Nawet 1650 zł z BIZnest Kontem

Nest Bank przygotował promocję, w ramach której przedsiębiorcy ponownie mogą odebrać atrakcyjne bonusy. Za samo założenie BIZnest Konta i spełnienie prostego warunku przysługuje od razu 50 zł.

Natomiast aktywne prowadzenie rachunku przez pół roku pozwala na uzyskanie nawet 1200 zł. Jeżeli firma dodatkowo sięgnie po terminal płatniczy, uzyska premię zależną od wysokości obrotów na POS o maksymalnej wartości 400 zł.

W sumie Nest Bank oferuje bonus sięgający nawet 1650 zł. Promocja potrwa do 30 kwietnia 2023 roku.

Kto może skorzystać z promocji?

Do udziału w akcji „Nawet 1650 zł BIZnest Kontem” zaproszone są osoby fizyczne, które prowadzą:

  • jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółkę (cywilną, partnerską, jawną lub z o.o.),
  • fundację lub stowarzyszenie.

Warunkiem jest posiadanie siedziby przedsiębiorstwa w Polsce oraz przynależność do polskiej rezydencji podatkowej.

Do udziału w tej promocji zaproszeni są także przedsiębiorcy, którzy posiadają konto firmowe w Nest Banku i nie przyjmują jeszcze płatności bezgotówkowych. 

W akcji nie mogą wziąć udziału osoby, które prowadzą firmowy rachunek w Nest Banku od 1 stycznia 2021 roku.

Warto zwrócić uwagę, że akcja dotycząca premii za terminal jest bezterminowa. Jej zasady zostały też opisane w osobnym regulaminie.

Jak zdobyć nagrody w promocji „Nawet 1650 zł BIZnest Kontem”? 

Aby wziąć udział w akcji, należy do 30 kwietnia 2023 roku złożyć przez internet wniosek o założenie BIZnest Konta oraz wyrazić wszystkie zgody marketingowe. Umowę ramową o prowadzenie tego rachunku należypodpisać w ciągu 14 dni.

Do końca miesiąca kolejnego po otwarciu konta firmowego, jego posiadacz musi:

  • wykonać minimum 1 operację kartą bezgotówkową lub 1 transakcję Blikiem lub 1 przelew – za wyjątkiem przelewów między własnymi rachunkami

Za wywiązanie się z tych aktywności otrzyma 50 zł premii do 20. dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Po pełnym miesiącu kalendarzowym od założenia BIZNest Konta, przedsiębiorca musi przez 6 kolejnych miesięcy wykonać następne zadania.

1. Wymagane są minimum 3 płatności bezgotówkowe kartą, za które bank zwraca 5% wydatków – maksymalnie 50 zł miesięcznie.

2. Kolejnym warunkiem jest zapewnienie średniomiesięcznego salda rachunku firmowego w wysokości 50 000 zł.

3. Uczestnik akcji musi też zrealizować między swoimi rachunkami płatniczymi w PLN i EUR transakcje wymiany walut, których łączna kwota wyniesie minimum 10 000 euro.

Za płatności kartą można otrzymać 6 x 50 zł, za utrzymanie salda kolejne 6 x 50 zł oraz za transakcje walutowe ponownie 6 x 50 zł. Wszystkie premie za aktywności są od siebie niezależne.

Bonusy wypracowane przez uczestnika trafią na BIZnest Konto do 20. dnia roboczego w miesiącu kalendarzowym, który następuje po miesiącu naliczenia premii.

Po spełnieniu wszystkich tych warunków w każdym miesiącu, przez kolejne 6 miesięcy kalendarzowych należy zrealizować następne działania. Przedsiębiorca musi:

  1. zapewnić wymagany wpływ w wysokości minimum 5 tys. zł,
  2. dokonać przelewu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do US lub pełnej składki do ZUS,
  3. przeprowadzić jedną z 3 operacji:
  • transakcję kartą,
  • płatność Blikiem lub
  • przelew poza własnymi rachunkami w Nest Banku.

Bank przekaże bonusy do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym uczestnik spełnił warunki aktywności.

Jak otrzymać dodatkową premię?

Aby otrzymać dodatkową premię za terminal, trzeba spełnić kolejne wymagania. W okresie trwania promocji należy złożyć wniosek o terminal płatniczy, który znajduje się w ofercie spółki PayTel.

Przedsiębiorca może to zrobić zarówno w procesie wnioskowania o rachunek firmowy, jak i później w bankowości internetowej.

W ciągu 60 dni od złożenia wniosku należy podpisać umowę o terminal płatniczy oraz aktywnie z niego korzystać.

Wymogiem jest udzielenie zgód marketingowych, a także wskazanie konta firmowego Nest Bank jako rachunku do przekazywania wpływów z terminala.  

Wysokość przyznanej premii zależy od średnich obrotów na terminalu w ciągu 3 miesięcy następujących po tym, w którym podpisana została umowa.

Z tego względu warto regularnie korzystać z urządzenia, a także zachęcać klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych.

Minimalna wysokość premii to 100 zł za 5000 – 7999,99 zł obrotów na terminalu tradycyjnym. Natomiast maksymalna wynosi 400 zł za 15 000 zł lub więcej obrotów.

Bank wypłaci należne nagrody do końca 5. miesiąca po podpisaniu umowy.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl