wszelkie kredyty, pożyczki i inne zobowiązania znacząco ograniczają ilość środków dostępnych do rozdysponowania.

Z tego względu rodzice powinni najpierw rozwiązać własne problemy i pospłacać wszystkie zadłużenia, a dopiero później pomyśleć o odkładaniu pieniędzy na dziecko.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku wysokich kwot do uregulowania, np. rat kredytu hipotecznego. Jeżeli uda się go nadpłacić, pozostałe środki staną się wolne i gotowe do budowania oszczędności.

Kluczowym aspektem w procesie odkładania pieniędzy jest jak największa regularność. Pozostawienie nawet niewielkiej kwoty miesięcznie przyniesie lepsze efekty, niż oszczędzanie większych środków tylko co jakiś czas.

Odkładając co miesiąc zaledwie 100 zł, w ciągu 20 lat uzbierać można aż 24 tys. zł. Najlepiej nie czekać z oszczędzaniem, aż dziecko np. skończy szkołę podstawową.

Aby zapewnić mu odpowiedni kapitał na przyszłość, warto odkładać pieniądze już od pierwszych lat życia i stopniowo budować bezpieczeństwo finansowe.

Jak ustalić cel oszczędzania dla dziecka?

Rodzice powinni ustalić sobie konkretne cele oszczędzania dla dziecka. Same dywagacje i stwierdzenia na temat przydatności pieniędzy w przyszłości są zwykle mało konkretne.

W dalekiej perspektywie trudno jednoznacznie określić, na co zbierane środki mają zostać przeznaczone.

Warto jednak ustalić sobie jasne zasady oraz cel, ponieważ w przeciwnym razie rodzice mogą stracić zapał i chęć do oszczędzania – np. w przypadku trudności finansowych czy wychowawczych.

W skrajnych przypadkach sięgają nawet po zebrane już pieniądze, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Aby dobrze zaplanować oszczędzanie dla dziecka, warto ograniczyć się do celów krótkoterminowych i długoterminowych.

Te pierwsze mogą dotyczyć np. inwestowania w pozaszkolną edukację, hobby czy podróże dziecka, natomiast drugie koncentrować się na wydatkach związanych ze studiami, pierwszym samochodem czy mieszkaniem.

Jakie są popularne sposoby oszczędzania dla dziecka?

Aby skutecznie zbierać oszczędności dla dziecka, lepiej unikać gromadzenia pieniędzy w przysłowiowej skarpecie. Dużo bezpieczniejszym i korzystniejszym rozwiązaniem jest inwestycja w odpowiednie produkty finansowe.

Pieniądze pozostawione same sobie szybko tracą wartość, dlatego warto powierzyć je np. bankom czy funduszom inwestycyjnym.

Poza zwiększeniem bezpieczeństwa oszczędności, takie inwestycje zapewniają też klientom wiele dodatkowych korzyści.

Obecnie nie trzeba nawet osobiście odwiedzać banku, aby założyć rachunek osobisty, konto oszczędnościowe lub lokatę.

Wszystkie procedury można zrealizować przez internet, który pozwala też na bieżące monitorowanie gromadzonych środków.

Bezpieczeństwo tak przechowywanego kapitału dla dziecka wynika z faktu, że instytucje zaufania publicznego są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku ich bankructwa, klient otrzymuje zwrot oszczędności do kwoty 100 tys. euro.

1. Konta oszczędnościowe

Jednym ze sposobów odkładania pieniędzy dla dziecka jest założenie dobrze oprocentowanego konta oszczędnościowego.

Obecnie praktycznie każdy rachunek tego typu pozwala na pomnażanie środków, umożliwiając przy tym realizację wypłat w dowolnym momencie i bez utraty odsetek.

Z reguły na koncie oszczędnościowym odkładane są stosunkowo niewielkie kwoty.

Rachunek taki jest też zwykle powiązany z kontem osobistym – https://bankradar.pl/konto-dla-dziecka/

Dzieci mogą go otworzyć wyłącznie w formie rachunku wspólnego, razem z przedstawicielem ustawowym – czyli rodzicem lub innym prawnym opiekunem.

2. Lokaty bankowe

Lokaty bankowe charakteryzują się zwykle wyższym oprocentowaniem, niż rachunki oszczędnościowe. W tym przypadku konieczne jest jednak zamrożenie środków na ustalony czas.

Ich przedterminowe wyjęcie prowadzi do zerwania lokaty, przez co nie przyniesie ona żadnych zysków. Najważniejszym aspektem takiej formy odkładania pieniędzy dla dziecka jest właśnie oprocentowanie.

Określa ona bowiem, ile odsetek otrzyma klient na koniec umowy w formie bonusu. Z reguły lokaty występują w wersjach z miesięczną i roczną kapitalizacją odsetek, a czas trwania depozytu może być bardzo zróżnicowany.

W przypadku oszczędzania dla dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy długoterminowej.

3. Obligacje skarbowe

Kolejnym rozwiązaniem są obligacje, które mogą być bardzo korzystne dla rodziców niedoświadczonych w inwestowaniu.

