Moja i Twoja okazja – promocja BNP Paribas

BNP Paribas przychodzi do nas z kolejną promocją, w której w prosty sposób można zgarnąć aż 500 zł premii. Pula nagród jest ograniczona więc warto się pośpieszyć.

Promocja „Moja i Twoja okazja” organizowana jest przez firmę Hagen, BNP Paribas jest natomiast jej partnerem. Premia, którą można zdobyć wypłacana jest w trzech częściach: 70 zł i dwa razy po 215 zł.

Czas trwania promocji upływa 28 maja 2023 r. chyba, że wcześniej wyczerpie się pula nagród. Organizator przewidział 2000 kont, które można otworzyć w czasie trwania akcji specjalnej.

Kto może wziąć udział w promocji „Moja i Twoja okazja”?

Do skorzystania z promocji uprawnieni są nowi klienci, którzy skończyli 18 r. ż., posiadają polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych.

Oczywiście niezbędne jest również posiadanie ważnego dowodu osobistego, który jest wymagany do otwarcia konta.

Z udziału w akcji wykluczone są osoby, które w dniu przystąpienia do niej są stroną umowy ramowej w BNP Paribas. I równocześnie posiadały rachunek (także jako współposiadacz) oszczędnościowo-rozliczeniowy w tym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jak uzyskać premię?

Pierwszym krokiem do uzyskania premii jest zarejestrowanie się na stronie promocji do 28 maja 2023 r. W celu rejestracji należy podać takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i PESEL.

Również do 28 maja 2023 r. należy złożyć wniosek o Konto Otwarte na Ciebie z wybraną kartą oraz bankowością internetową. Konieczne jest złożenie wniosku za pośrednictwem linka wyświetlonego na ekranie po wysłaniu formularza.

Można również skorzystać z linka, który otrzymasz w wiadomości e-mail. Kolejnym krokiem jest decyzja w jaki sposób chcemy otworzyć konto. Bank proponuje dwie możliwości:

  • złożenie wniosku online i weryfikacja tożsamości podczas wizyty kuriera;
  • złożenie wniosku w aplikacji mobilnej GOmobile i potwierdzenie tożsamości przez weryfikację wideo – w tym przypadku aplikacja musi zostać pobrana z linku, który przyjdzie w wiadomości SMS.

Do 9 czerwca 2023 r. należy zawrzeć umowę z bankiem o wyżej wymienione produkty wykorzystując unikalny kod SMS w systemie Autenti a następnie aktywować i nadać PIN do karty.

Warto zrobić to jak najszybciej po otrzymaniu jej. Ponieważ jest to jeden z warunków, które trzeba wykonać, aby zdobyć premię 70 zł.

Informację na temat zdobycia nagrody za otwarcie konta organizator wyśle najpóźniej 20 czerwca 2023 r.

W e-mailu będzie również link do formularza, w którym należy podać numer rachunku na jaki ma zostać przekazana nagroda. Formularz należy wypełnić i odesłać do 26 czerwca 2023 r. Zdobyta premia trafi na konto do końca czerwca 2023 r.

Kolejnym krokiem jest zapewnienie min. 3 wpływów na konto na kwotę 250 zł każdy i przynajmniej 3- krotne zalogowanie się do aplikacji mobilnej GOmobile w czerwcu 2023 r.

Spełnienie tych warunków uprawnia do otrzymania premii w wysokości 215 zł. Wiadomość o zdobyciu nagrody za aktywność w czerwcu dotrze do 25 lipca 2023 r., a samą nagrodę bank wypłaci do końca lipca 2023 r.

Aby zdobyć kolejne 215 zł trzeba w lipcu 2023 r. wykonać dokładnie te same warunki aktywności co w czerwcu. Informacja o nagrodzie trafi do nas do 25 sierpnia 2023 r. a premia wpłynie na konto do końca sierpnia 2023 r.

O czym warto pamiętać?

Należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia związane z wymienionymi wymogami. W celu uzyskania nagrody należy:

  • zaznaczyć wszystkie zgody i oświadczenia w formularzu rejestracyjnym (akceptacja regulaminu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodna na wymianę informacji między bankiem a organizatorem);
  • zwrócić uwagę na to, aby adres e-mail i numer telefonu podane w formularzu rejestracyjnym i wniosku o umowę ramową z bankiem były takie same.

Trzeba pamiętać o tym, że w ramach promocji zaliczone zostanie tylko jedno logowanie do aplikacji mobilnej w ciągu dnia. Konieczne jest więc logowanie się do niej w 3 różne dni.

Aby bank zaliczył nam przelew, nie może on pochodzić z innych naszych rachunków. Nawet tych, których jest się współposiadaczem – prowadzonych w BNP Paribas, także pod marką Gooptima.

Organizator uwzględnia także wpływy z rachunków związanych z kredytami udzielonymi przez BNP Paribas oraz Raiffeisen Polbank.

Niestety wymagań nie spełnia również wpłata gotówki w oddziale banku lub wpłatomacie.

Najprostszym sposobem na spełnienie wymagań jest ustawienie stałego zlecenia na swoim rachunku w innym banku. Dzięki czemu zostaną zrealizowane po 3 przelewy w czerwcu i lipcu, każdy z nich na kwotę przynajmniej 250 zł.

Oczywiście do momentu przekazania nagród konto i karta muszą być aktywne. Warunkiem otrzymania każdej kolejnej nagrody jest spełnienie warunków aktywności dla poprzedniej i otrzymanie premii.

W sytuacji, gdyby klient zapomniał przekazać numeru nowo otwartego Konta Otwartego na Ciebie w wymaganym terminie, nic straconego.

Należy wtedy napisać wiadomość na adres e-mail: mojaitwojaokazja@promocja.bnpparibas.pl i tam zawrzeć potrzebne informacje. Ostateczny termin na przekazanie numeru rachunku do przelewu nagrody upływa 4 czerwca 2024 r.

Zdobyta premia nie podlega opodatkowaniu od osób fizycznych więc nie trzeba jej rozliczać z urzędem skarbowym.

Konto Otwarte na Ciebie

Rachunek osobisty BNP jest bezwarunkowo bezpłatny, a do płatności możemy wybrać jedną z trzech kart debetowych. Najbardziej interesująco wygląda Karta Otwarta na Dzisiaj, za którą zapłacimy 7 zł miesięcznie.

Oczywiście opłaty da się uniknąć po wykonaniu min. 3 transakcji bezgotówkowych, wyrażenia zgód marketingowych i zalogowania się do bankowości internetowej.

Atrakcyjna premia

To już kolejny raz kiedy BNP Paribas zachęca do założenia konta atrakcyjnymi bonusami. Zaletami są nie tylko wysoka premia, ale także krótki okres karencji (12 miesięcy) i proste warunki aktywności, które nie powinny nikomu sprawić kłopotów.

Jedyne o czym należy pamiętać to to, że pula nagród ogranicza się do 2000 laureatów. Dlatego jeśli ktoś chce skorzystać z aktualnej oferty BNP Paribas, powinien się pośpieszyć.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl