KONTO MIESZKANIOWE

Konto Mieszkaniowe będzie jednym z podstawowych elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego „Pierwsze Mieszkanie”.

Rachunek oszczędnościowy tego typu ma stanowić wsparcia dla osób, które planują zakup swojej pierwszej nieruchomości.

Jego założenie umożliwi tańsze zaciąganie kredytów hipotecznych, a przede wszystkim otrzymywanie dodatkowych premii za regularne wpłaty na konto oszczędnościowe.

Program rządowy „Pierwsze Mieszkanie” startuje 1 lipca 2023 roku. Jego uczestnicy będą mogli liczyć na stałe dopłaty od rządu, które w zamierzeniu pokryją straty wynikające z inflacji.

Czym jest Konto Mieszkaniowe?

W grudniu 2022 roku zaprezentowano w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nowy program Pierwsze Mieszkanie. Jego projekt stanowi odpowiedź na sytuację, która występuje obecnie na rynku kredytowym i mieszkaniowym.

Wzrost inflacji prowadzi do znaczących podwyżek stóp procentowych, a tym samym zwiększenia kosztów kredytów hipotecznych. Obecnie coraz mniej osób stać na płacenie rat.

Dla takich klientów przygotowano Bezpieczny Kredyt 2%, który charakteryzuje się stałym i niskim oprocentowaniem na gwarantowany okres 10 lat.

Konto Mieszkaniowe udostępnione w ramach programu jest natomiast specjalnym rachunkiem oszczędnościowym, przeznaczonym do gromadzenia środków na zakup nieruchomości.

Okres zbierania oszczędności powinien być ustalony na minimum 3 lata oraz maksymalnie 10 lat. Na konto trzeba będzie też realizować regularne wpłaty, których najniższy dopuszczalny poziom to 11 wpływów rocznie.

Nie bez znaczenia pozostaje sama wysokość wpłat, która musi utrzymywać się w przedziale od 500 zł do 2 000 zł. W ciągu roku można zatem pominąć jedną wpłatę.

W przypadku spełnienia wymagań programu, właściciel Konta Mieszkaniowego otrzyma z budżetu państwa dodatkową premię mieszkaniową.

Środki zgromadzone mogą posłużyć razem z bonusem jako wkład własny w inwestycję realizowaną za pośrednictwem kredytu hipotecznego.

W momencie zakończenia okresu oszczędzania, posiadacz rachunku ma do 5 lat na wydanie pieniędzy. Po tym czasie premia mieszkaniowa od państwa przepada.

Wysokość bonusu opiera się na skumulowanym wskaźniku inflacji za czas oszczędzania. Jeżeli wskaźnik wzrostu nieruchomości okaże się wyższy, kwota oszczędności zostanie o niego waloryzowana.

Premia mieszkaniowa będzie naliczana corocznie, natomiast jej wypłata pozostanie możliwa jednorazowo.

Kto może założyć Konto Mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe dostępne w ramach programu rządowego przeznaczone jest dla osób w wieku do 45 lat, które chcą sfinansować swoje pierwsze lokum. Nieruchomość może pochodzić z rynku zarówno pierwotnego, jak i wtórnego.

Osoby już oszczędzające środki na zakup mieszkania również będą uprawnione do otworzenia takiego rachunku. Z Konta Mieszkaniowego nie mogą jednak skorzystać wszyscy.

Warunkiem założenia rachunku jest nieposiadanie własnego mieszkania, bądź też dysponowanie na własność jedynie niewielkim lokalem i zamieszkiwanie w nim z co najmniej dwójką dzieci – własnych lub przysposobionych.

Pewne ograniczenia występują też pod względem metrażu mieszkania. Nie może on przekraczać 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy trójce oraz 90 m2 przy czwórce.

Nie uwzględniono natomiast limitu metrów kwadratowych przy piątce dzieci lub większej ich liczbie.

Ile można zaoszczędzić na Koncie Mieszkaniowym?

Na wysokość osiąganych oszczędności wpłynie przede wszystkim wysokość i regularność wpłat, a tym samym również ilość premii przyznanych przez rząd.

Jeżeli na przykład właściciel rachunku odkłada przez cały rok 1000 zł miesięcznie, po 12 miesiącach uzbiera 12 tys. złotych. Wartość oszczędności maleje ze względu na inflację.

W ramach programu posiadacz konta otrzymuje jednak premię mieszkaniową w wysokości 624 zł, dzięki czemu nic nie traci.

W przypadku odkładania po 1000 zł miesięcznie również w kolejnym roku, po 2 latach uda się zgromadzić na rachunku już 24 tys. zł.

Po tym okresie premia wzrasta do 2400 zł. Za kolejny rok i wpłaty w takiej samej wysokości, suma kapitału wyniesie już 36 tys. zł z dodatkową premią mieszkaniową w kwocie 5328 zł.

Warto też pamięć, że przez cały okres oszczędzania środki będą podlegały oprocentowaniu zgodnym z zasadami ustalonymi przez bank.

Warunki te pozostaną takie same, jak w przypadku standardowego rachunku oszczędnościowego. Zysk uzyskany na Koncie Mieszkaniowym będzie też zwolniony z podatku Belki.

Jakie korzyści zapewnia Konto Mieszkaniowe i czy warto je założyć?

Biorąc pod uwagę obecny poziom inflacji, założenie Konta Mieszkaniowego jest korzystnym rozwiązaniem dla osób planujących zakup mieszkania w przyszłości.

Premia uzyskana budżetu państwa sprawia, że posiadacz rachunku może dobrze zabezpieczyć swoje oszczędności.

Sam zysk jest natomiast nieopodatkowany, a przez to wyższy niż w przypadku standardowego konta oszczędnościowego.

Rozwiązanie to polecane jest zwłaszcza osobom, dla których obecne ceny nieruchomości i samych kredytów są zbyt wysokie i uniemożliwiają zakup pierwszego lokalu.

Funkcjonujący jakiś czas temu program Mieszkanie dla Młodych spotkał się ze sporym zainteresowaniem, jednak jego następca Mieszkanie Plus nie zdołał już sprostać aktualnemu zapotrzebowaniu.

Konto Mieszkaniowe ma szansę to zmienić. W ramach nowego programu atrakcyjny jest też kredyt z niskim oprocentowaniem stałym, który już obecnie umożliwił zakup mieszkania wielu Polakom.

Dopłata rządu stanowi też sporą motywację do oszczędzania, ponieważ pozwala uniknąć utraty środków przez inflację.

Dla wielu osób niepokojąca może być maksymalna kwota oszczędności na Koncie Mieszkaniowym, która w skali roku wyniesie jedynie 24 tys. zł.

Taka suma nie jest przesadnie duża przy kredycie hipotecznym, dla którego wymagany wkład własny to z reguły 20% wartości całej nieruchomości.

Wysokie pozostają również same ceny mieszkań, przez co na początkową inwestycję często trzeba zbierać nawet kilka lat.

Ile może wynieść premia do Konta Mieszkaniowego?

Wysokość premii udzielanej w ramach programu rządowego nie jest kwotą stałą, dlatego w przypadku każdego posiadacza rachunku będzie nieco inna.

Jej wartość odpowiada wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmian cen 1 m2 użytkowej powierzchni budynku mieszkalnego. Wiele tak naprawdę zależy od tego, ile oszczędności odłoży sam właściciel konta.

Środki zgromadzone na rachunku uzupełniane są o premie, które zależą od wysokości średniorocznej inflacji. Z każdym kolejnym rokiem można otrzymać jeszcze więcej, ze względu na wzrost podstawy oprocentowania.

Teoretycznie na koncie na oszczędnościowym z dopłatą nie da się zarobić bardzo dużo, ponieważ państwo pokrywa jedynie straty spowodowane inflacją. Warto jednak pamiętać o oprocentowaniu, ponieważ to ono stanowi realny zysk.

Ze względu na waloryzację Konta Mieszkaniowego o wskaźnik inflacji, premia nie przynosi tak naprawdę realnych dochodów.

Jej wartość odpowiada rocznej inflacji, dlatego głównym profitem ma być właśnie oprocentowanie oszczędności naliczane przez bank. Jego wysokość zależna będzie wyłącznie od oferty wybranej instytucji.

Obecnie nie wiadomo, czy banki będą posiadały dedykowane Konta Mieszkaniowe, czy też umożliwią wybór dowolnego rachunku oszczędnościowego z oferty do uzyskiwania premii.

Gdzie można założyć Konto Mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe dostępne w ramach programu Pierwsze Mieszkanie będzie można założyć w dowolnym banku komercyjnym, który oferuje klientom indywidualnym rachunki oszczędnościowe.

Warto pamiętać, że planowana data uruchomienia ustawy to 1 lipca 2023 roku. Obecnie nie została jeszcze ona opublikowana, dlatego sam termin pozostaje nieoficjalny.

Z tego też względu wnioski o założenie Konta Mieszkaniowego nie są jeszcze przyjmowane. Warto zatem przez pozostały czas dokładnie rozważyć chęć udziału w programie,.

Konto Mieszkaniowe przypomina pod wieloma względami dawne książeczki mieszkaniowe.

W praktyce pozostaje jednak dość standardowym rachunkiem oszczędnościowym, który nie odbiega znacząco od innych tego typu produktów oferowanych przez banki komercyjne – https://bankradar.pl/ranking-kont-oszczednosciowych/

Podstawową różnicą jest fakt, że regularne oszczędzanie na Koncie Mieszkaniowym będzie corocznie nagradzane premią od rządu.

Bonus ten docelowo szybciej przybliży właściciela rachunku do realizacji celu, niż zwykłe konto.

Uczestnicy będą mogli samodzielnie wybrać instytucję z listy tych, które zostały zakwalifikowane do programu rządowego.

Oprocentowanie kont nie jest póki co znane, ponieważ będzie zależało indywidualnie od banków. W każdym jednak przypadku dopłaty pokrywające straty spowodowane inflacją mają być zapewniane przez państwo. 

Jakie są warunki Konta Mieszkaniowego i na co można przeznaczyć zgromadzone środki?

Warunki prowadzenia Konta Mieszkaniowego mają być bardzo proste, dzięki czemu jego założenie i utrzymywanie nie powinno stanowić problemu dla osób chcących regularnie oszczędzać środki na zakup nieruchomości.

Poza zachowaniem minimalnej i maksymalnej wysokości wpłat na rachunek oraz dokonaniem ich w wymaganej ilości, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Warto też pamiętać, że poszczególne wpłaty mogą być realizowane w różnych kwotach. Niespełnienie warunku dokonania 11 wpływów w skali roku w jednym roku nie przekreśla też szans na uzyskanie premii w roku kolejnym.

Oszczędności zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym oraz związana z nim roczna premia od rządu przysługują jedynie na konkretne cele.

W praktyce oznacza to, że środki można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie nieruchomości. Dotyczy to nie tylko pierwszego mieszkania, ale też zakupu lub budowy domu jednorodzinnego.

Pieniądze można również wykorzystać do pokrycia wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

A także sfinansowania części wydatków na inwestycje prowadzone w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienia prawa spółdzielczego do lokalu.

Środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowym da się też przeznaczyć partycypację w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej lub Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób rząd planuje weryfikować cel przeznaczenia oszczędności i uzyskanych premii.

Z dużym prawdopodobieństwem konieczne będzie po prostu okazanie dokumentów dotyczących finansowania nieruchomości.

Rząd nie przewidział też żadnych progów dochodowych dla uczestników, dlatego wysokość wynagrodzenia nie będzie miała znaczenia.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-mieszkanie-dla-mlodych

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl