Konto firmowe z premią dla Twojej działalności (2500 zł premii)

Najnowsza promocja przygotowana przez Millennium Bank dla przedsiębiorców pozwala na zdobycie premii w wysokości 2200 zł, a dodatkowo można zyskać zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku przez 24 miesiące.

Do uzyskania bonusów konieczne jest aktywne korzystanie z rachunku (realizacja przelewów do ZUS i płatności bezgotówkowe na stacjach paliw). Poza tym bank przygotował możliwość zgarnięcia dodatkowych premii za:

 • zawarcie umowy leasingu,
 • skorzystanie z oferty kredytowej dla przedsiębiorców,
 • terminal płatniczy.

Klienci biznesowi, którzy otworzą działalność gospodarczą z bankiem otrzymają dodatkowe 300 zł, a jeśli zdecydują się na utworzenie konta osobistego kolejne 400 zł.

Akcja specjalna organizowana jest przez Bank Millennium, jednak aby uzyskać pełną premię w wysokości 2200 zł należy zawrzeć również umowy o dodatkowe produkty z firmami współpracującymi z bankiem.

Łączna premia, którą można uzyskać dzieli się na kilka części:
 • 300 zł – otwarcie firmy i rachunku za pomocą bankowości internetowej; – pula nagród została wyczerpana
 • 300 zł – realizacja płatności bezgotówkowych na stacjach paliw;
 • 100 zł – realizacja przelewów do ZUS;
 • 600 zł – podpisanie umowy leasingu na kwotę min. 30 tys. zł z Millennium Leasing;
 • 600 zł – podpisanie umowy o nieodnawialny kredyt firmowy na kwotę min. 30 tys. zł;
 • 600 zł – zawarcie trójstronnej umowy o terminal płatniczy z bankiem i PayTel.

Akcja specjalna ”Konto firmowe z premią dla Twojej działalności” zakończy się 28 września 2023 r. Bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji po wyczerpaniu limitu 7500 rachunków.

Zwolnienie z opłat za rachunek przez 2 lata

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z proponowanej przez Millennium Bank oferty z automatu zostaną objęci promocją ”Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja trzecia”, która gwarantuje zwolnienie z opłat związanych z prowadzeniem rachunku przez dwa lata.

Z udziału wyłączeni są klienci biznesowi, którzy posiadali w Millennium Banku jakiekolwiek konto firmowe w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Promocja obowiązuje do odwołania, więc nie ma co zwlekać, ponieważ bank może zakończyć ją w dowolnym momencie.

Kto może wziąć udział w promocji Banku Millennium?

W promocji mogą wziąć udział obecni i przyszli przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, która zarejestrowana jest w CEIDG.

Klienci biznesowi, którzy nie zarejestrowali jeszcze firmy mają szansę na zyskanie pełnego bonusu.

Regulamin promocji wyklucza z udziału tych przedsiębiorców, którzy w okresie od stycznia 2020 r. do dnia przystąpienia do akcji specjalnej posiadali w Millennium Banku rachunek biznesowy.

W przypadku nowych klientów warto zacząć od założenia indywidualnego konta Millennium 360º. Po otwarciu go należy odwiedzić najbliższą placówkę banku i tam potwierdzić swoją tożsamość.

Kolejnym krokiem jest założenie Profilu Zaufanego (w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej) i otwarcie firmy z Kontem Mój Biznes przy użyciu kanałów zdalnych.

Jak uzyskać premię?

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest otwarcie Konta Mój Biznes przez stronę internetową banku i wyrażenie zgód marketingowych do 28 września 2023 r.

Przed końcem następnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku należy aktywować mobilną aplikację udostępnioną przez Millennium Bank.

Kolejnym etapem jest realizacja poniższych warunków w każdym z 5 miesięcy następujących po założeniu Konta Mój Biznes:
 • wpływ na rachunek w wysokości łącznej min. 1000 zł;
 • realizacja przelewu do ZUS przy użyciu formatki w Millenecie lub w mobilnej aplikacji (przyznana premia wynosi 20 zł za miesiąc);
 • realizacja płatności kartą debetową Millennium Visa Mój Biznes na stacjach paliw (bank zwraca 10% poniesionych wydatków, maks. 60 zł miesięcznie).

Należy mieć na uwadze, że premia za dany miesiąc zostanie wypłacona tylko, gdy zostanie zapewniony wymagany wpływ na rachunek.

Klienci, którzy nie zarejestrowali jeszcze przedsiębiorstwa w CEIDG mają taką możliwość (do 28 września 2023 r.) w bankowości internetowej Millenet lub aplikacji.

Po zrobieniu tego bank przyzna premię, której łączna wartość to 300 zł. Wypłata bonusu za dany miesiąc aktywności (60 zł) także uzależniona jest od wpływu, o którym wspomniano wyżej.

Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że konto firmowe i firma muszą zostać otwarte najpóźniej 28 września 2023 r.

Warto wziąć pod uwagę, że w niektórych przypadkach czas otwarcia przedsiębiorstwa z rachunkiem to nawet 3-4 dni robocze.

Aby uzyskać kolejne premie w wysokości po 600 zł należy:
 • zawrzeć w oddziale banku umowę o terminal płatniczy do 31 października 2023 r. i do końca listopada 2023 r. zapewnić wpływ na rachunek z terminala w wysokości przynajmniej 1000 zł;
 • podpisać umowę o leasing z Millennium Leasing do 31 grudnia 2023 r., której wartość to min. 30 tys. zł;
 • zawrzeć i uruchomić umowę kredytową o kredyt nieodnawialny do 30 kwietnia 2024 r. na kwotę przynajmniej 30 tys. zł.

Zdobyte bonusy za aktywne korzystanie z rachunku bank wypłaci do końca miesiąca następnego po tym, w którym skończy się wymagany okres pięciomiesięcznej aktywności.

W przypadku umowy leasingowej, kredytowej oraz o skorzystanie z terminala premia zostanie przelana do 30 czerwca 2024 r.

Co jeszcze warto wiedzieć o promocji Banku Millennium?

Decydując się na otwarcie Konta Mój Biznes należy koniecznie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.

Oznacza to, że zgadzamy się na przekazywanie przez Millennium Bank oraz jego partnerów informacji handlowych elektronicznie i telefonicznie. Zgody nie można odowłać przed wypłatą ostatniej nagrody.

Aby warunki akcji specjalnej zostały spełnione, należy zrealizować transakcje kartą debetową w tych punktach, które posiadają kod MCC:

 • 5541 – stacje serwisowe, które sprzedają również paliwo;
 • 5542 – stacje benzynowe samoobsługowe;
 • 5983 – stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna.

Należy pamiętać o tym, że transakcja kartą musi być zaksięgowana w danym miesiącu. W przypadku wpływów na rachunek trzeba zwrócić uwagę na fakt, że należy je zapewnić w każdym z 5 miesięcy.

Posłużmy się przykładem: zakładając konto w lipcu, warunek trzeba spełniać od sierpnia do grudnia 2023 r. co miesiąc.

Organizator nie uzna wpływów pochodzących z rachunków własnych w Millennium Banku lub innych instytucji. I nie ma znaczenia, czy są to konta biznesowe czy indywidualne.

Konto Mój Biznes musi pozostać otwarte do momentu otrzymania bonusu.

Zdobyte premie stanowią przychód związany z prowadzoną działalnością i należy rozliczyć je według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

Oferta Millennium Banku

Z Konta Mój Biznes skorzystają przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową oraz wspólnicy spółek cywilnych.

Prowizji za prowadzenie rachunku można bardzo łatwo uniknąć po spełnieniu jednego z dwóch warunków:

 • 1 przelew do ZUS w miesiącu;
 • wpływ na rachunek w wysokości min. 1000 zł.

Oczywiście, korzystając z promocji obowiązuje bezwarunkowe dwuletnie zwolnienie z opłaty za konto.

Jeśli chodzi o ofertę terminali płatniczych mobilnych i stacjonarnych, bank przygotował ją we współpracy z firmą PayTel.

Oferowane urządzenia posiadają wiele przydatnych funkcji, których celem jest ułatwienie zarządzania firmą oraz umożliwienie osiągnięcia dodatkowych zysków:

 • sprzedaż doładowań pre-paid;
 • system raportowy online;
 • bezpłatna instalacja i szkolenia;
 • rozliczanie transakcji w kolejnym dniu roboczym;
 • brak wymaganego minimalnego progu obrotów.

Warto zapoznać się również z aplikacją płatniczą Millennium POS dostarczaną przez firmę PayTe.

Apka za pośrednictwem urządzenia mobilnego zapewnia bezdotykowe przyjmowanie i obsługę transakcji zrealizowanych przy użyciu karty lub Blik-a.

Premia na początek działalności

Jak wiadomo, częste zmiany w systemie podatkowym i rosnące koszty związane z prowadzeniem działalności powodują, że przedsiębiorcom jest coraz ciężej.

Między innymi dlatego banki przygotowują oferty, których celem jest delikatne odciążenie firmowego budżetu. Premia 2500 zł jest bardzo atrakcyjną propozycją, którą zdecydowanie warto się zainteresować.

W szczególności powinna przypaść do gusty przyszłym przedsiębiorcom, którzy mogą zdobyć dodatkowych bonus za otwarcie firmy oraz tym, którzy często korzystają z usług stacji benzynowych.

Warto wspomnieć także o możliwości skorzystania z leasingu, terminala płatniczego czy oferty kredytowej.

Zdobycie premii 300 zł za realizowanie płatności na stacjach benzynowych nie powinno sprawić nikomu problemu. Podobnie jak bonus za przelewy kierowane do ZUS. Bez większych trudności zyskać można przynajmniej kilkaset złotych.

Oprócz tego, za skorzystanie z promocji bank gwarantuje dwuletnie zwolnienie z opłat za rachunek nawet wtedy, gdy cennik banku ulegnie zmianie.

Jest to bardzo silny argument, który zdecydowanie przemawia za skorzystaniem z oferowanej przez Millennium Bank oferty.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 28 września 2023 roku otwórz Konto Mój Biznes.

 • wyraź niezbędne zgody marketingowe
2 Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu otwarcia konta aktywuj aplikację mobilną banku.
3 W każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta:

 • realizuj przelewy do ZUS za pomocą Millenetu lub aplikacji mobilnej
 • zapewnij wpływy na rachunek w łącznej wysokości min. 1 tys. zł
 • płać kartą debetową na stacjach paliw – bank zwróci Ci 10% wydatków (maksymalny moneyback – 60 zł miesięcznie)
4 Aby otrzymać kolejne premie 3 x 600 zł, wykonaj następujące zadania:

 • do 31 października 2023 roku zawrzyj z bankiem i firmą PayTel trójstronną umowę o terminal płatniczy lub Millennium POS oraz
 • do końca listopada 2023 roku zapewnij wpływ na konto z tytułu rozliczeń transakcji wykonanych na terminalu w wysokości min. 1 tys. zł
 • do 31 grudnia 2023 roku zawrzyj z bankiem umowę leasingową o wartości min. 30 tys. zł
 • do 30 kwietnia 2023 roku zawrzyj z bankiem umowę o kredyt nieodnawialny na min. 30 tys. zł
💎 Kolejne premie za aktywność na rachunku otrzymasz w następujących terminach:

 • nagrodę za płatności kartą na stacjach paliw otrzymasz do końca miesiąca następującego po okresie 5 miesięcy, w którym zapewniałeś regularne wpływy na konto;
 • nagrodę za podpisanie umowy leasingowej / kredytowej / używanie terminala otrzymasz do 30 czerwca 2024 roku
bankradar.pl