Na polskim rynku dostępne są one jako produkty skierowane specjalnie do rodzin – w tym obligacje rodzinne 6-letnie i 12-letnie, przygotowane z myślą o beneficjentach programu 500+. Ich specyficznym ograniczeniem jest limit wpłat.

Z tego względu rodzice mogą wykupić tylko taką ilość obligacji, która odpowiada wysokości otrzymanego dotychczas świadczenia.

Jeżeli np. z programu wypłacono do tej pory 15 tys. zł, liczba dostępnych obligacji rodzinnych po 100 zł za jedną wynosi 150 sztuk. Produkty finansowe tego typu są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.

4. Akcje

Kolejnym rozwiązaniem są akcje, czyli papiery wartościowe. Za ich emisję odpowiadają spółki akcyjne. W praktyce oznacza to, że posiadacz akcji staje się współwłaścicielem danego przedsiębiorstwa.

Wzrost ich wartości przynosi zatem korzyści, a spadek prowadzi do straty. Na samodzielne kupowanie i sprzedawanie akcji powinny decydować się wyłącznie osoby, które mają odpowiednią wiedzę na ten temat.

Większość rodziców woli unikać produktów mocno skomplikowanych, a tym samym obarczonych wysokim ryzykiem. Jeżeli jednak mają oni pewne doświadczenie, mogą skorzystać z takiej formy oszczędzania dla dziecka.

5. Fundusze inwestycyjne

Do stosunkowo ryzykownych produktów finansowych należą również fundusze inwestycyjne. Ich profil działania można klasyfikować na różne sposoby, w tym ze względu na rodzaj papierów wartościowych nabywanych przez fundusz.

Klienci maja do wyboru np. rynek pieniężny, rynek akcji i obligacji czy rynek nieruchomości. Znaczenie mają też cechy emitenta, czyli preferowana branża inwestycji. Wyróżnić można chociażby fundusze energetyczne czy metalurgiczne.

Kolejną kwestią jest lokalizacja emitentów, czyli miejsce działalności przedsiębiorstwa umożliwiającego nabycie akcji przez fundusz – np. globalna lub ograniczona do konkretnego kraju lub regionu.

6. Ubezpieczenie na życie

Dobrym rozwiązaniem jest też wykupienie polisy na życie.

Nawet w przypadku bardzo wydajnego, długoterminowego oszczędzania i osiągania wysokich zysków, nagła choroba lub niespodziewany wypadek mogą stanowić poważne utrudnienie w osiągnięciu celu.

Rodzice względnie młodzi i cieszący się dobrym stanem zdrowia zwykle nie muszą odprowadzać wysokiej składki za ubezpieczenia.

Takie zabezpieczenie chroni rodzinę zarówno na wypadek śmierci, jak i kalectwa czy poważnej choroby. Z tego względu każdy rodzic powinien pomyśleć o zapewnieniu wsparcia finansowego dzieciom, aby w razie czego nie stać się dla nich ciężarem.

Oszczędzanie dla dziecka – alternatywne sposoby

Obecnie za bardzo bezpieczny produkt oszczędnościowo-inwestycyjny uważane są metale szlachetne. Kruszce w postaci złota czy srebra można przechowywać w domu, bądź też specjalnie wynajętym schowku lub sejfie bankowym.

W przeciwieństwie do chociażby akcji, metale szlachetne nie tracą swojej wartości nagle i szybko. Ich zakup nie wymaga fachowej wiedzy czy dodatkowego zarządzania, jednak musi odbywać się u pewnych i sprawdzonych dostawców.

Innym sposobem może być inwestowanie w nieruchomości, np. dom lub mieszkanie. Jeżeli rodzice dodatkowo wezmą kredyt hipoteczny, mogą częściowo spłacić zadłużenie dzięki dochodom z najmu.

Dziecko zyska natomiast własne lokum na okres studiów. O opłacalności takiej inwestycji decyduje głównie lokalizacja, najlepiej w dużym mieście. Najbardziej atrakcyjne są mieszkania płynne, tak jak kawalerki.

Rodzice mogą też pomyśleć o inwestowaniu w dzieła sztuki. Taka forma gromadzenia oszczędności wymaga jednak sporej wiedzy rynkowej i obycia, np. znajomości zasad funkcjonowania domów aukcyjnych. Nie jest to więc rozwiązanie dla każdego. 

Oszczędzanie dla dziecka a kwestie bezpieczeństwa środków

Wiele instrumentów finansowych umożliwiających odkładanie i pomnażanie pieniędzy dla dziecka niesie za sobą pewien stopień ryzyka. Z tego względu najlepsze sposoby na oszczędzanie to takie, które są możliwie najbardziej bezpieczne.

Im bliżej terminu przekazania środków dziecku, tym z reguły większa potencjalna strata. Na samym początku zbierania pieniędzy może nie być to szczególnie dotkliwe, ponieważ wciąż pozostaje czas na odpracowanie kwoty.

W późniejszych etapach nie zawsze będzie to jednak możliwe. Z tego też powodu warto wybierać takie rozwiązania, które cechują się przewidywalną stopą wzrostu oraz wysokim bezpieczeństwem.

Oszczędzanie dla dziecka - zalety i wady różnych metod

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl