MOC korzyści z Kontem Firmowym Online

Santander Bank Polska rusza z kolejną promocją dedykowaną klientom biznesowym. Otwierając Konto Firmowe Online można zdobyć aż 1200 zł premii moneyback i zwolnienie z opłat.

Kolejne bonusy czekają na przedsiębiorców, którzy skorzystają z oferty terminali (300 zł), wymiany walut w Kantorze Santander (600 zł) i Lokaty Biznes Impet (600 zł).

Promocja „MOC korzyści z Kontem Firmowym Online” zakończy się 30 września 2024 r. W sumie można zdobyć:

 • zwrot 3% wydatków kartą przez okres sześciu miesięcy (maks. 200 zł miesięcznie, łącznie 1200 zł);
 • 300 zł za skorzystanie z oferty terminali płatniczych;
 • 600 zł za zrealizowanie wymiany walut w Kantorze Santander (maks. 100 zł przez 6 miesięcy);
 • bonus za otwarcie sześciomiesięcznej Lokaty Biznes Impet w wysokości równej naliczonym odsetkom po zakończeniu umownego okresu (maks. 600 zł).

Dodatkowo za wyrażenie zgód marketingowych klienci biznesowi otrzymają bezterminowe zwolnienie z opłat związanych z:

 • obsługą pierwszej karty debetowej w złotówkach;
 • korzystaniem ze wszystkich bankomatów zlokalizowanych w Polsce i za granicą.

Kto może wziąć udział w promocji „MOC korzyści z Kontem Firmowym Online”?

Promocję przygotowano dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalności gospodarczą, której przychody roczne są niższe niż 10 mln zł.

Ponadto bank wymaga, by przedsiębiorca legitymował się polskim dowodem osobistym i nie posiadał konta biznesowego w Santander Bank Polska w okresie dwunastu miesięcy przed przystąpieniem do akcji specjalnej.

Korzystanie z rachunku indywidualnego nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w promocji.

Jak zdobyć nagrody?

Do 30 września 2024 r. otwórz Konto Firmowe Online z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Mini Firma.

Koniecznie trzeba pamiętać o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych. Jeżeli tego nie zrobimy, bezpowrotnie utracimy prawo do bonusu.

Aby dać sobie szansę na bezterminowe zwolnienie z opłat za kartę debetową i korzystanie z bankomatów w Polsce i zagranicą należy także:

 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych;
 • wyrazić i utrzymać zgodę na kontakt ze strony banku w celach marketingowych za pośrednictwem kanału elektronicznego i telefonicznego.
Przedsiębiorcy przystępujący do promocji zobowiązani są do wykonywania min. 1 przelewu do ZUS do 20. dnia każdego miesiąca przez okres 6 miesięcy. Jest to obowiązkowe, aby otrzymać nagrody!

Kolejnym etapem jest aktywne korzystanie z płatności kartą debetową lub Blikiem przez okres 6 miesięcy, liczonych od miesiąca otwarcia rachunku. Regulamin jasno określa, że nie będą zaliczane:

 • przelewy na telefon Blik;
 • przelewy z karty debetowej;
 • transakcje zrealizowane u podmiotów świadczących usługi związane z wymianą walut (również wirtualnych), środków płatniczych i pośredniczących w wymianie (np. Revolut, DiPocket, Curve);
 • płatności związane z udziałem w grach hazardowych (quasicash, kasyna, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie, totalizatory).

Jeśli zdecydujemy się na sięgnięcie po terminal płatniczy, zyskamy szansę na powiększenie naszego bonusu o 300 zł.

Warunkiem jest jednak podpisanie umowy o terminal w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji i wskazanie nowo otwartego rachunku firmowego do rozliczeń.

Do zdobycia bonusu wymagane jest zapewnienie obrotu na terminalu w wysokości min. 1000 zł w przynajmniej jednym z 6 miesięcy od dołączenia do akcji.

Za przeprowadzanie transakcji wymiany walut za pośrednictwem Kantoru Santander, bank nagrodzi nas premią, której wysokość cząstkowa to 25 zł. Miesięcznie można zdobyć maksymalnie 100 zł.

Kolejną nagrodę można otrzymać za założenie sześciomiesięcznej Lokaty Biznes Impet w złotówkach i wpłacenie na nią wolnych środków.

Wysokość bonusu, jaki można uzyskać po zakończeniu okresu umownego będzie taka sama, jak wysokość naliczonych odsetek (maks. 600 zł). Zerwanie lokaty przed czasem będzie skutkować utratą prawa do nagrody.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 30 września 2024 otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia wraz kartą debetową MasterCard / Visa Business i e-bankowością Mini Firma.

 • zaakceptuj regulamin i zgody marketingowe (warunki konieczne do otrzymania premii)

Aby uzyskać dodatkowo zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie:

 • wyraź zgody marketingowe na kontakt telefoniczny oraz elektroniczny
 • nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych
2
Przez okres 6 miesięcy (liczonych od miesiąca następującego po tym, w którym założyłeś konto), wykonaj do 20. dnia miesiąca przynajmniej 1 przelew do ZUS.

Spełnienie tego warunku jest konieczne aby otrzymać jakiekolwiek nagrody!
3 / 💎
Przez 6 kolejnych miesięcy (licząc od miesiąca, w którym założyłeś konto), dokonuj płatności kartą wydaną do Konta Godnego Polecenia.

Premia (3% moneyback do 200 zł / mies.) za spełnienie warunków za dany miesiąc trafi na Twoje konto firmowe do końca miesiąca, w którym spełnisz warunki promocji.

Maksymalnie możesz zdobyć 1200 zł zwrotu (6 miesięcy x 200 zł).

4 / 💎
W ciągu 6 miesięcy od daty przystąpienia do promocji podpisz umowę o terminal i wskaż nowo założone konto do rozliczeń.

Aby otrzymać 300 zł premii, zapewnij obrót na terminalu w kwocie min. 1 tys. zł, przynajmniej w jednym z 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji.

5 / 💎
W każdym z 6 miesięcy liczonych od dnia przystąpienia do promocji, wykonaj przynajmniej 4 transakcje wymiany walut na min. 500 zł (lub równowartości w walucie obcej) za pośrednictwem Kantoru Santander.

Za każdą wymianę spełniającą powyższe warunki otrzymasz premię w wysokości 25 zł. Łącznie możesz zdobyć przez pół roku 600 zł bonusu.

6 / 💎

Do końca miesiąca następującego po tym, w którym przystąpiłeś do promocji załóż 6-cio miesięczną Lokatę Biznes Impet w PLN i dokonaj wpłaty środków.

Po zakończeniu okresu umownego lokaty otrzymasz premię w wysokości maksymalnie 600 zł.

WAŻNE! Zerwanie lokaty przed czasem będzie skutkować utratą  praw do otrzymania premii.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl