CO TO JEST KOD CVV2

Kody autoryzacji karty znajdują zastosowanie w przypadku transakcji zdalnych, w których nie można zastosować numeru PIN. Wprowadzone je w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ilości podejrzanych transakcji.

Kod znajduje się w systemie informatycznym banku oraz na karcie, którą posiada jej właściciel.

W zależności od rodzaju „plastiku”, wyróżniamy 3 typy kodów:

  • karty płatnicze Visa – Card Verification Value 2 (CVV2)
  • karty płatnicze MasterCard – Card Validation Code 2(CVC2)
  • płatnicze karty American Express – Card ID (CID)

Gdzie znaleźć kod autoryzacyjny CVV 2 / CVC 2 na karcie?

Karta Visa: Kod CVV2 to 3-cyfrowy numer zapisany na odwrocie Twojej karty. Znajduje się dokładnie na końcu pola, przeznaczonego na podpis.

Karta MasterCard: Kod CVC2 to 3-cyfrowy numer znajdujący się na rewersie Twojej karty. Umiejscowiony jest na końcu pola przeznaczonego na podpis. Służy do weryfikacji transakcji zdalnych MO/TO.

MO/TO (mail order/telephone order/internet order) – transakcje przeprowadzane za pomocą poczty, telefonu, internetu, bez fizycznego użycia karty Mastercard. 

American Express: Kod CID to 4-cyfrowy numer znajdujący się na awersie karty. Zapisany jest tuż nad numerem Twojego „plastiku” (po prawej stronie).

Przyjrzyjmy się przy okazji, jak wygląda rewers karty płatniczej i z jakich elementów (oprócz numeru CVV2/CVC2) się składa.

REWERS KARTY PŁATNICZEJ

Rewers karty - kod CVV2/CVC2

PASEK MAGNETYCZNY –  jest to układ procesorowy o wymiarach 86 mm x 12 mm. Składa się z 3 ścieżek magnetycznych. Zawiera zaszyfrowane informacje dotyczące posiadacza karty, jego konta i numeru PIN.

Jest zabezpieczony pecjalnym mikrodrukiem oraz elementami widocznymi tylko podczas działania promieni ultrafioletowych.

PASEK PODPISU –  jest to specjalne pole (silikonowa warstwa), na którym widnieje podpis posiadacza karty.

Pasek pomimo „zwykłego” wyglądu, posiada liczne zabezpieczenia – elementy widoczne tylko w promieniach ultrafioletowych, niewidoczny wzór graficzny oraz specjalna biała farba, która stanowi tło podpisu.

Wszelka próba manipulacji (zdrapanie, zamazanie, zaklejenie) paska i podpisu, kończy się utratą ważności karty.

HOLOGRAM – obowiązkowym elementem rewersu karty, jest hologram. Ten mały „kwadracik” potwierdza jej autentyczność.

DANE BANKU – informacje o wystawcy karty (nazwa banku i jego dane adresowe).

Poza tym, w większości przypadków, można tam również znaleźć numer telefonu na infolinię. Jest to o tyle ważne, że jeśli zgubimy kartę, będziemy mogli tym kanałem, szybko ją zastrzec. 

— — —

Na kartach wydawanych/wznawianych po 9 czerwca 2016 roku musi pojawić się informacja dot. tego, czy jest to karta debetowa czy kredytowa.

Prawo nie określa jasno, gdzie taki napis operator musi umieścić. Więc w zależności od danego banku, może być usytuowany na awersie lub rewersie karty.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl