KONTO FIRMOWE BNP PARIBAS – KONTO OTWARTE NA BIZNES

W ofercie banku BNP Paribas znajdziemy rachunek przeznaczony dla spółek i przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

W zależności od potrzeb, można zdecydować się na mniej lub bardziej rozbudowaną bankowość elektroniczną i dodatkowo skorzystać z różnych form finansowania.

Konto firmowe BNP Paribas – opłaty

Miesięczna opłata za prowadzenie konta firmowego w BNP wynosi 15 zł. Jednak można jej uniknąć w sytuacji, gdy średnie saldo na koncie wynosi przynajmniej 3000 zł miesięcznie lub suma miesięcznych wpływów na rachunek wynosi min. 20 tys.

Natomiast firmy, które istnieją na rynku krócej niż pół roku mogą cieszyć się darmowym kontem przez okres 12 miesięcy.

Z Konta Otwartego na Biznes mogą skorzystać następujące podmioty:

 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne;
 • spółki jawne;
 • spółki partnerskie;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zaznaczyć, że oferta skierowana jest do tych firm, których roczne przychody ze sprzedaży nie przekraczają 4 mln zł.

Karta płatnicza

W ofercie banku znajdziemy dwa rodzaje kart płatniczych:

 • Mastercard Business;
 • Karta Mastercard Multiwalutowa Business.

Obie karty przystosowane są do realizacji transakcji zbliżeniowych i internetowych, natomiast tylko Karta Mastercard Multiwalutowa Business posiada funkcję wielowalutową.

Transakcje internetowe realizowane oferowanymi kartami są dodatkowo zabezpieczone dzięki usłudze 3D Secure. Karty wydawane są za darmo, jednak bank pobiera co miesiąc opłaty za ich obsługę.

W przypadku Mastercard Business jest to 9 zł miesięcznie. Opłata nie jest pobierana, gdy klient wykona transakcje bezgotówkowe o wartości min. 500 zł miesięcznie.

Jeśli chodzi o Kartę Mastercard Multiwalutową Business, wysokość miesięcznej opłaty uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek:

 • 10 zł – wpływy do 20 tys. zł;
 • 5 zł – wpływy 20 tys. zł – 100 tys. zł;
 • 0 zł – wpływy powyżej 100 tys. zł.

Bankomaty i operacje gotówkowe

Wypłaty realizowane w bankomatach przy użyciu obu kart są darmowe wtedy, gdy korzystamy z urządzeń zlokalizowanych w placówkach banków lub tych należących do sieci Euronet.

Dla pozostałych bankomatów prowizja wynosi 1,50 zł, ale minimalna pobierana kwota to 10 zł.

Opłaty za korzystanie z bankomatów za granicą zależą od tego, z jakiej karty korzystamy.

W przypadku Mastercard Business bank pobiera prowizję 1,5% (min. 10 zł) za wypłaty realizowane w strefie EOG. Dla pozostałych bankomatów zagranicznych prowizja rośnie do 3% (min. 10 zł).

Opłaty dotyczące Karty Mastercard Multiwalutowej Business przedstawiają się następująco:

 • 2 EUR/USD/GBP/CHF – wtedy, gdy wypłata realizowana jest odpowiednio w walucie EUR/USD/GBP/CHF;
 • 1,5% (min. 10 zł) – dla wypłat w PLN realizowanych w strefie EOG;
 • 3% (min. 10 zł) – dla pozostałych bankomatów zagranicznych.

Jeśli chodzi o wpłaty gotówkowe realizowane przy użyciu wpłatomatów, bezpłatnie można je wykonać we wpłatomatach własnych BNP Paribas.

Wpłaty przy pomocy urządzeń należących do sieci Euronet i Planet Cash objęte są prowizją w wysokości 0,5% (min. 10 zł).

Niestety klienci biznesowi nie będą mogli także korzystać z darmowej funkcji cashback. Prowizja pobierana za tego typu operacje to 3%, jednak nie mniej niż 10 zł.

