250 zł za otwarcie konta – promocja ING Bank Śląski

ING Bank Śląski posiada atrakcyjną promocję dla posiadaczy Konta z Lwem Direct i Komfort. W ramach nowej edycji akcji wysokość premii jest wyższa, jednak warunki jej uzyskania pozostają niezmienne.

Aby skorzystać z nagrody, należy założyć jeden z rachunków, regularnie korzystać z Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz aktywnie posługiwać się kartą i Blikiem. Wysokość premii wynosi 120 zł lub 250 zł, natomiast sama akcja potrwa do 30 marca 2023 r.

Kto może skorzystać z promocji ING Banku Śląskiego?

Specjalna promocja ING Banku Śląskiego kierowana jest do nowych klientów, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warunkiem otrzymania premii jest nieprowadzenie w tym banku rachunku osobistego w okresie od 1 października 2021 roku do 19 stycznia 2023 roku – Konta z Lewem Direct, Komfort, Mobi i Premium, a także Konta Active, Klasycznego, Studenckiego oraz PRP.

Z promocji jednoznacznie wykluczeni są też właściciele i współwłaściciele innych produktów ING Banku Śląskiego oraz pełnomocnicy. Posiadacze kredytu czy konta firmowego w tej instytucji nie mogą zatem skorzystać z premii.

Uczestnik akcji musi być ponadto osobą pełnoletnią, która dysponuje numerem telefonu zarejestrowanym u polskiego operatora.

Jak zdobyć 250 zł za otwarcie konta?

Aby otrzymać premię gotówkową w ramach promocji, należy spełnić kilka warunków.

Pierwszym krokiem jest otwarcie do 30 marca 2023 roku Konta z Lwem Direct lub Komfort z kartą debetową, co odbywa się poprzez stronę ING Banku Śląskiego.

Na tym etapie trzeba też zawrzeć umowę o Otwarte Konto Oszczędnościowe, a następnie wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i profilowanych danych handlowych drogą elektroniczną.

Klient musi do 30 czerwca 2023 roku wykonać kartą, Blikiem lub portfelem mobilnym transakcje bezgotówkowe na kwotę łączną minimum 1000 zł. Za spełnienie tego warunku otrzymamy 120 zł premii.

Aby zamiast tego zdobyć 250 zł za otwarcie konta, trzeba do 30 czerwca spełnić dodatkowe wymagania:

  • wykonać minimum 3 płatności Blikiem w sklepach internetowych
  • zapewnić wpływ na konto w łącznej kwocie co najmniej 1000 zł w minimum trzech miesiącach
  • uruchomić przynajmniej jeden cel oszczędnościowy na założonym rachunku

Oprócz tego należy dopilnować, aby na celu oszczędnościowym widniało minimum 300 zł do 30 czerwca 2023 roku. Kwota premii wpłynie na rachunek klienta do 14 lipca, o ile do tego dnia konto lub karta nie zostaną zamknięte.

O czym warto jeszcze wiedzieć?

ING Bank Śląski oferuje nowym klientom premię gotówkową, której stawka wyniesie 120 zł lub 250 zł. Na wyższą kwotę można liczyć w sytuacji, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki przewidziane dla podstawowego bonusu.

Poza założeniem konta i wykonywaniem transakcji bezgotówkowych, należy:

  • płacić Blikiem w sieci,
  • zapewniać wpływy na rachunek,
  • założyć cel oszczędnościowy z kwotą minimalną 300 zł.

Bank nie uznaje przy tym wpłat własnych poprzez wpłatomat lub w oddziale. W aktualnej edycji promocji nie są też uznawane wpływy z rachunków należących do uczestnika.

Transakcje bezgotówkowe można rozumieć dosyć swobodnie. Liczą się zarówno płatności w sklepach internetowych jak i stacjonarnych.

Jeżeli jednak klient liczy na wyższą premię gotówkową, musi obowiązkowo zrealizować w sieci trzy transakcje z wykorzystaniem Blik-a. Pozostałe płatności można wykonać kartą lub cyfrowym portfelem.

Warto przy tym pamiętać, że warunków akcji nie spełniają transakcje anulowane lub zwrócone.

Jeżeli klient zapomni o karcie debetowej przy składaniu wniosku, może ją zamówić w terminie późniejszym. Ale najpóźniej do 30 marca 2023 roku.

Nie ma też przeszkód przed założeniem nawet kilku celów oszczędnościowych. Jednakowoż suma ich sald do wyznaczonego terminu musi wynosić minimum 300 zł.

W regulaminie promocji nie sprecyzowano kwestii związanych z wpłatami na cel oszczędnościowy.

Z tego względu uczestnik może wykonać jednorazowy przelew na wymaganą kwotę i taka transakcja spełni wszystkie wytyczne. Sama nagroda nie podlega opodatkowaniu, więc nie trzeba jej rozliczać.

5/5 - 1 głosów
bankradar.pl