Do 250 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort w ING Bank Śląski

Bank ING nie kazał długo czekać i przygotował nową promocję związaną z Kontem z Lwem Direct i Komfort. W nowej edycji znajdziemy takie same warunki do spełnienia i identyczną wysokość premii.

Zakładając jedno z powyższych kont, realizując aktywnie płatności kartą i Blikiem oraz decydując się dodatkowo na Otwarte Konto Oszczędnościowe można zdobyć 120 zł lub 250 zł premii gotówkowej.

Dodatkowy bonus w wysokości 50 zł bank przyznaje za otwarcie Konta Mobi dla nastolatka.

Promocja „Do 250 zł za otwarcie Konta Direct lub Komfort” trwa do 18 stycznia 2024 r., a wysokość bonusu zależy od zakresu zrealizowanych aktywności.

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w akcji ING?

Z najnowszej promocji skorzystać mogą nowi klienci, którzy posiadają polskie obywatelstwo i pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowo wymagane jest, by w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 28 września 2023 r. nie posiadać w ING Banku Śląskim jednego z poniższych rachunków:

  • Konto z Lwem Direct, Komfort, Mobi;
  • Konto z Lwem Premium;
  • Konto Active, Klasyczne, Student, PRP.

Oprócz tego regulamin wyklucza z udziału osoby, które posiadają (również jako współposiadacz) jakiekolwiek inne produkty oferowane przez ING Bank Śląski oraz pełnomocników.

Oznacza to, że jeśli np. posiadamy rachunek firmowy czy kredyt w ING, nie skorzystamy z opisywanej promocji.

Dodatkowym wymogiem stawianym przez organizatora jest numer telefonu komórkowego zarejestrowany u krajowego operatora.

Jak zdobyć nagrodę w promocji „Do 250 zł za otwarcie Konta Direct lub Komfort”?

Do 18 stycznia 2024 należy otworzyć Konto z Lwem Direct lub Komfort wraz z kartą debetową.

Jednocześnie bank wymaga zawarcie umowy o prowadzenie Otwartego Konta Oszczędnościowego.

Koniecznie należy również wyrazić zgodę na elektroniczne otrzymywanie wiadomości marketingowych i profilowanych informacji handlowych.

Maksymalnie do 30 kwietnia 2024 r. należy zrealizować transakcje bezgotówkowe przy użyciu karty, Blika lub Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł.

Po zrealizowaniu tego warunku bank przyzna nam premię w wysokości 120 zł.

Aby podnieść wysokość bonusu do 250 zł należy do 30 kwietnia 2024 r. dodatkowo:
  • zrealizować przynajmniej 3 płatności Blikiem w Internecie (zaliczane będą transakcje wykonane w ramach wyżej opisanych dziesięciu);
  • min. w trzech miesiącach zapewnić wpływ na rachunek w wysokości min. 1000 zł (łącznie);
  • założyć min. 1 cel oszczędnościowy na Otwartym Koncie Oszczędnościowym otwartym w ramach promocji i dopilnować, by 30 kwietnia 2024 r. było na nim min. 300 zł.

W przypadku wpływów, bank nie weźmie pod uwagę wpłat własnych, realizowanych we wpłatomatach i w placówkach bankowych.

Niestety w obecnej edycji wykluczone są również wpływy z kont należących do uczestnika, co oznacza, że trzeba będzie poprosić o pomoc zaufaną osobę.

Jeśli chodzi o bezgotówkowe transakcje, można je wykonać w sklepach stacjonarnych, internetowych i przez telefon (oprócz wypłat gotówki) przy pomocy karty, Blika lub portfela cyfrowego.

Należy mieć na uwadze, że otrzymanie podwyższonego bonusu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia min. 3 transakcji Blikiem w Internecie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pokusić się o założenie kilku celów oszczędnościowych. W takim wypadku suma ich sald na dzień 30 kwietnia 2024 r. musi wynosić przynajmniej 300 zł.

W regulaminie promocji nie sprecyzowano kwestii wpłat na cel oszczędnościowy. A to pozwala rozumieć, że można zrealizować jednorazowy przelew o wartości 300 zł, a bank uzna taką transakcję.

Bonus w wysokości 120 zł lub 250 zł bank przekaże na Otwarte Konto Oszczędnościowe najpóźniej 15 maja 2024 r.

Do dnia wypłaty nagrody konieczne będzie zachowanie otwartego konta osobistego, Otwartego Konta Oszczędnościowego i karty.

Dodatkowo decydując się na otwarcie rachunku dla dziecka w wieku 13-17 lat, możemy uzyskać dodatkową premię 50 zł.

W przypadku Otwartego Konta Oszczędnościowego należy pamiętać o podwyższonym oprocentowaniu 6%. Obowiązuje ono przez okres 3 miesięcy po otwarciu rachunku i obejmuje środki do 200 tys. zł.

Akcje specjalne ING nie tylko przyniosą korzyści finansowe i wspomogą oszczędzanie. Ale także dadzą klientom możliwość zaznajomienia dzieci z możliwościami nowoczesnej bankowości internetowej i jej funkcjonowaniem.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 18 stycznia 2024 roku załóż konto osobiste w ING Bank Śląski wraz z kartą debetową i Otwartym Kontem Oszczędnościowym (OKO).

Wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

2 Najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. wykonaj kartą / Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Blikiem transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1000 zł.
💎 Za spełnienie powyższych warunków otrzymasz 120 zł premii.
3 Jeśli chcesz otrzymać 250 zł zamiast 120 zł premii, również do 30 kwietnia 2024 r. spełnij dodatkowo poniższe warunki:

  • wykonaj min. 3 płatności Blikiem w sklepach internetowych
  • przynajmniej w 3 miesiącach zapewnij wpływ na konto w łącznej kwocie min. 1000 zł
  • otwórz przynajmniej 1 cel oszczędnościowy na OKO i dopilnuj, aby na dzień 30 kwietnia 2024 r. na celu oszczędnościowym było min. 300 zł
4 120 zł lub 250 zł wpłynie na Twoje Otwarte Konto Oszczędnościowe najpóźniej do 15 maja 2024 r.

Do tego dnia nie możesz zamknąć żadnego produktu, tj. rachunku osobistego, karty oraz OKO.

5 Aby zdobyć dodatkowe 50 zł nagrody dla dziecka, otwórz konto dla nastolatka w wieku 13-17 lat.
bankradar.pl