500 zł z nowym kontem w nowym roku

To nie pierwszy raz, gdy Bank Millennium stara się zachęcić potencjalnych klientów do otwarcia konta Millennium 360°. Reguły są takie same jak w poprzednich edycjach.

Zdobyty bonus przekazywany będzie w dwóch częściach, a warunki aktywności są bardzo proste do zrealizowania. Maksymalnie można zdobyć nawet 500 zł w formie przelewu na rachunek.

Warto skorzystać także z promocyjnego oprocentowania obowiązującego na rachunku oszczędnościowym Konto Profit.

Akcja specjalna prowadzona pod hasłem „500 zł z nowym kontem w nowym roku” planowo zakończy się 4 kwietnia 2024 r. Bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeśli wyczerpie się limit 10 tysięcy nowo otwartych kont.

Kto może wziąć udział w promocji „500 zł z nowym kontem w nowym roku”?

Uczestnikiem akcji specjalnej mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i numer telefonu zarejestrowany u krajowego operatora telekomunikacyjnego.

Regulamin wyklucza z udziału posiadaczy konta w Banku Millennium po 1 stycznia 2020 r. Uczestnik akcji musi posiadać również polskie obywatelstwo, ważny dowód osobisty i numer PESEL.

Co ciekawe, korzystanie z innych produktów z oferty Millennium Banku nie jest przeszkodą w staraniu się o bonus.

Również posiadanie konta technicznego nie jest żadnym przeciwwskazaniem, ponieważ nie jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Jak zdobyć bonus?

Do 4 kwietnia 2024 r. należy otworzyć Konto Millenium 360° z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej. Wymagane jest zaakceptowanie regulaminu akcji.

Po uzupełnieniu wniosku należy zawrzeć z bankiem umowę o wyżej wspomniane produkty. Na etapie wnioskowania trzeba również wyrazić zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

Dodatkowo bank wymaga wyrażenia zgody na świadczenie przez Millenium Goodie we współpracy z Bankiem Millennium usługi Zwroty za zakupy i zachowanie jej do końca trwania akcji.

Do czasu wypłaty nagród należy mieć aktywne konto i zachowane wszystkie wyrażone zgody marketingowe. Aby otrzymać pierwszą część premii w wysokości 200 zł, należy:

 • w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otwarcia rachunku zasilić go kwotą przynajmniej 1000 zł;
 • przed końcem kolejnego miesiąca po zawarciu umowy min. jeden raz zalogować się do aplikacji mobilnej i wykonać przynajmniej 5 transakcji kartą lub Blikiem o łącznej wartości min. 360 zł.

Uznawane będą wszystkie wpływy na rachunek oprócz tych pochodzących z innych kont uczestnika promocji prowadzonych w Banku Millennium. Oznacza to, że wpływy z rachunków otwartych w innych bankach zostaną uznane.

Jeśli chodzi o realizację warunku dotyczącego transakcji, bank nie uwzględni wypłat gotówki oraz transakcji, które nie będą zapłatą za towar lub usługę (również przelewy Blik na telefon), a także transakcji związanych z uczestniczeniem w grach hazardowych.

Bank nie uzna również transakcji zwróconych na rachunek przed nabyciem prawa do nagrody.

Zdobyta premia zostanie przekazana na nowo otwarty rachunek do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano wymagania.

Aby otrzymać drugą część premii w wysokości 100 zł lub 300 zł, należy w drugim, trzecim i czwartym miesiącu po otwarciu konta:
 • zapewnić wpływ na rachunek w wysokości minimum 1000 zł (Wpływ nie musi być jednorazowy);
 • zrealizować minimum 5 bezgotówkowych transakcji kartą lub Blikiem o łącznej wartości przynajmniej 360 zł;
 • chociaż raz zalogować się do aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu powyższych wymagań bank wypłaci nam nagrodę w wysokości 100 zł.

Jeżeli dodatkowo w każdym miesiącu zasilimy konto z tytułu wpływu wynagrodzenia w jednorazowej wysokości min. 1000 zł, otrzymamy bonus o wartości 200 zł.

Również w tym przypadku warunek zasilenia rachunku będzie spełniony, jeśli wpływy na konto nie będą pochodziły z innych rachunków uczestnika prowadzonych w Millennium Banku.

W przypadku wynagrodzenia warto wiedzieć, że bank nie zaliczy wpłat własnych w placówkach banku i wpłatomatach oraz przelewów od osób fizycznych.

Co ciekawe, otrzymanie drugiej premii nie zależy od nabycia prawa do otrzymania pierwszej.

Otwierając rachunek zdalnie przy użyciu logowania do innego banku lub wykorzystując metodę na selfie ze zdalną weryfikacją, konieczne będzie prawidłowe potwierdzenie tożsamości (złożenie wzoru podpisu i udostępnienie bankowi dokumentu tożsamości do wglądu w dowolnym oddziale).

Należy to zrobić do końca okresu spełnienia warunków uprawniających do zdobycia drugiej części nagrody, czyli do 4 miesiąca po założeniu konta.

Drugą część premii (100 zł lub 300 zł) bank przekaże na konto do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełniono wymagania.

Po otwarciu rachunku w promocji „500 zł z nowym kontem w nowym roku”, warto zainteresować się również Kontem Oszczędnościowym Profit. Klienci Banku Millennium mogą również aktywnie polecać rachunki i zgarniać z tego tytułu korzystając z programu poleceń.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii

1 Do 4 kwietnia 2024 roku złóż wniosek o konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Millenet.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji
2 Spełnij warunki uprawniające do otrzymania 200 zł premii:

 • w ciągu 14 dni od otwarcia konta zasil swój nowo otwarty rachunek kwotą min. 1 tys. zł
 • do końca kolejnego miesiąca po zawarciu umowy zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej oraz wykonaj min. 5 transakcji kartą lub Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł
💎 200 zł premii otrzymasz na swoje nowo otwarte konto do końca kolejnego miesiąca.
3 / 💎 W każdym z 3 kolejnych miesięcy (drugim, trzecim i czwartym) po otwarciu konta wykonaj następujące zadania: 

 • zasil konto kwotą min 1 tys. zł (może być sumą kilku przelewów)
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem na min. 360 zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku

Za spełnienie tych zadań otrzymasz 100 zł nagrody. Premię możesz jeszcze zwiększyć o dodatkowe 200 zł, jeśli w każdym z miesięcy zasilisz konto przelewem z tytułu wynagrodzenia (w jednorazowej wysokości min. 1 tys. zł)

Bank wypłaci premię 100 zł lub 300 zł do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

4 Jeśli otworzysz konto online za pomocą logowania do innego banku lub metodą na selfie, potwierdź swoją tożsamość w dowolnej placówce banku. Weryfikacja polega na złożeniu wzoru podpisu i udostępnieniu bankowi do wglądu dokumentu tożsamości. 

Na dopełnienie tych formalności masz czas do końca czwartego miesiąca po otwarciu rachunku.

bankradar.pl