Jeśli chodzi o wpłaty i wypłaty gotówki realizowane w placówkach bankowych, to opłata za nie uzależniona jest od miesięcznej wysokości wpływów na konto:

 • poniżej 100 tys. zł – prowizja wynosi 0,6% (min. 10 zł);
 • powyżej 100 tys. zł – prowizja wynosi 0,4% (min. 10 zł).

Przedsiębiorcy, których miesięczne wpływy są wyższe niż 100 tys. zł mogą skorzystać z dwóch pierwszych darmowych wpłat i wypłat w miesiącu.

Przelewy

Tabela opłat i prowizji dotycząca przelewów także uzależniona jest od miesięcznych wpływów na konto.

Firmy, które osiągają wpływ na konto nie przekraczający 20 tys. zł mają do dyspozycji pulę 20 bezpłatnych przelewów zwykłych, a po wyczerpaniu jej każdy kolejny zwykły przelew to koszt 1,50 zł.

Dla firm, których miesięczny wpływ na rachunek mieści się w przedziale od 20 tys, zł do 100 tys. zł, pula darmowych przelewów wynosi 40, a każdy kolejny kosztuje 0,90 zł.

Zwykłe przelewy internetowe są darmowe dla tych przedsiębiorstw, które osiągają wpływy wyższe niż 100 tys. miesięcznie.

Dokładnie takie same warunki dotyczą realizacji europejskich przelewów SEPA. Przelewy kierowane do ZUS i US są darmowe dla wszystkich, a przelewy natychmiastowe kosztują 10 zł.

W przypadku zleceń stałych nie zapłacimy nic, gdy zlecenie realizowane jest wewnątrz banku. Koszt zlecenia na rachunek w innym banku to 3 zł.

Polecenia zapłaty obciążą konto przedsiębiorcy kwotą 1,50 zł. Zwykły przelew realizowany w placówce bankowej kosztuje aż 15 zł.

Koszty przelewów zagranicznych SWIFT także zależne są od wysokości miesięcznych wpływów:
 • 75 zł – wpływ poniżej 20 tys. zł;
 • 50 zł – wpływ od 20 tys. zł do 100 tys. zł;
 • 25 zł – wpływ powyżej 100 tys. zł.

Autoryzacja operacji odbywa się przy pomocy darmowych kodów SMS.

Warto pamiętać o tym, że dostępne pule bezpłatnych przelewów obejmują łączną liczbę:

 • krajowych przelewów w PLN (zwykły przelew elixir lub split payment)
 • przelewów SEPA (również przyśpieszony), które zostały zlecone w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej.

Nie liczą się przelewy wykonane z konta walutowego i lokacyjnego, przelewy natychmiastowe, kierowane do ZUS i US, te, które pochodzą ze zlecenia stałego/polecenia zapłaty oraz zagraniczne SWIFT i SORBNET.

Bankowość internetowa i aplikacja mobilna

Zarządzanie rachunkiem firmowym możliwe jest z poziomu bankowości internetowej, która uzależniona jest od potrzeb przedsiębiorcy (GOonline lub GOonline Biznes).

Z serwisu GOonline skorzystają małe przedsiębiorstwa, które za jego pomocą będą mogły realizować:

 • podstawowe operacje bankowe (przelewy krajowe, zagraniczne, do ZUS i US oraz natychmiastowe),
 • ustanawiać limity transakcji,
 • włączać/wyłączać funkcjonalności zbliżeniowe,
 • zmieniać PIN do karty.

Dla przedsiębiorców korzystających z systemów finansowo-księgowych, służących do automatycznego księgowania operacji na rachunku, przygotowano możliwość pobrania wyciągów w formacie MT940.

Jeśli natomiast chodzi o serwis transakcyjny GOonline Biznes, to oprócz wymienionych wyżej funkcji, skorzystać można z udostępnionego pakietu narzędzi wspomagających prowadzenie firmy. Dostępnych jest 7 modułów:

 1. Rachunki;
 2. Kredyty;
 3. Mass collect;
 4. Wnioski i dyspozycje;
 5. Obsługa zleceń;
 6. Inkasa importowe;
 7. Inkasa eksportowe.

Przy ich pomocy możliwe jest np. wygenerowanie raportów z listy inkas lub identyfikacja płatności masowych. Jak widać funkcje GOonline Biznes jest rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym i skorzystają z niego większe firmy.

Dla klientów biznesowych przygotowano również internetową platformę GOksięgowość, która wymaga osobnej rejestracji, ponieważ nie jest połączona z serwisem transakcyjnym.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowego pakietu, który ułatwia fakturowanie lub wybrać płatną opcję, która obejmuje znacznie większą liczbę modułów.

Korzystając z serwisu transakcyjnego GOonline klienci dodatkowo zyskują dostęp do mobilnej aplikacji GOmobile (tej samej, której używają klienci indywidualni).

Oczywiście można z jej pomocą realizować przelewy, opłacać faktury a także spłacać zadłużenie karty kredytowej.

Z kolei dla klientów korzystających z serwisu GOonline Biznes dedykowana jest aplikacja GOmobile Bines.

Pozwala ona na zarządzanie przelewami krajowymi i zagranicznymi (SEPA, Target 2) oraz przelewami do zdefiniowanych odbiorców, jak np. ZUS i US.

W aplikacji można także przejrzeć historię transakcji, podpisywać zlecenia, generować potwierdzenia wykonanych przelewów i sprawdzać bieżące kursy walut.

Aplikacja dostępna jest na smartfony i smartwatch-e. Logowanie do aplikacji mobilnej odbywa się za pomocą kodu PIN, odcisku palca lub skanu twarzy.

W ofercie BNP Paribas znajdziemy również możliwość mobilnej autoryzacji operacji, jednak korzystanie z niej wymaga aktywnego mobilnego tokena.

Bank oferuje swoim klientom także szeroką gamę płatności mobilnych: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i Swatch Pay.

Oferta oszczędnościowa

W sytuacji, gdy mamy do dyspozycji nadwyżkę finansową na bieżącym rachunku firmy warto zainteresować się ofertą oszczędnościową.

Pozwala ona na otwarcie pomocniczego rachunku lokacyjnego lub firmowego depozytu. Wybrać można między lokatą w PLN, automatyczną Lokatą Overnight i lokatą walutową w USD.

Oferta terminali

Klienci działający w branży handlowo-usługowej mogą skorzystać z opcji zakupu terminala za pośrednictwem banku. Dostępne są zarówno urządzenia stacjonarne jak i przenośne.

Warto także zapoznać się z możliwością przekształcenia smartfona w terminal płatniczy. W tym celu należy pobrać aplikację Elavon SoftPos i zainstalować ją w telefonie.

Niestety korzystanie z aplikacji nie jest darmowe i co miesiąc pobierana jest opłata, natomiast wysokość prowizji uzależniona jest od długości trwania umowy o terminal (2 lub 3 lata).

Dokładnie taka sama zasada obowiązuje w przypadku opłat od transakcji kartami. Im dłużej trwa umowa, tym niższa jest opłata.

Oferta kredytowa

W ofercie banku znajdziemy rozwiązania przygotowane zarówno dla firm, które na rynku funkcjonują już długo, jak i dla młodych (nawet od pierwszego dnia działalności).

Skorzystać można m.in. z kredytu obrotowego, gotówkowego, inwestycyjnego, z gwarancją de minimis BGK oraz takiego, który przeznaczony jest dla podmiotów ubiegających się do dofinansowania ze środków unijnych.

Istnieje także opcja wzięcia kredytu samochodowego oraz zabezpieczonego hipoteką/kaucją.

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z wyrobienia karty kredytowej Mastercard Business Standard z dostępem do stałej linii kredytowej.

Ilość wyrobionych kart kredytowych jest dowolna (w ramach przyznanego globalnego limitu), a dla każdej z nich można ustalić osobny miesięczny i dzienny limit wydatków.

