CitiKonto – Zyskuj więcej

Najnowsza akcja specjalna przygotowana przez Citibank charakteryzuje się prostymi warunkami i wysoką premią do zdobycia. Po otwarciu rachunku i zrealizowaniu wymaganych transakcji zdobyć można nawet 500 zł.

Promocja „CitiKonto – Zyskuj więcej” przygotowana przez Citi Handlowy potrwa do 14 listopada 2023 r. chyba, że wcześniej zostania wyczerpana pula 3000 kont, które można otworzyć w czasie jej trwania.

Kto może skorzystać z promocji „CitiKonto – Zyskuj więcej”?

W akcji bonusowej mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Z udziału wykluczone są osoby, które posiadały (współposiadały) rachunek osobisty w Citi Handlowym po 31 grudnia 2020 r.

Posiadacze innych produktów z oferty Citibanku mogą śmiało przystąpić do aktualnej promocji.

Dodatkowo w regulaminie zaznaczono, że do promocji nie mogą przystąpić nierezydenci i obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak zdobyć premię?

Pierwszym krokiem do zdobycia premii jest założenie CitiKonta do 14 listopada 2023 r. Umowę o prowadzenie rachunku z bankiem należy zawrzeć zdalnie.

Konieczne jest także zaakceptowanie regulaminu promocji oraz wyrażenie zgody na przekazywanie informacji marketingowych telefonicznie i elektronicznie.

Już za samo otwarcie konta i wyrażenie wymaganych zgód bank przyznaje 25 zł premii. Zostanie ona przekazana na CitiKonto maksymalnie w ostatnim dniu roboczym następnego miesiąca po otwarciu rachunku.

Dalszy etap obejmuje okres 5 kolejnych miesięcy po otwarciu konta i polega na aktywnym korzystaniu z karty. Uzyskać można jedną z dwóch nagród:

  • 45 zł za każdy miesiąc, w którym zrealizowane będzie przynajmniej 5 transakcji kartą o łącznej wartości min. 100 zł
  • 90 zł za każdy miesiąc, w którym zostanie zrealizowane min. 9 bezgotówkowych transakcji o łącznej wartości min. 200 zł

Według regulaminu uznane będą wszystkie płatności zrealizowane przy użyciu karty wydanej do CitiKonta w punktach stacjonarnych i w Internecie.

Wysokość bonusu zależy od tego, ile transakcji i o jakiej wartości uda się zrealizować w konkretnym miesiącu.

Częściowa premia w wysokości 45 zł lub 90 zł zostanie przekazana do końca miesiąca następnego po tym, w którym spełniono wymagany warunek.

Jeśli wyrażone zgody marketingowe zostaną utrzymane do końca piątego miesiąca po otwarciu rachunku, bank wypłaci dodatkowy bonus w wysokości 25 zł.

Dodatkową premię bank przekaże na konto w szóstym miesiącu od otwarcia CitiKonta.

Do momentu wypłaty wszystkich premii rachunek musi pozostać aktywny, a Umowa Depozytowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

Nagrody nie podlegają opodatkowaniu i nie jest konieczne rozliczanie się z nich.

CitiKonto jest rachunkiem bezwarunkowo darmowym. Dodatkowo bank nie pobiera żadnych opłat związanych z obsługą karty.

Konto wyróżnia się wśród konkurencji trzema darmowymi przelewami natychmiastowymi w miesiącu i atrakcyjnymi kursami walut, które obowiązują w czasie wymiany i płatności kartą.

Jak widać, najnowsza promocja nie wymaga dużego wysiłku, a bonus możliwy do zdobycia jest bardzo atrakcyjny. Łącznie zdobyć można aż 500 zł bonusu.

Warto jednak pamiętać o ograniczonej puli nagród, która może bardzo szybko się wyczerpać.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii

1 Do 14 listopada 2023 roku wypełnij wniosek o CitiKonto na stronie promocji i zawrzyj online umowę o prowadzenie rachunku.

  • zaakceptuj regulamin oraz zgody marketingowe
💎 Za otwarcie CitiKonta oraz wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 25 zł premii.
2 Przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta korzystaj aktywnie z karty płatniczej:

  • jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą na łączną kwotę min. 100 zł w miesiącu, otrzymasz 45 zł bonusu za każdy miesiąc LUB
  • jeśli zrealizujesz min. 9 transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 200 zł w miesiącu, otrzymasz 90 zł bonusu za każdy miesiąc
💎 Bank będzie Ci przekazywał cząstkowe premie (45 lub 90 zł) do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś warunek ich otrzymania.
3
Zachowaj zgody marketingowe do końca piątego miesiąca (od momentu otwarcia konta).
💎 Za spełnienie powyższego warunku otrzymasz 25 zł premii.
bankradar.pl