400 zł na start w promocji Alior Banku

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty Alior Banku i otwarcie konta firmowego iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 mają szansę na uzyskanie nawet 400 zł bonusu na start.

Ponadto w późniejszym czasie do uzyskania jest aż 1500 zł za aktywne korzystanie z konta. Klienci, którzy zdecydują się na zamówienie karty Mastercard z Plusem mogą również uzyskać 1000 zł premii moneyback.

Oferta została przygotowana z myślą o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Równolegle bank prowadzi dla przedsiębiorców 3 akcje:

 • „400 zł na start”
 • „Plusy Karty z Plusem’’ z bonusem 1000 zł”
 • „1500 zł dla firm – edycja III”

Promocja, w której można zdobyć premię na start zakończy się 29 lutego 2024 r. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się limit 3000 wniosków.

Jeśli chodzi o akcję „Plusy Karty z Plusem”, potrwa ona do 31 marca 2024 r. Promocja z bonusem 1500 zł za aktywność obowiązuje bezterminowo.

Biorąc udział w promocji z premią na start, możemy uzyskać 400 zł w formie przelewu na rachunek biznesowy.

Promocja ‘’Plusy Karty z Plusem’’ gwarantuje zdobycie zwrotu 10% wydatków poniesionych na stacjach paliw, maksymalnie 1000 zł. Kolejne bonusy (nawet 1500 zł) bank przyznaje klientom, którzy aktywnie korzystają z konta.

Kto może wziąć udział w promocji?

Akcja specjalna, w której można uzyskać 400 zł premii dedykowana jest osobom fizycznym, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie posiadały żadnego produktu z oferty Alior Banku dla firm w okresie 12 miesięcy poprzedzających udział w promocji.

W przypadku promocji, w której do zdobycia jest premia moneyback na stacjach paliw, skorzystają z niej ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 października 2023 r. nie posiadali w Alior Banku konta firmowego.

Regulamin promocji, w której można uzyskać premię za aktywność wyklucza z udziału przedsiębiorców, którzy kiedykolwiek posiadali produkt firmowy z oferty Alior Banku.

Jak zdobyć nagrodę?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć do 29 lutego 2024 roku, jest złożenie wniosku o otwarcie konta firmowego w Alior Banku.

Należy pamiętać o podaniu we wniosku kodu promocji: PROMO400. Umowa o prowadzenie rachunku musi zostać zawarta z bankiem w ciągu maksymalnie 15 dni od czasu złożenia wniosku.

W ciągu maksymalnie 45 dni od dnia założenia rachunku należy zrealizować przelew do ZUS lub organów podatkowych.

Premia w wysokości 400 zł zostanie przekazana na rachunek firmowy do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono warunki otrzymania bonusu.

Klienci, którzy posiadają kartę firmową Mastercard z Plusem powinni aktywnie korzystać z niej na stacjach paliw, by bank zwrócił im 10% wydatków na paliwo.

Maksymalnie można uzyskać 200 zł w miesiącu przez okres 5 miesięcy, licząc od miesiąca zawarcia umowy o kartę.

Warto mieć na uwadze, że zaliczane będą transakcje wykonane w miejscach o następujących kodach MCC: 5172, 5541, 5542, 5983.

Na szczęście klienci Alior Banku nie mają problemów z upewnianiem się, czy daną transakcję obejmie moneyback. Kod miejsca, w którym zrealizowano płatność, znajdziemy w bankowości elektronicznej w szczegółach transakcji. Promocja nie dotyczy hurtowego zakupu paliwa i płatności połączonych z usługą typu cashback.

Po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania dodatkowych premii za aktywne korzystanie z rachunku biznesowego, można zdobyć nawet 1500 zł bonusu.

Okres wymaganej aktywności wynosi 12 miesięcy, a w jednym miesiącu wymagane jest zrealizowanie przynajmniej 4 transakcji bezgotówkowych kartą.

Wysokość poszczególnych premii w cząstkowych znajduje się w regulaminie promocji „1500 zł dla firm – edycja III”. W ciągu jednego miesiąca można zdobyć maks. 125 zł bonusu.

Krok po kroku do otrzymania 400 zł premii

1 Do 29 lutego 2024 roku złóż wniosek o konto firmowe w Alior Banku.

We wniosku podaj kod promocyjny: PROMO400

2 W ciągu 15 dni od momentu złożenia wniosku o konto zawrzyj z bankiem umowę o prowadzenie rachunku firmowego.
3 W ciągu 45 dni od założenia konta wykonaj przelew do ZUS lub organów podatkowych.
💎 400 zł nagrody wpłynie na Twoje konto firmowe do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz wszystkie warunki jej otrzymania.

Krok po kroku do otrzymania 1500 zł premii

1 Przez 12 miesięcy wykonuj operacje bankowe związane z działalnością Twojej firmy.

Aby móc otrzymać poszczególne premie (patrz krok 2) w każdym miesiącu musisz zrealizować min. 4 transakcje bezgotówkowe kartą (nie musisz ich wykonać w miesiącu, w którym otworzyłeś konto).

2 Bank będzie Cię nagradzał premiami za wykonanie poszczególnych aktywności:

 • 20 zł za przelew do ZUS (na min. 500 zł) lub US (na min. 500 zł) Zlecenie stałe i przelew natychmiastowy nie są wliczane do ww. warunku.
 • 10 zł za przelew SEPA na min. 100 EUR.
 • 25 zł za zrealizowanie i rozliczenie w danym miesiącu transakcji kartą/kartami wydanymi do konta firmowego na min. 2 tys. zł.
 • 15 zł za wykonanie w miesiącu min. 3 przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju.
 • 10 zł za wpływ na rachunek przelewu z PCKF na min. 100 zł.
 • 25 zł za:
 • wymianę waluty (Autodealing) na rynku transakcji kasowych na min. 5 tys. jednostek waluty obcej dla transakcji crossowych (bez PLN) w walucie bazowej w miesiącu LUB
 • wykonane przewalutowania pomiędzy rachunkami posiadacza w ramach firmy na min. 5 tys. jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez PLN) w walucie bazowej w miesiącu
 • Nagroda za średniomiesięczne saldo na rachunku:
 • od 2500,01 do 10 000 zł – 0 zł
 • od 10 000,01 do 50 000 zł – 5 zł
 • od 50 000,01 do 100 000 zł – 10 zł
 • od 100 000,01 zł – 20 zł
💎 Maksymalnie możesz otrzymać 125 zł premii w miesiącu, czyli maksymalnie 1500 zł w ciągu roku.

Krok po kroku do otrzymania 1000 zł premii

1 Do 31 marca 2024 roku podpisz z bankiem umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem.
2

W każdym z 5 miesięcy kalendarzowych (licząc od tego, w którym zawarłeś umowę o kartę):

 • wykonaj transakcje bezgotówkowe i/lub transakcje gotówkowe wszystkimi posiadanymi przez siebie kartami Mastercard z Plusem na łączną kwotę min. 500 zł
 • wykonaj min. jeden przelew do ZUS lub US z konta firmowego

UWAGA! Brak spełnienia choćby jednego z powyższych warunków, będzie skutkował utratą szans na zdobycie premii za dany miesiąc.

3 Płać kartą debetową Mastercard z Plusem na stacjach paliw. Bank będzie Ci zwracał 10% wydatków na paliwo.

Możesz otrzymać maksymalnie 200 zł moneybacku miesięcznie w ciągu 5 kolejnych miesięcy (licząc od tego, w którym podpisałeś umowę o kartę).

💎 Cząstkowe premie będziesz otrzymywać na konto firmowe do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym dokonałeś płatności.
bankradar.pl