Faktoring

BNP Paribas ma w swojej ofercie wiele rodzajów faktoringu:

 • pełny;
 • niepełny;
 • jawny;
 • eksportowy;
 • importowy;
 • międzynarodowy;
 • odwrotny.

Minimalny limit faktoringowy został ustalony na 100 tys. zł, a wysokość maksymalnego ustalana jest indywidualnie (tak jak wysokość zaliczki).

Bank proponuje również dodatkowe pakiety usług, jak np. mikrofaktoring, z którego skorzystają małe przedsiębiorstwa, Data Faktoring dla firm współpracujących z wieloma drobnymi kontrahentami oraz Multi Lokal i PANEUROPEAN – skierowane do firm międzynarodowych.

Dodatkowo można otrzymać wsparcie od banku w zakresie obsługi wierzytelności (monitoring płatności, raportowanie).

Leasing

BNP Paribas oferuje klientom klasyczne formy leasingu (finansowy, operacyjny, zwrotny) i pożyczkę leasingową. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportu.

Podstawowy okres leasingu mieści się w zakresie od 24 do 60 miesięcy, a minimalna kwota finansowania wynosi 20 tys. zł. Maksymalna kwota uzależniona jest od wielkości planowanego przedsięwzięcia.

Bank udostępnia leasing na stopie procentowej stałej lub zmiennej z wkładem własnym od 0%.

Autoplan

Przedsiębiorcy współpracujący z BNP Paribas mają możliwość wynajęcia dowolnego samochodu na 30 miesięcy z pełnym serwisem i ubezpieczeniem.

Usługa dostępna jest dla firm, które prowadzą działalność na uproszczonej i pełnej rachunkowości.

Program Rabatowy MamBonus

MamBonus jest programem lojalnościowym BNP Paribas, który zapewnia klientom posiadającym karty debetowe i kredytowe dostęp do zniżek i rabatów w popularnych sklepach marek współpracujących z bankiem.

Oprócz tego klienci realizujący płatności bezgotówkowe kartą kredytową zdobywają punkty, które następnie można wymienić na nagrody rzeczowe.

Obsługa klienta, promocje i bonusy

Jakość obsługi w BNP Paribas wypada całkiem nieźle. Doradcy na infolinii i konsultanci dostępni na czasie dobrze znają ofertę banku i potrafią odpowiedzieć na nurtujące pytania nawet, gdy nie należą one do najprostszych.

Kolejnym plusem jest platforma szkoleniowa, która przygotowana została wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Znajdują się na niej bezpłatne warsztaty i szkolenia, które obejmują najważniejsze obszary działalności firmy.

Dodatkowo na stronie internetowej banku znajdziemy poradniki i filmy instruktażowe dedykowane klientom.

Niestety rachunek firmowy rzadko objęty jest promocjami skierowanymi do nowych klientów. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że obecni klienci liczyć mogą na niewielkie bonusy jak np. niższe opłaty za korzystanie z określonych produktów z oferty.

Jak otworzyć konto firmowe BNP Paribas?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają możliwość otwarcia rachunku bez wychodzenia z domu.

Należy wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie banku, przygotować dowód osobisty oraz NIP/REGON firmy i potwierdzić tożsamość podczas rozmowy wideo z konsultantem bankowym.

Jeśli weryfikacja zostanie zakończona pozytywnie bank prześle online wszystkie dokumenty, które są niezbędne do otwarcia rachunku. Umowa zostanie podpisana zdalnie za pośrednictwem strony internetowej Autenti.com.

Oczywiście wszystkie formalności można załatwić bezpośrednio w placówce bankowej lub umówić się na spotkanie z doradcą w dowolnym miejscu poza oddziałem.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zarejestrowaną jako spółka, to otwarcie rachunku firmowego możliwe jest tylko w placówce banku. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • umowa spółki;
 • kopia wniosku do KRS o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców wraz z prezentatą sądu;
 • dokument stwierdzający ustanowienie zarządu, jeśli nie wynika to z uchwały zawartej w akcie notarialnym;
 • jeśli firma posiada pełnomocnika reprezentującego spółkę to jednomyślna uchwała wspólników, która go powołuje;
 • REGON, NIP;
 • oświadczenie o rzeczywistym beneficjencie.

Podczas zakładania rachunku wymagana jest obecność wszystkich reprezentantów wpisanych w KRS.

Konto firmowe BNP Paribas – opinia

Jak widać na pierwszy rzut oka naliczanie opłat w BNP Paribas jest dość skomplikowane. A to dla wielu osób może być problemem, szczególnie jeśli chciałoby się oszacować przybliżony koszt obsługi rachunku.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że stosowane przez bank prowizje uzależnione są od wpływów firmy, a dodatkowo niektóre z nich mają charakter procentowy.

Taki sposób naliczania prowizji powoduje, że wpłacając większe środki ponosimy wyższe opłaty. Oczywiście niektóre z nich można obniżyć (czasem nawet całkiem znieść), jednak nie zrobimy tego bez wysiłku.

Prowadzenie konta będzie darmowe, gdy utrzymamy na nim określone saldo lub zapewnimy odpowiedni wpływ. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku karty płatniczej: będzie darmowa, gdy wykonane zostaną transakcje na określoną kwotę.

Również bankomaty i wpłatomaty mogą być bezpłatne, ale należy użyć odpowiednich. Korzystając z wpłaty gotówki przy pomocy wpłatomatu BNP Paribas nie zapłacimy nic, ale jeśli tą samą operację wykonamy np. w urządzeniu Euronet zapłacimy 10 zł.

Warto pamiętać o pakiecie bezpłatnych przelewów, ale zawiera on także przelewy krajowe i europejskie SEPA.

Na uznanie zasługują preferencyjne warunki cenowe, z których korzystać mogą firmy z krótkim stażem. Przedsiębiorcy prowadzący działalność krócej niż pół roku mogą przez rok cieszyć się darmowym rachunkiem.

Jeśli chodzi bankowość internetową, to jest ona na rynku czymś zaskakującym. System transakcyjny można wybrać według swoich potrzeb.

W GOonline przeprowadzimy podstawowe operacje bankowe, ale już GOonline Biznes oferuje zaawansowane narzędzia wspomagające zarządzanie firmą.

Dodatkowo skorzystać można osobno z platformy, która pozwala na prowadzenie księgowości samodzielnie. Usługi podzielone są na kilka pakietów i klient sam może zdecydować, które z nich najbardziej mu się przydadzą.

O ile serwis transakcyjny jest mocnym atutem, o tyle aplikacja mobilna niczym się nie wyróżnia. W zasadzie zawiera tylko podstawowe funkcjonalności, a jej aktywacja jest możliwa tylko w systemie GOonline Biznes.

W ofercie nie znajdziemy także firmowego Blik-a, jednak na pocieszenie bank oferuje nowoczesne formy płatności mobilnych.

Plusem oferty BNP Paribas jest również finansowanie działalności. Z szerokiej gamy form finansowania skorzystają zarówno małe jak i duże firmy szczególnie, gdy w planach mają większe inwestycje.

Należy przyznać, że Konto Otwarte na Biznes nie sprawdzi się w przypadku każdej firmy.

Opłacalne może być w przypadku większych przedsiębiorstw, które mają stabilne przychody i są w stanie zapewnić wysokie wpływy miesięczne, które obniżają wysokość wielu prowizji.

Rachunek może także dobrze posłużyć przedsiębiorstwom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku.

Zyskać mogą nie tylko zwolnienie z opłaty za konto przez rok, ale także (przy niewielkim wysiłku) darmową kartę, wypłaty z bankomatów i pakiet bezpłatnych przelewów, który na początku może być wystarczający.

Czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oferty może okazać się również szeroki wachlarz form finansowania.

Podsumowując, konto firmowe BNP Paribas będzie dobrym rozwiązaniem dla firm, które szukają kompleksowych rozwiązań bankowych. W przypadku małych przedsiębiorstw, którym szczególnie zależy na opłatach, rozsądniejsze będzie znalezienie innej oferty.

bankradar.pl