CitiKonto – Zyskaj do 350 zł z CitiKontem

Najnowsza promocja w Citibanku charakteryzuje się nie tylko prostymi warunkami, ale także całkiem wysoką nagrodą. Otwierając CitiKonto i wykonując proste aktywności moemy zdobyć nawet 350 zł bonusu.

Promocja „CitiKonto – Zyskaj do 350 zł z CitiKontem” potrwa do 9 stycznia 2024 roku. Akcja bonusowa może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się pula 4000 kont.

Kto może wziąć udział w promocji „CitiKonto – Zyskaj do 350 zł z CitiKontem”?

Aby wziąć udział w akcji specjalnej należy mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Bank wymaga także, by uczestnik po 31 grudnia 2021 r. nie posiadał (współposiadał) w Citi Handlowym rachunku osobistego lub oszczędnościowego.

Warto jednak wiedzieć, że korzystanie z innych produktów z oferty bankowej (np. karty kredytowej) nie wyklucza naszego udziału.

Dodatkowo regulamin zabrania uczestnictwa nierezydentom oraz obywatelom lub rezydentom podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak zdobyć bonus?

Do 9 stycznia 2024 r. należy założyć CitiKonto i zawrzeć z bankiem umowę (zdalnie) o prowadzenie rachunku.

Bank wymaga zaakceptowania regulaminu promocji i wyrażenia zgody na przekazywanie danych marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Już za sam fakt otwarcia konta i wyrażenia wymaganych zgód otrzymamy 25 zł premii. Ważne, by zgody zostały zachować do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym otwarto rachunek.

Premia trafi do nas do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca po podpisaniu umowy o prowadzenie konta.

Kolejnym etapem jest zapewnienie wpływów na CitiKonto na łączną kwotę przynajmniej 2000 zł. Wpływy muszą zostać zapewnione w każdym z kolejnych dwóch miesięcy po otwarciu konta.

Za spełnienie tego warunku otrzymamy bonus 125 zł, który trafi na nasze CitiKonto najpóźniej w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniono wymagania.

Następny krok dotyczy aktywnego korzystania z karty przez okres czterech miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta.

Po zrealizowaniu w każdym z miesięcy przynajmniej trzech bezgotówkowych transakcji o łącznej wartości min. 100 zł bank przyzna nam bonus w wysokości 50 zł.

Jeśli nie uda nam się spełnić warunku w jednym z miesięcy, nie przekreśla to prawa do bonusów w kolejnych, ale nasza maksymalna premia będzie niższa.

Bank uznaje wszystkie płatności wykonane kartą wydaną do CitiKonta zrealizowane w sklepach stacjonarnych i internetowych, które nie będą zwrócone.

Bonusy bank przekaże na konto do końca następnego miesiąca po tym, w którym spełniono wymagane warunki aktywności. Maksymalnie uzyskać można cztery nagrody o wartości 50 zł.

Z początku może wydawać się, że wymagania regulaminu są dość skomplikowane, dlatego warto przedstawić je na konkretnych datach.

Jeśli otworzymy CitiKonto w grudniu 2023 r. premia w wysokości 25 zł za założenie rachunku i wyrażenie zgód marketingowych zostanie przekazana w styczniu 2024 r.

Wpływy na konto należy zapewniać w styczniu i lutym 2024 r. Natomiast premia 125 zł trafi do nas w marcu 2024 r.

Jeśli chodzi natomiast o transakcje kartą, należy realizować je od stycznia do kwietnia 2024 r. Premie cząstkowe po 50 zł bank przekaże nam od lutego do maja 2024 r.

Warto wspomnieć, że wszystkie nagrody, jakie możemy zdobyć nie podlegają opodatkowaniu i nie jest konieczne rozliczanie się z nich.

Aby mieć pewność, że otrzymamy bonusy, w dniu ich przekazania musimy mieć aktywne CitiKonto, a Umowa Depozytowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

CitiKonto jest rachunkiem bezwarunkowo darmowym, a dodatkowo bank nie pobiera od klientów żadnych opłat związanych z obsługą karty.

Propozycja zdecydowanie wyróżnia się na rynku trzema bezpłatnymi przelewami natychmiastowymi i korzystnymi kursami walut.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 9 stycznia 2024 roku wypełnij wniosek o CitiKonto na stronie promocji i zawrzyj online umowę o prowadzenie rachunku.

  • zaakceptuj regulamin oraz zgody marketingowe
💎 Za otwarcie CitiKonta oraz wyrażenie zgód marketingowych otrzymasz 25 zł premii.
2 W każdym z dwóch kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia CitiKonta, zapewnij wpływy na rachunek w łącznej kwocie min. 2 tys. zł.
💎 Nagrodę (125 zł premii) za spełnienie powyższego warunku otrzymasz na CitiKonto do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym spełniłeś wymagania.
3 Przez 4 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia konta korzystaj aktywnie z karty płatniczej:

  • jeśli wykonasz min. 3 transakcje kartą na łączną kwotę min. 100 zł w miesiącu, otrzymasz 50 zł premii
💎 Bank będzie Ci przekazywał cząstkowe premie (max. 4 x 50 zł) do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś warunek ich otrzymania.
bankradar.pl