Do szkoły z kieszonkowym – 100 zł premii od BNP Paribas

Bank BNP Paribas stara się zachęcić do skorzystania ze swojej oferty nie tylko dorosłych, ale także dzieci i nastolatków.

Za zrealizowanie 4 banalnie prostych warunków aktywności, dziecko może otrzymywać 25 zł przez okres czterech miesięcy, co łącznie daje nam 100 zł premii.

Jeśli w czasie trwania promocji nastolatek osiągnie pełnoletniość jego konto zostanie automatycznie przekształcone w rachunek dla dorosłych.

Jest to równoznaczne z utratą prawa do nagrody, ponieważ według regulaminu bonus przeznaczony jest dla osób niepełnoletnich. Nietrudno domyślić się, że w takiej sytuacji zdobyty bonus będzie odpowiednio niższy.

Akcja specjalna „Do szkoły z kieszonkowym” organizowana przez Bank BNP Paribas potrwa do 31 października 2023 r. lub do czasu wyczerpania ilości kont, które można otworzyć w promocji (5000).

Kto może wziąć udział w promocji „Do szkoły z kieszonkowym”?

Akcja specjalna dotyczy dwóch oferowanych przez bank produktów:

  • Konto Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości dla nastolatków w wieku 13 – 18 lat;
  • Konto Karty Samodzielniaka dla dzieci w wieku 7 – 13 lat.

Osoba nieletnia może przystąpić do promocji pod warunkiem, że nie posiada w BNP Paribas konta osobistego dopasowanego do jej kategorii wiekowej. Wymaga się natomiast, aby rodzic lub opiekun prawny był klientem banku.

Regulamin wyklucza z udziału dzieci i nastolatków, którzy uzyskali nagrodę we wcześniejszych edycjach promocji dotyczących powyższych produktów.

W przypadku osób dorosłych nie będących klientami banku, warto rozważyć możliwość otwarcia rachunku i zgarnięcia przy okazji premii powitalnej.

Jak zdobyć bonus?

Pierwszym krokiem jest założenie Konta Otwartego na Ciebie dla osób powyżej 18. roku życia. Posiadacze wspomnianego rachunku mogą przejść do kolejnego etapu, który zakończy się 31 października 2023 r.

Do tego czasu należy otworzyć dziecku Konto Karty Samodzielniaka lub wyrazić zgodę na otwarcie Konta Samodzielniaka przez nastolatka. Koniecznie trzeba pamiętać o zapewnieniu osobie nieletniej dostępu do bankowości internetowej.

Rodzice dzieci w wieku od 7 do 13 lat mogą sami dopełnić wszelkich formalności w placówce banku. Mogą tam założyć dla pociechy Konto Karty Samodzielniaka z Kartą Samodzielniaka lub Mikrokartą Samodzielniaka.

Obie karty niestety nie posłużą do realizacji płatności internetowych. W tej sytuacji właścicielem rachunku formalnie jest rodzic lub prawny opiekun.

Z kolei będąc rodzicem nastolatka konieczna jest wspólna wizyta w oddziale banku, w czasie której należy wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do akcji specjalnej.

W tym przypadku właścicielem rachunku będzie nastolatek, który samodzielnie podpisze wszystkie dokumenty. Listę oddziałów banku, w których można dopełnić formalności można znaleźć na stronie internetowej BNP Paribas.

Jednym z warunków, jakie musi spełnić rodzic jest zasilenie nowo otwartego rachunku pociechy dowolną kwotą tak, by stworzyć możliwości do realizowania wymaganych transakcji kartą debetową.

W każdym z 4 kolejnych miesięcy po założeniu rachunku dziecko/nastolatek musi zrealizować min. 5 płatności bezgotówkowych kartą na dowolną kwotę.

Zrealizowanie warunku uprawnia do otrzymania nagrody w wysokości 25 zł. Maksymalnie uzyskać można 100 zł.

Co istotne, Kartę Samodzielniaka można wykorzystywać tylko do płatności w stacjonarnych punktach handlowo – usługowych.

Regulamin jasno określa, że nie wypełnienie warunku w jednym z miesięcy nie przekreśla szansy na nagrodę w kolejnym. Przyznane kieszonkowe zostanie jedynie odpowiednio pomniejszone.

Bank przekaże nagrodę na Konto Karty Samodzielniaka lub Konto Samodzielniaka do 10. dnia miesiąca następnego po tym, w którym wykonano transakcje.

„Do szkoły z kieszonkowym” – promocja w praktyce

Otwierając konto we wrześniu, należy realizować po 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie od października 2023 r. do stycznia 2024 r. Wówczas ostatnią część premii bank wypłaci w lutym 2024 r.

Bonus nie podlega opodatkowaniu dot. dochodu od osób fizycznych i nie trzeba się z niego rozliczać.

Decydując się na otwarcie dziecku jednego z powyższych rachunków, należy wziąć pod uwagę opłaty. Dotyczą one obsługi Mikrokarty Samodzielniaka i wypłat realizowanych Blikiem w bankomatach.

Jeśli chodzi o Konto Karty Samodzielniaka, jest ono subkonetm rachunku rodzica, co pozwala na wydanie do niego karty debetowej.

Krok po kroku do otrzymania 100 zł premii

1 Jeżeli nie posiadasz rachunku w BNP Paribas, otwórz Konto Otwarte na Ciebie. A następnie do 31 października 2023 r.:

  • załóż Konto Karty Samodzielniaka – dla dziecka w wieku 7-13 lat
  • wyraź zgodę na założenie Konta Samodzielniaka wraz z dostępem do elektronicznej bankowości – dla dziecka w wieku 14-17 lat

2 Zasil nowo otwarte konto dziecka dowolną kwotą. Ale w takiej wysokości, aby dziecko mogło wykonać w każdym miesiącu wymagane regulaminem transakcje.
3 Upewnij się, aby w każdym z 4 kolejnych miesięcy po otwarciu konta, dziecko wykona przynajmniej 5 płatności kartą na dowolną kwotę.
💎 Za każdy miesiąc, w którym uda się zrealizować te warunki, bank przekaże na konto dziecka 20 zł kieszonkowego.

Maksymalnie można więc zdobyć 100 zł bonusu.

bankradar.pl