500 zł w zimowej promocji konta Millennium 360°

To już nie pierwszy raz, gdy Millennium Bank stara się zachęcić do podjęcia z nim współpracy i założenia konta Millennium 360°. Zasady pozostają niezmienne od jakiegoś czasu.

Premia wypłacana jest w dwóch częściach, a wymagane warunki aktywności nie są szczególnie wymagające. Maksymalnie uzyskać można nawet 500 zł w formie przelewu na rachunek.

Promocja „500 zł w zimowej promocji konta Millennium 360°” i potrwa do 31 stycznia 2024 r. Bank zaznacza jednak, że akcja może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się limit 12 tys. rachunków.

Kto może skorzystać z promocji „500 zł w zimowej promocji konta Millennium 360°”?

Promocja dedykowana jest pełnoletnim osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, polskie obywatelstwo, ważny dowód osobisty, numer PESEL i numer telefonu zarejestrowany u krajowego operatora.

Z udziału wykluczone są osoby, które po 1 stycznia 2020 r. posiadały konto osobiste w Millennium Banku.

Według regulaminu posiadanie innych produktów z oferty banku nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w akcji. Dotyczy to również konta technicznego, które nie jest traktowane jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Jak zdobyć nagrodę?

Do 31 stycznia 2024 r. złóż wniosek o otwarcie konta Millennium 360° z kartą debetową i dostępem do bankowości elektronicznej.

Bank wymaga także zaakceptowania regulaminu akcji oraz wyrażenia zgód na elektroniczne i telefoniczne przekazywanie informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów z jego oferty i z oferty podmiotów współpracujących z nim.

Dodatkowo należy wyrazić zgodę na świadczenie usługi Zwroty za zakupy przez Millennium Goodie we współpracy z Millennium Bankiem i zachowanie jej do końca trwania promocji.

Do czasu otrzymania ostatniej nagrody konto musi być aktywne, umowa nie może zostać wypowiedziana, a wszystkie wyrażone zgody mają być zachowane.

Aby otrzymać pierwszą część premii w wysokości 100 zł spełnić dwa warunki:
 • w ciągu maksymalnie 14 dni od otwarcia rachunku zasilić go kwotą przynajmniej 1000 zł;
 • do końca następnego miesiąca po podpisaniu umowy przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej i zrealizować min. 5 transakcji kartą/Blikiem o łącznej wartości co najmniej 360 zł.

Bank uzna wszystkie wpływy na konto poza tymi, które pochodzą z innego konta własnego prowadzonego w Millennium Banku.

Jeśli chodzi z kolei o transakcje, bank nie uzna wypłat gotówki, transakcji, które nie będą zapłatą za towary lub usługi (również Blik na telefon) oraz związanych z uczestnictwem w grach hazardowych.

Zaliczone nie zostaną również transakcje zwrócone na konto przed uzyskaniem prawa do nagrody.

Pierwsza część nagrody zostanie przekazana na nowo otwarty rachunek przed końcem następnego miesiąca po tym, w którym spełniono wymagania.

Kolejny etap obejmuje drugi, trzeci i czwarty miesiąc po założeniu konta. W tym okresie wymaga się:
 • zasilenia rachunku kwotą min. 1000 zł (może być w kilku wpływach);
 • wykonania przynajmniej 5 bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł;
 • minimum jednego logowania do aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu wszystkich warunków uzyskamy prawo do kolejnej części nagrody w wysokości 200 zł.

Dodatkowo jeśli wpływ na rachunek w każdym miesiącu będzie pochodził z tytułu wypłaty wynagrodzenia i wynosił min. 1000 zł, bank podwoi nasz bonus.

Warunki dotyczące zasilenia konta i uznawania transakcji są takie same jak wcześniej.

W przypadku wynagrodzenia zaznaczono, że Millennium Bank nie uzna:

 • wpłat własnych w oddziałach banku i wpłatomatach
 • przelewów na rachunek od innych nadawców niż podmioty zarejestrowane w rejestrach publicznych.

Warto mieć na uwadze, że otrzymanie drugiej premii nie zależy od uzyskania pierwszej.

Otwierając konto zdalnie z wykorzystaniem logowania do innego banku lub metody ”na selfie” wymaga się prawidłowego potwierdzenia swojej tożsamości.

Oznacza to, że musimy udać się do najbliższej placówki, udostępnić do wglądu swój dokument tożsamości i złożyć wzór podpisu.

Czynności te należy wykonać najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r., jeśli rachunek otworzymy w grudniu 2023 r. lub do 31 maja 2024 r., gdy konto założymy w styczniu 2024 r.

Otwierając konto w inny sposób nie nie ma potrzeby spełniania tego warunku.

Kolejna część premii w wysokości 200 zł lub 400 zł trafi na nasze konto najpóźniej w ostatni dzień miesiąca następującego po tym, w którym skończy się okres wymaganej aktywności.

Przedstawmy powyższe daty na konkretnym przykładzie.

Otwierając konto w grudniu 2023 r. warunki musimy spełnić do 31 stycznia 2024 r. A samą nagrodę otrzymamy w lutym 2024 r.

Kolejne miesiące wymaganej aktywności obejmują luty, marzec i kwiecień 2024 r. Natomiast druga część premii trafi do nas w maju 2024 r.

Dla osób zakładających konto w styczniu 2024 r. wszystkie wspomniane terminy przesuną się o miesiąc.

Nie zapominajmy również o możliwości skorzystania z podwyższonej stawki oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Profit. Aktualnie wynosi ono 6,5% i obejmuje środki do 100 tys. zł.

Ponadto dołączając do grona klientów Millennium Banku zyskujemy możliwość aktywnego polecenia jego kont i otrzymywania bonusów w programie poleceń.

Premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba się z nich rozliczać przed urzędem skarbowym.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii

1 Do 31 stycznia 2024 roku złóż wniosek o konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Millenet.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji
2 Spełnij warunki uprawniające do otrzymania 100 zł premii:

 • w ciągu 14 dni od otwarcia konta zasil swój nowo otwarty rachunek kwotą min. 1 tys. zł
 • do końca kolejnego miesiąca po zawarciu umowy zaloguj się przynajmniej raz do aplikacji mobilnej oraz wykonaj min. 5 transakcji kartą lub Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł
💎 100 zł premii otrzymasz na swoje nowo otwarte konto do końca kolejnego miesiąca.
3 W każdym z 3 kolejnych miesięcy (drugim, trzecim i czwartym) po otwarciu konta wykonaj następujące czynności: 

 • zasil konto kwotą min 1 tys. zł (może być sumą kilku przelewów)
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem na min. 360 zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
💎 Za spełnienie wymagań z punktu 3 otrzymasz 200 zł nagrody.

Premię możesz podwoić i otrzymać 400 zł, jeśli w każdym z miesięcy zasilisz konto przelewem z tytułu wynagrodzenia.

Bank wypłaci premię 200 lub 400 zł do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

4 Jeśli otworzysz konto online za pomocą logowania do innego banku lub metodą na selfie, potwierdź swoją tożsamość w dowolnej placówce banku. Weryfikacja polega na złożeniu wzoru podpisu i udostępnieniu bankowi do wglądu dokumentu tożsamości. 

Na dopełnienie tych formalności masz czas do końca kwietnia 2024 r. (jeśli konto otworzysz w grudniu 2023 r.) lub do końca maja 2024 r. (jeśli konto założysz w styczniu 2024 r.).

bankradar.pl