400 zł w wakacyjnej promocji konta Millennium 360

Bank Millennium po raz kolejny próbuje zachęcić do zakładania konta Millennium 360º oferując premię wypłacaną w dwóch ratach i proste do spełnienia warunki aktywności. Podobnie jak w poprzednich edycjach i tym razem do zgarnięcia jest 400 zł premii.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest regularnie promowany przez Millennium Bank. Wcześniej akcje specjalny dotyczyły Konta 360º, ale w 2022 r. zostało zastąpione przez darmowy rachunek Millennium 360º.

Najnowsza akcja „400 zł w wakacyjnej promocji konta Millennium 360” zakończy się 31 lipca 2023 r. Jednak pula kont, które można otworzyć podczas jej trwania to 15 000.

Podstawową nagrodą do zdobycia jest 400 zł (100 zł + 300 zł). Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by powiększyć ją nawet o 900 zł, biorąc dodatkowo udział w promocji karty kredytowej.

Oczywiście, można także skorzystać z trwającej promocji dla klientów biznesowych i zgarnąć jeszcze jeden bonus (nawet 2500 zł).

Do kogo skierowana jest promocja Millennium Banku?

Bank Millennium dedykuje swoją akcję specjalną pełnoletnim osobom fizycznym, które posiadają pełną zdolność do czynność prawnych i numer telefonu zarejestrowany u krajowego operatora.

Z udziału wykluczone są osoby, które posiadały ROR w Banku Millennium po 1 stycznia 2020 r. Aby dołączyć do promocji należy posiadać także polskie obywatelstwo, ważny dowód osobisty i numer PESEL.

Regulamin akcji nie wyklucza z udziału klientów, którzy posiadają inne produkty banku lub konto techniczne, które nie jest rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Jak uzyskać premię?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o konto Millennium 360º z e-bankowością i zamówienie karty debetowej oraz podpisanie umowy z bankiem. Oprócz tego należy:

  • zaakceptować regulamin promocji;
  • wyrazić zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną i przez internet;
  • wyrazić zgodę na świadczenie usługi ”Zwroty za zakupy” przez Millennium Goodie we współpracy z Millennium Bankiem (zgoda musi być zachowana do końca promocji).

Ostateczny termin na wypełnienie tych warunków upływa 31 lipca 2023 r.

W dalszej kolejności wymagane jest zasilenie konta kwotą min. 1000 zł. Wpływ nie musi być jednorazowy, ale należy pamiętać, że mamy na to 14 dni od podpisania umowy.

Do końca miesiąca następnego po tym, w którym otwarto konto trzeba przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej Banku Millennium i wykonać min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą / Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł.

Pierwszą część zdobytej premii w wysokości 100 zł bank wypłaci na konto do końca kolejnego miesiąca.

Kolejne warunki należy spełnić w drugim, trzecim i czwartym miesiącu. Są nimi:
  • zasilenie nowo otwartego konta kwotą min. 1000 zł (może być w kilku wpływach);
  • wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą/Blikiem na łączną kwotę min. 360 zł;
  • zalogowanie się przynajmniej 1 raz do aplikacji mobilnej.

Nagroda w wysokości 300 zł trafi na nasze konto do końca następnego miesiąca po tym, w którym zakończy się okres wymaganej aktywności.

Warto wiedzieć, że bank nie uwzględnia wypłat gotówki, przelewów Blik na telefon, transakcji, które nie są zapłatą za towary/usługi, transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych i transakcji, które zostały anulowane przed nabyciem prawa do nagrody.

Jako wpływ nie są także traktowane przelewy wewnętrzne wykonane między swoimi kontami w Millennium, ale przelewy z konta w innym banku już tak.

Do czasu wypłaty nagrody należy zachować wszystkie wyrażone zgody oraz posiadać aktywne konto.

Zakładając konto metodą ”na selfie” w celu zdobycia nagrody należy złożyć w oddziale banku wzór podpisu i okazać dokument tożsamości.

Czas na to mamy do 31 października 2023 r. (dla kont otworzonych w czerwcu) lub do 30 listopada (dla kont otwartych w lipcu).

Premie nie są od siebie zależne – nie wywiązanie się z warunków dotyczących otrzymania pierwszej z nich nie przekreśla naszych szans na uzyskanie drugiej. Otrzymane bonusy nie podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych.

Konto Millennium 360º

Sztandarowy rachunek banku jest bezwarunkowo darmowe a dodatkowo dzięki prostej aktywności możemy także uniknąć opłaty związanej z obsługą karty.

Wyjątkową cechą rachunku jest możliwość wykonywania płatności i wypłacania gotówki w walutach obcych do kwoty będącej równowartością 1000 zł miesięcznie, korzystając z korzystnego kursu organizacji płatniczej.

Bank nie pobiera prowizji związanej z przewalutowaniem transakcji. Po przekroczeniu 1000 zł marża banku wynosi 2%. Dla klientów podróżujących za granicę może to być bardzo korzystne rozwiązanie.

Należy zaznaczyć, że osoby w wieku 18 – 26 lat muszą wykonać tylko jedną transakcję bezgotówkową, by uniknąć opłaty za kartę. Jednak spełnienie warunków promocji wymaga wykonania przynajmniej pięciu na kwotę łączną 360 zł.

Dodatkowe bonusy

Premia za otwarcie konta to tylko część bonusów, które można zyskać. Warto zainteresować się także akcją specjalną, która dotyczy karty kredytowej Mastercard Impresja, w której do zdobycia jest nawet 900 zł.

Oczywiście klienci banku mogą także korzystać z programu poleceń i zdobywać premie za rekomendowanie produktów banku.

Oprócz premii można skorzystać również z podwyższonego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Profit. Wynosi ono 7,5% i obejmuje nowe środki do 200 000 zł (obowiązuje przez 91 dni).

Najnowsza akcja Millennium Banku jest bardzo atrakcyjna, ponieważ wypełniając warunki promocji jednocześnie zyskujemy zwolnienie z opłat za konto.

Premia podzielona jest tak, że już samo otwarcie rachunku i aktywność w niedługim czasie uprawniają do zdobycia jej pierwszej części.

Drugi bonus wymaga aktywności w kolejnych trzech miesiącach. Ale nie są to warunki skomplikowane i aktywni klienci nie powinni mieć najmniejszego problemu podczas ich wypełniania.

Konto Millennium 360º od Banku Millennium zdecydowanie powinno przykuć naszą uwagę nie tylko ciekawą promocją. Ale także nowoczesną bankowością, które sprawią, że warto będzie zostać klientem tej instytucji na dłużej.

bankradar.pl