500 zł w promocji konta Millennium 360º

Po raz kolejny Millennium Bank stara się zachęcić do otwarcia rachunku Millennium 360º. Reguły od dawna są takie same i zdobyć można wypłacaną w dwóch ratach premię gotówkową po spełnieniu bardzo prostych warunków.

W obecnej akcji „500 zł w promocji konta Millennium 360º” zyskać można nawet 500 zł i potrwa ona do 30 września 2023 r.

Bank zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji jeśli pula założonych rachunków osiągnie liczbę 15 tysięcy.

Ban wypłaci premię w dwóch ratach: 100 zł i 200 zł lub 400 zł. Wysokość drugiej premii zależy od zakresu spełniania wymagań regulaminu.

Kto może wziąć udział w akcji „500 zł w promocji konta Millennium 360º„?

Promocja dedykowana jest osobom fizycznym, które mają więcej niż 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, ważny dowód osobisty, polskie obywatelstwo, PESEL i numer telefonu u polskiego operatora komórkowego.

Z udziału wykluczone są osoby, które posiadały konto oszczędnościowo-rozliczeniowe w Millennium Banku po 1 stycznia 2020 r. Regulamin nie wyklucza z udziału posiadaczy innych produktów.

Do promocji mogą przystąpić posiadacze konta technicznego, ponieważ nie jest ono kontem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Jak zdobyć bonus?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o otwarcie Konta Millennium 360º z dostępem do bankowości internetowej i zamówienie do niego karty debetowej.

Wnioskować o konto można na stronie internetowej banku do 30 września 2023 r. Konieczne jest zaakceptowanie regulaminu.

Zawierając umowę o rachunek należy wyrazić zgody na elektroniczne i telefoniczne otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od banku na temat oferowanych produktów oraz oferty firm współpracujących.

Dodatkowo należy wyrazić zgodę na świadczenie usługi ”Zwroty za zakupy” przez Millennium Goodie we współpracy z Bankiem Millennium.

Zakładając konto metodą ”na selfie” lub przez zalogowanie do rachunku prowadzonego w innym banku warunkiem zdobycia premii jest złożenie w oddziale Millennium Banku wzoru podpisu i okazania dowodu potwierdzającego tożsamość.

Otwierając rachunek w sierpniu należy zrobić to do 31 grudnia 2023 r. Osoby, które konto założą we wrześniu mają czas do 31 stycznia 2024 r.

Do czasu wypłaty nagrody konto musi zostać aktywne (nie może być w okresie wypowiedzenia) a wszystkie wyrażone zgody muszą zostać zachowane.

Kolejnym krokiem jest zasilenie rachunku kwotą przynajmniej 1000 zł w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wpływ nie musi być jednorazowy.

Bank nie weźmie pod uwagę przelewów wewnętrznych, realizowanych między kontami własnymi uczestnika prowadzonymi w Millennium Banku.

Natomiast przelewy z kont w innych bankach są dozwolone.

Następnym etapem jest zrealizowanie dwóch warunków, do końca miesiąca następnego po tym, w którym otwarto rachunek:
 • min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej Millennium Banku;
 • zrealizowanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą/Blikiem o łącznej wartości 360 zł.

Uwzględniane nie są wypłaty gotówki, transakcje niebędące zapłatą za towary/usługi (również Blik na telefon) oraz związane z uczestnictwem w grach hazardowych.

Bank nie zalicza także transakcji zwróconych na konto przed nabyciem prawa do nagrody. Pierwszą część nagrody w wysokości 100 zł bank wypłaci do końca następnego miesiąca.

Aby zdobyć drugą część nagrody należy spełnić warunki aktywności w drugim, trzecim i czwartym miesiącu po otwarciu konta:
 • zasilenie nowo otwartego rachunku kwotą min. 1000 zł (może być w kilku wpływach);
 • realizacja min. 5 bezgotówkowych transakcji kartą/Blikiem o łącznej wartości min. 360 zł;
 • min. 1 logowanie do aplikacji mobilnej.

Po spełnieniu powyższych wymagań bank przyznaje premię w wysokości 200 zł. Tę premię można podwoić, jeśli wspomniane zasilenie rachunku nastąpi z tytułu wynagrodzenia w jednorazowej wysokości min. 1000 zł.

Zasady uznawania wpływów oraz transakcji są takie same jak opisane wyżej.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, bank zaznacza, że nie mogą to być:

 • wpłaty własne realizowane w placówkach Millennium i wpłatomatach,
 • przelewy na konto, które pochodzą od innych nadawców niż podmioty znajdujące się w rejestrach publicznych.

Uzyskanie drugiej premii nie jest uzależnione od uzyskania pierwszej.

Drugą część premii (200 zł lub 400 zł) bank wypłaci do końca kolejnego miesiąca po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

Dodatkowo można skorzystać z podwyższonego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Profit, które wynosi 7% i obejmuje środki do 200 tys. zł.

Przeanalizujmy, jak może wyglądać zdobycie premii w praktyce.

Otwierając Konto Millennium 360º np. 10 sierpnia 2023 r. na zapewnienie wpływu na konto mamy czas do 24 sierpnia 2023 r. Natomiast wymagane transakcje i logowanie do aplikacji należy wykonać do końca września 2023 r.

Pierwszą nagrodę bank wypłaci w październiku 2023 r. Kolejne aktywności należy realizować w październiku, listopadzie i grudniu 2023 r. Drugą część premii bank wypłaci w styczniu 2024 r.

Premie zdobyte w promocji „500 zł w promocji konta Millennium 360º” nie podlegają opodatkowaniu dot. dochodu od osób fizycznych i nie trzeba ich rozliczać z US.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii

1 Do 30 września 2023 roku złóż wniosek o konto Millennium 360° wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Millenet.

 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną
 • wyraź zgodę na świadczenie usługi „Zwroty za zakupy” i nie odwołuj jej do końca trwania promocji
2 W ciągu 14 dni od otwarcia konta zasil swój nowo otwarty rachunek kwotą min. 1 tys. zł.

 • nie musi to być wpływ jednorazowy, może być sumą kilku przelewów

3 Do końca miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym  otworzyłeś konto:

 • minimum raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł

💎 100 zł premii otrzymasz na swoje nowo otwarte konto do końca kolejnego miesiąca.
4 W każdym z 3 kolejnych miesięcy (drugim, trzecim i czwartym) po otwarciu konta wykonaj następujące czynności: 

 • zasil konto kwotą min 1 tys. zł (może być sumą kilku przelewów)
 • wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem na min. 360 zł
 • przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku
💎 Za spełnienie wymagań z punktu 4 otrzymasz 200 zł nagrody.

Premię możesz podwoić i otrzymać 400 zł, jeśli w każdym z miesięcy zasilisz konto przelewem z tytułu wynagrodzenia.

Bank wypłaci premię 200 lub 400 zł do końca miesiąca następującego po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

bankradar.pl