CitiKonto – nowe konto na wiosnę (350 zł premii)

Citibank po raz kolejny próbuje zachęcić potencjalnych klientów do założenia CitiKonta. Po spełnieniu kilku prostych warunków otrzymać można nawet 350 zł premii pieniężnej. Dodatkowo można zgarnąć aż 900 zł za kartę kredytową Citi Simplicity.

Promocja ”CitiKonto – nowe konto na wiosnę” obowiązuje do 8 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania puli 3 tys. promocyjnych rachunków. Oczywiście zgarnięcie wszystkich bonusów wymaga nieco wysiłku, jednak maksymalna nagroda jest bardzo atrakcyjna.

Do kogo skierowana jest promocja ?

Akcja skierowana jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie (współposiadanie) rachunku w Citi Handlowym konta osobistego lub rachunku oszczędnościowego po 31 grudnia 2020 r.

Skorzystać z promocji mogą natomiast posiadacze innych produktów banku, np. kart kredytowych. Osoby wykluczone z udziału to nierezydenci oraz rezydenci podatkowi lub obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Co należy zrobić, żeby otrzymać premię?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o założenie CitiKonta na stronie promocji do 8 czerwca 2023 r.

Zawarcie umowy z bankiem odbywa się online. Podczas procesu zakładania konta konieczne jest zaakceptowanie regulaminu akcji i zgód marketingowych na kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.

Za samo otworzenie konta i wyrażenie zgód bank przyznaje 20 zł premii. Zdobyty bonus trafi na CitiKonto najpóźniej w ostatnim dniu roboczym w miesiącu następnym po tym, w którym utworzono konto.

Kolejny etap polega na wykonaniu przynajmniej 3 transakcji Blikiem na łączną kwotę minimum 300 zł. Należy to zrobić do końca 1. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzono rachunek.

Ta aktywność zostaje nagrodzona premią wynoszącą 120 zł. Zostanie ona przekazana na CitiKonto do ostatniego dnia 2. miesiąca kalendarzowego po tym, w którym otwarto konto.

Na wypełnienie warunków kolejnego etapu również jest czas do końca 2. miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia. Wtedy to należy:

  • zapewnić co najmniej jeden wpływ na konto z tytułu ”wynagrodzenia” w wysokości przynajmniej 2000 zł (łącznie) LUB
  • w aplikacji mobilnej lub bankowości elektronicznej przy użyciu modułu Citi Kantor wykonać zlecenie walutowe na kwotę łączną 2000 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Należy pamiętać, że wpływ nie może pochodzić z własnych rachunków w innych bankach. A także z rachunków prowadzonych dla klientów indywidualnych w Citibank.

Po spełnieniu warunków kolejna premia cząstkowa w kwocie 120 zł zostanie wypłacona na CitiKonto najpóźniej do ostatniego dnia 3. miesiąca następującego po tym, w którym otworzono rachunek.

Za zrealizowanie drugiego i trzeciego etapu bank nagradza bonusem w wysokości 90 zł. Organizator wypłaci premię na CitiKonto w tym samym miesiącu co nagroda za wpływ wynagrodzenia lub transakcje walutowe.

O czym należy pamiętać?

Akcja skierowana jest do tych klientów, którzy zakładają konto w procesie online przy użyciu weryfikacji biometrycznej. Jeśli w trakcie wnioskowania pojawią się trudności techniczne i konieczne będzie telefoniczne dokończenie formalności, prawo do nagrody zostanie zachowane.

W przypadku nie wywiązania się z zadań w etapie drugim lub trzecim traci się prawo do bonusu za ten etap oraz za wypełnienie wszystkich warunków regulaminu.

Przez transakcje Blik rozumiane są bezgotówkowe płatności, które wymagają wprowadzenia kodu Blik lub przelewy na telefon wykonane przy użyciu aplikacji mobilnej Citi Mobile. Z kolei jeśli chodzi o wpływ wynagrodzenia, bank bierze pod uwagę:

  • wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków powołania / mianowania, kontraktów menedżerskich / marynarskich / wojskowych;
  • wynagrodzenia z umowy o dzieło/zlecenia;
  • emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne;
  • stypendium wypłacane przez uczelnię wyższą lub inny uprawniony organ;
  • świadczenie z programu Rodzina 500+, inne świadczenia rodzinne;
  • przelew z konta firmowego w przypadku osób samozatrudnionych.

W każdym z tych przypadków pieniądze muszą być przesłane na rachunek bezpośrednio przez podmiot dokonujący wypłaty.

Przelewu nie można wykonać z rachunków prowadzonych dla klientów indywidualnych lub z rachunku należącego do uczestnika w innym banku.

Zlecenie walutowe w rozumieniu banku to transakcja, w której posiadana waluta zamieniana jest na walutę docelową po aktualnym kursie walutowym.

Zlecenie można wykonać zarówno w aplikacji mobilnej jak i w module Citi Kantor w bankowości elektronicznej.

Do momentu wypłaty bonusu należy pamiętać o tym, że CitiKonto musi być aktywne oraz Umowa Depozytowa nie może być w okresie wypowiedzenia.

Przy wspólnym zakładaniu konta warto wiedzieć, że do otrzymania premii uprawniony jest tylko pierwszy posiadacz.

Nagrody nie podlegają opodatkowaniu i nie wymagają zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Warto wspomnieć, że CitiKonto jest rachunkiem bezwarunkowo bezpłatnym, który zajmuje miejsce na podium w naszym rankingu darmowych kont – https://bankradar.pl/darmowe-konto-bankowe/

Premia moneyback i 900 zł za kartę kredytową

Dla chętnych bank przygotował ofertę dodatkową, w której również można otrzymać niemałą premię. Klienci, którzy po 1 stycznia 2020 r. nie posiadali głównej karty kredytowej w Citibanku mogą zdobyć dodatkowe 160 zł.

Aby otrzymać bonus należy jak najszybciej zawnioskować o kartę kredytową (można skorzystać z promocji 900 zł). Bank oferuje premię moneyback dla 1000 pierwszych osób.

Po otrzymaniu karty kredytowej należy aktywnie z niej korzystać przez cztery kolejne miesiące kalendarzowe. Po spełnieniu warunków bank będzie zwracał 1% wydatków, nie więcej niż 40 zł w miesiącu.

Pieniądze trafią na CitiKonto do końca miesiąca następującego po tym, w którym dokonano płatności.

Regulamin nie określa konkretnej karty kredytowej, o jaką należy wnioskować. Dzięki temu można dodatkowo skorzystać z atrakcyjnej promocji karty z premią 900 zł.

bankradar.pl