KONTO TECHNICZNE W BANKU

Konto techniczne w banku to specjalny rodzaj rachunku, który służy tylko i wyłącznie do obsługi określonego produktu finansowego.

Jego cechą charakterystyczną jest ograniczona funkcjonalność pod kątem możliwości realizacji standardowych operacji bankowych, takich jak chociażby wykonywanie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych czy obsługa dostępu do historii transakcji oraz salda.

Konta techniczne zawsze zakłada się w konkretnym celu, dlatego nie powinny być one traktowane jak zwykłe rachunki bankowe. 

Czym jest konto techniczne i czym różni się od rachunku osobistego?

Konto osobiste pozwala na dowolne korzystanie z wpłaconych środków. Pieniądze tam gromadzone mogą pochodzić z wynagrodzenia, emerytury czy renty, a ich wpłatę da się realizować przez bankomat czy też w oddziale banku.

Rachunek osobisty jest też przystosowany do wykonywania płatności bezgotówkowych kartą, telefonem czy blikiem, realizacji przelewów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzania poleceń zapłaty i zleceń stałych.

Takim kontem można również swobodnie zarządzać poprzez bankowość internetową i mobilną.

Rachunek techniczny znacząco się od niego różni, praktycznie pod każdym względem.

Konto tego typu nie umożliwia wykonywania transakcji kartą, ponieważ nie jest ona do niego nawet wydawana. Zgromadzonych środków nie da się też przelewać.

Konto techniczne służy wyłącznie do jasno określonego celu – zaciągania kredytów, zakładania i zrywania lokat, doładowywania kart prepaid czy też obsługi podatku VAT.

Konto techniczne w banku a lokaty

Obecnie rachunek techniczny przeznaczony tylko do wpłacania środków trafiających następnie na lokatę dostępny jest w ofertach wielu banków, z czego mogą skorzystać klienci zainteresowani złożeniem depozytu.

Po jego zerwaniu lub zakończeniu terminu zapadalności, środki na powrót trafiają na konto techniczne i dopiero potem na rachunek osobisty wskazany przez konsumenta.

Takie rozwiązanie spełnia więc funkcję specyficznej stacji przekaźnikowej, przeznaczonej tylko do księgowania transakcji.

Konto techniczne do lokat jest sporym ułatwieniem dla klientów, którzy chcą skorzystać z oferty depozytowej w danej instytucji.

A jednocześnie posiadają rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w innym banku.

W takim przypadku nie muszą bowiem zakładać kolejnego konta osobistego, a tym samym ponosić kosztów jego obsługi.

Przelewy wewnętrzne, które wykonuje się z konta technicznego na rachunek osobisty w tym samym banku są zwykle bezpłatne.

Warto jednak pamiętać, że nieco inaczej wygląda to w przypadku transakcji zewnętrznych.

Jeżeli przelew wykonywany jest z rachunku technicznego na konto w innym banku, prowizja może już zostać naliczona.

Działanie konta technicznego w sytuacji spłaty kredytu

Konta techniczne często zakłada się również dla klientów dysponujących produktami kredytowymi.

Każdy kredytobiorca otrzymuje od banku numer rachunku, na który regularnie należy przelewać środki przeznaczone na obsługę danego zobowiązania.

Z tego konta instytucja w określonym dniu odbiera pieniądze na spłatę kredytu czy pożyczki. Spłata takich rat zwykle odbywa się automatycznie, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Konsument nie musi więc każdego miesiąca logować się do rachunku technicznego, aby wykonać przelew. Jego jedynym obowiązkiem będzie w takiej sytuacji regularne zasilanie konta, a także utrzymywanie salda w odpowiedniej wysokości.

Konto techniczne w banku a karta przedpłacona

Konto techniczne wykorzystuje się również do obsługi kart przedpłaconych, czyli kart prepaid. Wyjątek stanowią jedynie karty o określonym nominale.

Rachunek taki można wielokrotnie zasilać przelewami z konta bieżącego, a także poprzez wpłaty gotówkowe bankomatem lub osobiście w oddziale banku. Zasady działania kart prepaid są bardzo proste.

Klient może za ich pośrednictwem wydać tylko tyle środków, ile rzeczywiście znajduje się na powiązanym koncie technicznym.

Saldo rachunku karty da się również weryfikować, po prostu korzystając z odpowiedniej opcji w bankomacie czy też sprawdzając jego aktualny stan poprzez serwis transakcyjny banku.

Jak działa konto techniczne w banku do obsługi podatku VAT?

Specjalnym rodzajem konta technicznego jest rachunek przeznaczony do obsługi podatku VAT.

Od momentu wprowadzenia mechanizmu płatności podzielonej, banki są zobowiązane do zakładania każdemu przedsiębiorstwu odpowiednich subkont. Rachunki te są objęte nadzorem urzędu skarbowego.

Od 2018 roku każda firma dysponująca kontem rozliczeniowym prowadzonym w złotówkach musi posiadać konto techniczne.

Taki rachunek bank otwiera automatycznie. Dotyczy to również przedsiębiorstw zwolnionych z podatku VAT.

Prowadzenie takiego rachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami, a jego otwarcie przeprowadzane jest bez zawierania osobnej umowy z bankiem.

Konta technicznego VAT używa się wyłącznie po to, aby umożliwić przedsiębiorcy wykonywanie i odbieranie płatności zgodnie z mechanizmem split payment.

Środki znajdujące się na takim rachunku można zatem wykorzystać tylko do opłacenia konkretnych należności:

  • płatności VAT do urzędu skarbowego,
  • podatku VAT z faktury zakupowej lub kosztowej,
  • zaległości w VAT na podstawie zajęci egzekucyjnego,
  • kwoty podatku VAT z faktury korygującej,
  • podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
  • należności wobec ZUS oraz względem urzędu celnego,
  • dodatkowych zobowiązań podatkowych czy odsetek za zwłokę.

Innych operacji na technicznym koncie VAT nie można przeprowadzić. Co dotyczy również możliwości samodzielnego zamknięcia rachunku, przelaniem środków czy wypłatą pieniędzy w formie gotówki.

Przedsiębiorca może otrzymać zwrot z konta VAT na firmę wyłącznie z zgodą urzędu skarbowego, który ma na jej udzielenie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zasada ta obowiązuje także w sytuacji, gdy konto firmowe zamknięto i na rachunku VAT widnieje saldo dodatnie.

W takim przypadku również konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie środków w urzędzie skarbowym.

Jeżeli natomiast firma posiada kilka kont biznesowych w jednym banku, rachunek VAT automatycznie łączy się z nimi wszystkimi.

Właściciel przedsiębiorstwa może jednak uruchomić osobne subkonto dla każdego z nich, zlecając osobną dyspozycję w oddziale lub kontaktując się z obsługą klienta.

Czy środki z konta technicznego da się odzyskać?

Możliwość odzyskania pieniędzy z konta technicznego jest ściśle zależna od celu, w jakim zostało uruchomione.

W przypadku środków z rachunku otwartego do obsługi lokaty, wystarczy jedynie zrealizować przelew przez bankowość internetową.

Jeżeli jednak pieniądze mają być wypłacone z konta technicznego założonego z innego powodu, klient najczęściej musi przekonać bank o posiadaniu do nich prawa.

W tym celu konsument powinien odwiedzić placówkę, a następnie złożyć ustnie dyspozycję zwrotu.

W niektórych przypadkach odzyskanie środków jest stosunkowo łatwe.

Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której rachunek osobisty w danym banku zlikwidowano i klient nie wskazał innego konta do przeksięgowania pieniędzy.

Podobnie wygląda to w przypadku skierowania prośby do banku o pomoc w odzyskaniu błędnego przelewu.

Przedstawiciel banku musi wówczas zweryfikować tożsamość klienta oraz sprawdzić system transakcyjny, aby potwierdzić faktyczną należność zwrotu.

Pracownik określa następnie formę i czas wypłaty środków, co odbywa się poprzez przelew lub osobiste przekazanie pieniędzy w gotówce.

W wielu sytuacjach zwrot pieniędzy z konta technicznego jest niestety dużo bardziej uciążliwy.

Jeżeli przykładowo trafiły one na rachunek z powodu egzekucji komorniczej, klient musi zwrócić się z prośbą do komornika o zwolnienie środków spod zajęcia oraz przedstawić w banku zezwolenie na ich wydanie.

Zwrot nadwyżki z rachunku VAT można z kolei uzyskać tylko za zgodą urzędu skarbowego. I wyłącznie w ściśle określonej sytuacji, czyli po zamknięciu konta firmowego.

Odpowiedniego udokumentowania wymaga też wypłata oszczędności po zmarłym członku rodziny.

Konieczne jest wówczas dostarczenie postanowienia sądu o potwierdzeniu nabycia spadu, bądź też aktu poświadczającego dziedziczenie od notariusza.

Kiedy pieniędzy z rachunku technicznego nie da się wypłacić?

W praktycznie wszystkich bankach niemożliwa jest wypłata środków z konta technicznego, które jest powiązane z kredytem hipotecznym lub samochodowym.

Jeżeli klient omyłkowo przeleje na taki rachunek większą kwotę lub pieniądze docelowo przeznaczone na zasilenie rachunku osobistego, cała kwota pozostaje na koncie technicznym i jest pobrana przez bank przy następnej racie.

Instytucja może w takiej sytuacji zaproponować konsumentowi jedynie wykorzystanie środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Przy czym wymaga to złożenia specjalnej dyspozycji w serwisie transakcyjnym.

Problem występuje również wówczas, gdy na rachunku technicznym powstanie nadwyżka po spłacie wszystkich rat.

W takiej sytuacji klient nie może sam wypłacić nadpłaconej kwoty i musi czekać na przelew od banku. Nadpłatę przekazuje się na bieżący rachunek, wskazany w umowie o kredyt.

Jeżeli jednak konto znajduje się w innym banku, konsument może skorzystać z innych form zwrotu. Np. przekazem pocztowym na własny koszt lub wypłatę gotówki w wybranej placówce.

Dlaczego banki korzystają z kont technicznych?

Konta techniczne w znacznym stopniu ułatwiają bankom ewidencję. A także umożliwiają archiwizację wielu istotnych danych.

Z tego względu spełniają ważną funkcję w rachunkowości samej instytucji.

Banki muszą odpowiednio grupować wszystkie operacje pieniężne, w tym własne rozrachunki międzybankowe i transakcje przeprowadzane przez klientów.

Poszczególne czynności powinny być odpowiednio udokumentowane w systemie, a sama księgowość  wymaga terminowej i bieżącej obsługi.

Nie bez znaczenia pozostają kwestie związane z codziennym uzgadnianiem obrotów i sald poszczególnych rachunków.

Konta techniczne ułatwiają bankom wgląd w operacje wykonywane przez konsumentów. Dzięki czemu instytucje mogą sprawować lepszą kontrolę nad swoimi zobowiązaniami i należnościami.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl