CitiKonto – Zyskaj do 400 zł z CitiKontem

Najnowsza promocja przygotowana przez Citi Handlowy zachęcą wysoką nagrodą, której zdobycie wiąże się z bardzo prostymi warunkami. Premię możemy odebrać za otwarcie CitiKonta, zapewnienie wpływu na rachunek i realizację transakcji kartą.

Ponadto do zdobycia jest 8000 punktów (równowartość 100 zł) w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Promocja „CitiKonto – Zyskaj do 400 zł z CitiKontem” planowo ma potrwać do 30 listopada 2023 r. Jednak pula rachunków, które można otworzyć w czasie jej trwania to 4000.

Równolegle prowadzona jest akcja „Zapunktuj z kartą Citibank Mastercard” przygotowana przez organizację płatniczą Mastercard, której partnerem jest Citi Handlowy. W tym przypadku pula nagród także jest ograniczona.

Akcja potrwa do 31 października 2023 r., o ile wcześniej limit nagród nie zostanie wyczerpany.

Kto może wziąć udział w promocji „CitiKonto – Zyskaj do 400 zł z CitiKontem”?

Do wzięcia udziału w promocji uprawnione są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Udziału w akcji nie mogą wziąć nierezydenci i obywatele/rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Regulamin wyklucza z udziału także posiadaczy (i współposiadaczy) rachunków osobistych i kont oszczędnościowych w Citibanku po 31 grudnia 2020 r. Natomiast z oferty można skorzystać będąc w posiadaniu innego produktu z oferty bankowej (np. karty kredytowej).

Jak zdobyć bonus?

Do 30 listopada 2023 roku należy założyć CitiKonto w Citi Handlowym. Zawarcie umowy z bankiem o prowadzenie rachunku można przeprowadzić w procesie online.

Należy pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu promocji i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Już samo otwarcie konta i wyrażenie zgód marketingowych nagradzane jest przez bank premią w wysokości 25 zł pod warunkiem, że zgody zostaną zachowane przynajmniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym otwarto rachunek.

Bonus bank przekaże na nowo otwarte CitiKonto maksymalnie w ostatnim dniu roboczym następnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy o konto.

Kolejnym warunkiem, jaki należy zrealizować jest zapewnienie wpływów na rachunek. Wpływ musi zostać zapewniony w każdym z dwóch kolejnych miesięcy, które następują po miesiącu otwarcia konta i wynosić przynajmniej 2000 zł (łącznie).

Premia za zrealizowanie powyższego warunku zostanie przekazana na rachunek przed końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zapewniono wpływ.

Ostatnim etapem jest aktywne korzystanie z karty wydanej do rachunku przez okres 4 kolejnych miesięcy po otwarciu konta.

Regulamin promocji wymaga wykonania przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą o łącznej wartości min. 200 zł w miesiącu. Za spełnienie tych warunków otrzymamy premię w wysokości 50 zł za każdy miesiąc.

Warto wiedzieć, że jeśli nie zrealizujemy warunków w jednym z miesięcy, nie stracimy prawa do nagrody w kolejnych miesiącach, otrzymamy jedynie niższą premię łączną.

Według regulaminu zaliczane będą wszystkie transakcje kartą zrealizowane w sklepach stacjonarnych i internetowych, które nie zostaną zwrócone.

Nagroda za realizację transakcji zostanie przekazana przed końcem następnego miesiąca po tym, w którym spełniono wymagania. Maksymalnie do zdobycia są 4 premie po 50 zł.

Jak wygląda to w praktyce?

Jeśli otworzymy CitiKonto w październiku pierwsza premia za otwarcie go i zgody marketingowe trafi do nas w listopadzie 2023 r.

Wpływy na rachunek należy zapewnić w listopadzie i grudniu 2023 r., by w styczniu 2024 r. zdobyć 175 zł bonusu.

Bezgotówkowe transakcje kartą należy realizować w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym, a premie cząstkowe bank wypłaci w okresie od grudnia 2023 r. do marca 2024 r.

Dodatkowo można uzyskać 8000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Aby ubiegać się o bonus należy do 31 października 2023 r. zarejestrować swoją kartę płatniczą wydaną do rachunku w Citibanku w programie Mastercard Bezcenne Chwile, pamiętając o tym, że pula nagród jest limitowana.

Do tego samego dnia należy zrealizować zakup o wartości przynajmniej 100 zł zarejestrowaną kartą w jednym z poniższych sklepów:

  • Empik;
  • Carrefour;
  • RTV EURO AGD;
  • Homla;
  • Decathlon.

Za dokonanie zakupu otrzymamy 4000 punktów. Aby zdobyć kolejne 4000 punktów, należy wydać kolejne 100 zł, pamiętając o tym, aby zakupu dokonać w sklepie należącym do innej sieci niż za pierwszym razem.

Zdobyte punkty zostaną naliczone do konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dokonania zakupu.

Warto pamiętać, aby wymienić je na nagrodę w programie Mastercard Bezcenne Chwile w ciągu maksymalnie miesiąca, ponieważ po tym czasie stracą one ważność.

Nagrody nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba się z nich rozliczać.

Należy pamiętać, że zostaną one przekazane tylko wtedy, gdy w dniu ich otrzymania rachunek będzie aktywny, a Umowa Depozytowa nie będzie w okresie wypowiedzenia.

Krok po kroku do zdobycia 500 zł premii

1 Do 30 listopada 2023 roku wypełnij wniosek o CitiKonto na stronie promocji i zawrzyj online umowę o prowadzenie rachunku.

  • zaakceptuj regulamin oraz zgody marketingowe
💎 Za otwarcie CitiKonta oraz wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 25 zł premii.
2 W każdym z dwóch kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia CitiKonta, zapewnij wpływy na rachunek w łącznej kwocie min. 2 tys. zł.
💎 Nagrodę (175 zł premii) za spełnienie powyższego warunku otrzymasz na CitiKonto do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym spełniłeś wymagania.
3 Przez 4 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia konta korzystaj aktywnie z karty płatniczej:

  • jeśli wykonasz min. 5 transakcji kartą na łączną kwotę min. 200 zł w miesiącu, otrzymasz 50 zł premii
💎 Bank będzie Ci przekazywał cząstkowe premie (max. 4 x 50 zł) do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś warunek ich otrzymania.
4 / 💎 Zarejestruj kartę CitiBanku w programie Bezcenne chwile i dokonaj nią zakupów (2 x min. 100 zł) w dwóch różnych sieciach sklepów.

Za spełnienie tych warunków otrzymasz 2 x 4000 punktów, co stanowi równowartość 100 zł.

bankradar.pl