HISTORIA RACHUNKU BANKOWEGO – ILE LAT WSTECZ JEST PRZECHOWYWANA?

Historia konta bankowego zapewnia szybki dostęp do archiwum operacji wykonywanych na rachunku, w tym przede wszystkim tych najnowszych.

Informacje takie mogą okazać się bardzo pomocne, nie tylko w razie kontroli z urzędu skarbowego czy też w procesie wnioskowania o kredyt. Historia konto bankowego znacząco ułatwia bowiem zarządzanie domowym budżetem, pozwalając na przeglądanie wydatków i wpływów oraz świadome gospodarowanie posiadanymi pieniędzmi.

Czym jest historia konta bankowego i kiedy może się przydać?

Historia rachunku bankowego to tak naprawę łączne zestawienie wszystkich czynności, które zostały wykonane na danym koncie w ustalonym przedziale czasowym.

Dotyczy to zarówno wpływów w rodzaju przelewów przychodzących czy zwrotów pieniędzy, jak i wydatków na płatności kartą, przelewy wychodzące czy opłaty i prowizje bankowe.

Historia konta jest też dokumentem, który trzeba przedstawić bankowi przy staraniach o kredyt. Za jego pomocą można bowiem potwierdzić regularność dochodów.

Historia rachunku ma też inne zastosowania. Informacje z okresu ostatniego roku lub kilku miesięcy mogą się przydać przy wypełnianiu PIT, w którym zostaną uwzględniane odliczone od podatku darowizny. 

Dostęp do historii konta jest pomocny również przy sprawdzeniu, czy w danym miesiącu dokonano już określoną liczbę transakcji do zwolnienia z opłaty za obsługę karty.

Rozwiązanie to przyda się ponadto w przypadku konieczności powtórnego wykonania przelewu do odbiorcy, które nie został jeszcze zapisany w definiowanych i trzeba znaleźć numer jego rachunku.

Historia konta bankowego stanowi też nieocenioną pomoc przy kontrolowaniu codziennych wydatków.

Informacje w niej zawarte dotyczą wszystkich płatności kartą, co pozwala na wygodne ich śledzenie oraz łatwiejsze zarządzanie domowym budżetem bez potrzeby zbierania paragonów za nawet najdrobniejsze zakupy.

Wgląd w historię rachunku sprzyja tym samym oszczędzaniu.

Jak uzyskać dostęp do historii konta?

Aby zyskać dostęp do historii operacji wykonywanych na koncie, z reguły wystarczy skorzystać z systemu bankowości elektronicznej.

W zależności od instytucji oraz funkcjonalności samej platformy online, zasady udostępniania takich danych mogą się różnić.

W niektórych możliwe jest przeglądanie jedynie częściowej historii rachunku. Sama procedura wygląda jednak w większości przypadków tak samo.  

Na początek należy znaleźć w systemie bankowości internetowej opcję opisaną jako Historia czy Archiwum Transakcji.

Po przejściu na taką stronę, panel powinien umożliwiać wybór okresu wykonywanych operacji – np. z aktualnego lub poprzedniego miesiąca, ostatnich 90 dni czy ostatnich 12 miesięcy.

W większości przypadków da się też samodzielnie wybrać datę za pomocą kalendarza.

Przydatne są również filtry ułatwiające wyszukiwanie, np. z podziałem na wpływy, obciążenia, przelewy, wpłaty i wypłaty bankomatem, płatności kartą, prowizje i opłaty czy kwoty powyżej określonej wartości.  

Podczas przeglądania historii bank może poprosić właściciela rachunku o autoryzację dodatkową. Np. poprzez zatwierdzenie aplikacją mobilną lub kodem przesłanym w wiadomości SMS.

Takie zabezpieczenia przed dostępem do archiwum danych stosują jednak tylko niektóre instytucje, dlatego nie jest to reguła.

Jeżeli potrzebne jest pobranie historii rachunku jako dokumentu PDF lub CSV, należy znaleźć opcję przekierowującą do eksportowania historii operacji.

Jak pobrać wyciąg z konta?

Wyciąg z konta bankowego nie jest dokładnie tym samym, co historia rachunku. Obejmuje on bowiem także dodatkowe informacje, które dotyczą salda początkowego i końcowego.

Podobnie jak zwykła historia, wyciąg również zawiera zestawienie transakcji dokonywanych na koncie w wybranym okresie.

Z reguły dotyczy to jednego miesiąca, jednak istnieje też możliwość pobrania go na przynajmniej rok do tyłu lub nawet od początku istnienia rachunku.

Wyciąg z konta bankowego jest dokumentem uznawanym przez instytucje państwowe i prywatne, stanowiącym potwierdzenie otrzymywania wynagrodzenia.

W większości banków można go otrzymać w formacie PDF lub innym pliku cyfrowym, który jest obecnie bardziej praktyczny od tradycyjnego wydruku papierowego.

Dokument ten najczęściej wysyła się pocztą elektroniczną, jednak można go pobrać także poprzez bankowość internetową z samodzielnym ustaleniem okresu czasowego.

Pobieranie wyciągu z konta bankowego wygląda bardzo podobnie do wykazywania historii rachunku.

W bankowości internetowej wystarczy znaleźć odpowiednią opcję, a następnie pobrać dokument bezpośrednio z platformy lub otrzymanego maila.

Wygenerowanie i przesłanie dokumentu papierowego można zlecić w banku, jednak jest to najczęściej usługa płatna. 

Jak kontrolować wydatki dzięki historii konta bankowego?

Prowadzenie domowego budżetu często wiąże się z planowaniem i notowaniem wszystkich wydatków, co zwykle wymaga zbierania paragonów po zakupach i spisywania wielu kwot.

Trzeba też dodatkowo pamiętać o rachunkach, opłatach automatycznie pobieranych z karty za subskrypcje, zakupach online, ratach kredytu czy różnych prowizjach i odsetkach z lokat.

Wszystko to sprawia, że źródła wpływów i wydatków są bardzo liczne.

Aby nieco uprościć cały ten proces, wystarczy skorzystać raz na jakiś czas z historii rachunku.

Poszczególne wydatki można dzięki temu odnotować we właściwych kategoriach, posługując się tabelą w Excelu, specjalną aplikacją czy nawet zwykłym zeszytem.

Kontrolowanie wydatków za pomocą historii konta jest bardzo praktycznym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą wspólne konto bankowe.

Obecnie bardzo wiele banków oferuje w swoich systemach i aplikacjach mobilnych możliwość automatycznego oznaczania kategorii wydatków, a następnie prezentowania ich w formie wykresów.

Takie rozwiązanie polecane jest użytkownikom, którzy chcą mieć ogólny wpływ na kontrolowanie budżetu i poszczególnych przepływów pieniężnych.

W historii konta można bowiem łatwo sprawdzić, jakie obszary procentowo generują największe obciążenia oraz zaplanować na tej podstawie działania prowadzące do oszczędności.

Jak długo bank przechowuje historię konta?

Banki przechowują dokumentację dotyczącą kont przez okres 5 lat. W niektórych instytucjach klienci mają dostęp również do starszych informacji, sięgających nawet daty założenia rachunku.

Możliwości pobierania historii różnią się w poszczególnych bankach. Przeglądanie archiwum ostatnio wykonywanych operacji jest zazwyczaj bezproblemowe, jednak weryfikacja starszych danych nie zawsze będzie bezpośrednio dostępna.  

W niektórych bankach klient może samodzielnie pobrać jedynie dane za ostatni rok lub dwa lata, obejmując przy tym wyłącznie określoną liczbę transakcji.

Aby zyskać dostęp do starszych informacji o zrealizowanych operacjach, bardzo często trzeba zamówić wyciąg.

Kwestią odrębną jest też obsługa historii zamkniętego już rachunku bankowego. Z reguły wymogiem przy pozyskaniu takich danych będzie konieczność wizyty w oddziale banku.

Jakie są ograniczenia i koszty dostępu do historii konta?

W dostępie do historii konta bankowego istnieją pewne odgórne ograniczenia, które wynikają z dyrektywy europejskiej PSD II https://www.gov.pl/web/finanse/ramy-prawne-dot-platnosci-i-otwartej-bankowosci-implementacja-dyrektywy-psd2

Dotyczy ona dodatkowej ochrony wrażliwych danych, czyli tzw. silnego uwierzytelniania.

Od kilku lat banki wymagają autoryzacji w  bankowości internetowej, jeżeli klient chce przeglądać historię starszą niż 90 dni.

W aplikacji takie dane można otrzymać wyłącznie po zalogowaniu się do niej w trybie aktywnym. Dostęp do historii jeszcze starszej banki regulują indywidualnie.

W niektórych instytucjach, dostęp do odległej historii konta jest płatny. W ich przypadku serwis bankowości internetowej często uwidocznia jedynie dane do 2 lat wstecz.

Aby otrzymać zestawienie starszych operacji, trzeba skontaktować się z oddziałem, zamówić wyciąg i nierzadko ponieść dodatkowe koszty. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji może być archiwizowanie historii konta bankowego na bieżąco.

Nie zastępuje to szybkiego i łatwego podglądu operacji do kilku lat wstecz, ale niweluje konieczność kontaktu z bankiem oraz ponoszenia opłat w przyszłości. Dokument można pobierać np. pod koniec każdego miesiąca lub co roku.

Zamknąłeś rachunek osobisty i chcesz otworzyć nowy? Sprawdź, gdzie założyć konto bankowe przez internet od zaraz.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl