CitiKonto – Twoje konto na wakacje (400 zł premii)

Wraz z początkiem kolejnego miesiąca Citi Handlowy przygotował ofertę promującą darmowe CitiKonto.

Wykonując kilka aktywności mamy możliwość zdobycia aż 400 zł, a ci, którzy chcieliby zyskać jeszcze więcej mogą zdecydować się na kartę kredytową i z dodatkowo zdobyć nawet 900 zł.

To doskonała okazja na zdobycie kilku bonusów w krótkim czasie. Akcja specjalna „CitiKonto – Twoje konto na wakacje” potrwa do 31 sierpnia 2023 r. chyba, że zostanie wyczerpana pula rachunków, które można otworzyć w promocji (5000).

Nagrody można zdobyć za otwarcie konta, zamówienie karty kredytowej oraz aktywne korzystanie z tych produktów. Bonus jest bardzo atrakcyjny i zdobycie go wymaga nieco wysiłku, ale premia jest w zasięgu każdego klienta.

Dodatkowo sama oferta rachunku prezentuje się korzystnie. Największym jego atutem jest całkowicie bezpłatne prowadzenie go bez spełniania dodatkowych warunków.

Kto może skorzystać z promocji?

Akcja specjalna dedykowana jest osobom fizycznym, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie posiadały konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego (również jako współwłaściciel) w Citi Handlowym po 31 grudnia 2020 r.

Z promocji nie są wyłączeni klienci posiadający inny produkt banku (np. kartę kredytową). Oczywiście oferta specjalna nie obejmuje osób, które nie zamieszkują na terenie Polski oraz obywateli i rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Premia za konto

Bonus 400 zł za CitiKonto można zdobyć po wykonaniu kilku czynności. Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o rachunek na stronie promocji i zawarcie z bankiem umowy online do 31 sierpnia 2023 r.

Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu promocji oraz wyrażenie zgód marketingowych. Pierwsza część bonusu w wysokości 25 zł zostaje przyznana już za sam fakt otwarcia rachunku i wyrażenia zgód.

Nagroda zostanie wypłacona na CitiKonto maksymalnie w ostatnim dniu roboczym miesiąca następnego po tym, w którym rachunek został otwarty.

Drugim krokiem jest wykonanie przynajmniej 3 transakcji Blikiem na łączną kwotę min. 300 zł do końca 1. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta.

Za wypełnienie tego warunku bank nagrodzi Cię bonusem 125 zł. Otrzymasz go do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po tym miesiącu, w którym otwarto rachunek.

W trzecim kroku należy spełnić jeden z dwóch warunków:
  • zapewnić min. 1 wpłatę na konto z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2000 zł (łącznie);
  • wykonać zlecenie walutowe na kwotę łączną 2000 zł lub jej równowartość w innej walucie za pośrednictwem Citi Kantor w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Należy pamiętać o tym, że wpływ wynagrodzenia nie może pochodzić z innego indywidualnego rachunku własnego prowadzonego w Citi Handlowym i ze swoich kont w innych bankach.

Po spełnieniu tych wymagań bank wypłaci nam kolejną część premii w wysokości 125 zł. Wypełnienie wymogów stawianych w drugim i trzecim kroku bank nagrodzi bonusem 125 zł.

Ważne informacje o promocji

Aby skorzystać z promocji, należy otworzyć konto w procesie online z weryfikacją biometryczną.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych w trakcie wnioskowania należy dopełnić formalności telefonicznie, co nie będzie skutkowało utratą prawa do premii.

Jeśli uczestnik nie wywiąże się z wymagań stawianych w drugim i trzecim kroku, straci prawo do premii związanej z niezrealizowanym zadaniem. A dodatkowo nie otrzyma nagrody za wypełnienie wszystkich wymagań regulaminu promocji.

Wspomniane wcześniej transakcje Blik rozumiane są jako płatności bezgotówkowe wykonane przy użyciu kodu Blik oraz przelewy na telefon w aplikacji mobilnej Citi Mobile.

Jeśli chodzi o kwestię wpływu wynagrodzenia na konto bank bierze pod uwagę:
  • wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania/mianowania, kontraktów menedżerskich/marynarskich/wojskowych, umów o dzieło/zlecenie;
  • emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne;
  • stypendium wypłacane przez uczelnię wyższą lub inny uprawniony do tego organ;
  • świadczenia z programu Rodzina 500+ i inne świadczenia rodzinne;
  • przelew z konta firmowego w przypadku osób samozatrudnionych.

Warto mieć na uwadze to, że przelew musi być przesłany bezpośrednio na rachunek przez podmiot, który dokonuje wypłaty.

Nie są brane pod uwagę przelewy z kont prowadzonych w Citi Handlowym dla klientów indywidualnych. Ani te, wykonane z własnych rachunków w innych bankach.

Zlecenie walutowe natomiast jest rozumiane jako transakcja natychmiastowej zamiany posiadanej waluty na inną wykonana po aktualnym kursie walutowym. Operacja może zostać wykonana w module Citi Kantor lub w aplikacji mobilnej.

Do momentu wypłaty premii należy zachować aktywne CitiKonto, a Umowa Depozytowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy chcemy otworzyć konto wspólne z promocji będzie mógł skorzystać tylko pierwszy współwłaściciel. Zdobyte bonusy nie podlegają opodatkowaniu dochodowemu od osób fizycznych.

Darmowe CitiKonto od Citi Handlowy

Oferta CitiKonta jest naprawdę bardzo korzystna. Prowadzenie rachunku i obsługa karty są bezwarunkowo darmowe.

Dodatkowo możemy skorzystać z bezpłatnych bankomatów Citibanku i trzech darmowych przelewów natychmiastowych w miesiącu.

Rachunek zapewnia nam także bardzo korzystne kursy walut, które obowiązują podczas płatności kartą i ich wymiany. CitiKonto jest ciekawą opcją dla klientów, którzy szukają taniego i nowoczesnego rachunku.

900 zł za kertę kredytową i 1% moneyback

Ci, którzy chcieliby zdobyć dodatkową premię (maks. 200 zł) powinni zainteresować się możliwością zamówienia karty kredytowej. Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy po 1 stycznia 2020 r. nie posiadali głównej karty kredytowej w Citibanku.

Jak zdobyć nagrodę? Przede wszystkim należy jak najszybciej złożyć wniosek o kartę kredytową np. w promocji z 900 zł. Kartę należy aktywować w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.

Aby zdobyć bonus należy aktywnie korzystać z karty kredytowej i debetowej w ciągu czterech kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym karta została wydana.

Bank zobowiązuje się do zwracania 1% wydatków (nie więcej niż 50 zł miesięcznie) na CitiKonto do końca miesiąca następnego po tym, w którym zrealizowano płatności.

Regulamin zezwala na wnioskowanie o dowolną kartę kredytową, dzięki czemu można zyskać dodatkowe korzyści. Oprócz nagrody za zdecydowanie się na kartę kredytową można zyskać częściowy zwrot za wykonane nią płatności.

Warto zainteresować się wnioskowaniem o kartę w promocji, w której do zdobycia jest 900 zł premii.

Podwyższone oprocentowanie na Koncie SuperOszczędnościowym

Klienci zainteresowani opcją oszczędzania, mogą dodatkowo skorzystać z Konta SuperOszczędnościowego. Aktualne oprocentowanie wynosi 6% – obowiązuje bezterminowo i obejmuje kwoty do 20000 zł.

Najnowsza promocja nie wymaga od nas bardzo dużego wysiłku, a może przynieść spory zysk. Łącznie można zdobyć 400 zł w gotówce.

Dodatkowo decydując się na kartę kredytową można nie tylko zyskać premię moneyback, ale także wysoki bonus za samo zamówienie i korzystanie z karty. Regulamin akcji specjalnej jest przejrzysty i nie znajdziemy w nim żadnych niejasności.

Warto wspomnieć o tym, że Citibank często organizuje nie tylko akcje promocyjne dla swoich klientów. Ale także loterie, w których do zdobycia są również atrakcyjne nagrody. Propozycja Citi Handlowego zdecydowanie warta jest przemyślenia.

bankradar.pl