2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe

Bank Pekao SA przychodzi do klientów biznesowych z kolejną edycją znanej już promocji. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą zyskać nie tylko tani i nowoczesny rachunek, ale również 2000 zł premii.

Już za otwarcie online Konta Przekorzystnego Biznes i aktywne korzystanie z niego można otrzymać aż 800 zł bonusu i bezterminowe zwolnienie z opłat za konto. Kolejne premie można zdobyć za realizowanie dodatkowych aktywności.

Promocja „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” potrwa do 31 marca 2024 r. Jakie nagrody można zdobyć?

1. Bezterminowe zwolnienie z opłat związanych z prowadzeniem konta.

2. 200 zł za otwarcie konta.

3. 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową ”Księgowość z Żubrem”.

Warto wiedzieć, że równolegle prowadzona jest promocja „Przełomowa Oferta Księgowa” przygotowana przez spółkę Cash Director. Można w niej zdobyć dwuletnie zwolnienie z opłat za Pakiet Księgowość Self-Service w usłudze Księgowość z Żubrem i dostęp do dwóch kursów online.

Z kolei po uruchomieniu Pakietu Obsługi Księgowej Komfort, która zapewnia pełną obsługę księgową dla firm rozliczających się przez KPiR, zyskujemy dwuletni darmowy dostęp do funkcjonalności Pakietu Biznes i dostęp do 4 kursów online.

4. 600 zł premii cashback za realizowanie transakcji bezgotówkowych (3% wartości wykonanych transakcji, maksymalnie 120 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy);

5. 500 zł za skorzystanie z terminala i transakcje wykonane na nim w wysokości przynajmniej 1000 zł miesięcznie (5 premii po 100 zł);

6. 500 zł za skorzystanie z oferty kredytowej (kredyt lub pożyczka z gwarancją), oferty leasingowej lub faktoringu.

Kto może skorzystać z promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe”?

Do udziału w promocji uprawnieni są rolnicy indywidualni i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną/osobową na terenie Polski, którzy rozliczają się w oparciu o księgowość uproszczoną.

Regulamin wyklucza z udziału osoby, które posiadały rachunek bieżący w Banku Pekao SA (również w przypadku przejęcia ich z dawnego Idea Banku) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadacze konta osobistego w Pekao SA również skorzystali z akcji.

Jak zdobyć nagrody?

Do 31 marca 2024 należy założyć Konto Przekorzystne Biznes z kartą Mastercard oraz dostępem do e-bankowości Pekao 24 dla Firm.

Należy zaakceptować regulamin promocji i wyrazić zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną.

Jeśli zdecydujemy się na połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”, możemy otrzymać bonus w wysokości 200 zł.

Aby to zrobić, należy w miesiącu zawarcia umowy o rachunek firmowy:

 • zalogować się na konto,
 • złożyć wniosek o wspomnianą usługę księgową i nie rozłączać z nią bankowości elektronicznej przez okres dwóch miesięcy, które liczone są od następnego miesiąca po zawarciu umowy o Konto Przekorzystne Biznes.

Istnieje możliwość uniknięcia opłat lub skorzystania z wyższego pakietu oferowanych usług księgowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów i zyskania dostępu do szkoleń online.

Aby mieć szansę na uzyskanie dodatkowych bonusów, należy:

 • wystawić przynajmniej jedną fakturę sprzedażową w kwartale kalendarzowym (jeśli wybierzemy Pakiet Księgowość Self Service) lub
 • utrzymać Pakiet Komfort przez pół roku.
W ciągu pięciu kolejnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu rachunku trzeba spełniać dwa warunki aktywności, które uprawniają do uczestnictwa w promocji:
 • przelew do ZUS w kwocie przynajmniej 300 zł;
 • realizacja bezgotówkowych transakcji kartą debetową Mastercard lub Apple Pay/Google Pay o wartości min. 500 zł.

Po spełnieniu warunków bank przyzna nam zwrot w wysokości 3% poniesionych wydatków. Maksymalnie uzyskać można 120 zł w miesiącu.

Rolnicy indywidualni zobowiązani są do wykonania przynajmniej jednego przelewu do KRUS (min. 300 zł) w każdym z pięciu miesięcy kalendarzowych licząc od następnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku.

Warto pamiętać, że wykonanie przelewu do ZUS lub KRUS jest wymagane, by móc zdobyć jakąkolwiek premię w tej promocji.

Bonus w wysokości 200 zł za:

 • otwarcie konta;
 • wyrażenie wymaganych zgód marketingowych;
 • zaakceptowanie regulaminu;

bank przekaże na konto firmowe przed końcem trzeciego miesiąca po miesiącu otwarciu rachunku. Premię za połączenie bankowości z księgowością bank przekaże w tym samym okresie.

Osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej otrzymają premię moneyback (maksymalnie 5 bonusów po 120 zł) na rachunek biznesowy do końca miesiąca następnego po tym, w którym wykonane zostaną transakcje.

Z kolei bonus dla rolników realizujących przelewy do KRUS będzie przekazany do końca siódmego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes.

Kolejną nagrodę można zdobyć za podpisanie z bankiem umowy o terminal płatniczy. Oraz przyjęcie za jego pośrednictwem transakcji o wartości min. 1000 zł w ciągu pięciu kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta.

Warto pamiętać, że miesiące muszą po sobie następować. I jeśli otworzymy konto w listopadzie 2023 r., płatności muszą być przyjmowane od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Przedsiębiorcy prowadzący JDG otrzymają premie cząstkowe w pięciu kolejnych miesiącach następujących po tych, w których odnotowany będzie wymagany wpływ.

Rolnicy otrzymają bonus za terminal (do 500 zł) przed końcem siódmego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu otwarcia konta.

Ubiegając się o tę nagrodę, należy mieć na uwadze, że bank nie przyzna jej przedsiębiorcom, którzy pracują w następujących branżach:

 • biura turystyczne/podróży;
 • kantory;
 • lombardy;
 • TAXI;
 • agencje towarzyskie;
 • kasyna;
 • sprzedaż i produkcja broni i amunicji.
W celu uzyskania kolejnego bonusu (500 zł) konieczne będzie podpisanie umowy o jeden z produktów:

Kredyt/pożyczka – umowę należy zawrzeć w ciągu 6 miesięcy od następnego miesiąca po otwarciu rachunku.

Kredyt lub pożyczka muszą wynosić min. 100 tys. zł i być zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego;

Leasing – umowę należy zawrzeć z Pekao Leasing.

Regulamin promocji wymaga zrealizowania min. jednego przelewu w miesiącu o wartości min. 2000 zł z tytułu spłaty raty leasingowej w każdym z pięciu miesięcy kalendarzowych, następujących po miesiącu otwarcia konta biznesowego;

Faktoring – wymagane są przynajmniej dwa uznania na Koncie Przekorzystnym Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach umowy faktoringowej zawartej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w ciągu 5 miesięcy następujących po otwarciu rachunku.

Nagrodę za skorzystanie z dodatkowych produktów bankowych otrzymamy na konto firmowe przed końcem miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po miesiącu zawarcia umowy o kredyt/leasing/faktoring.

Warto wiedzieć, że bonusu nie otrzymają klienci, którzy w okresie naliczenia premii zalegają z płatnościami kredytu/pożyczki udzielonymi w czasie promocji.

Wszystko to wydaje się dość skomplikowane, więc posłużmy się przykładem.

Jeśli otworzymy konto firmowe w listopadzie 2023 r., warunki aktywności musimy realizować od grudnia 2023 r. do kwietnia 2024 r. A premię za każdy z miesięcy będziemy otrzymywać od stycznia do maja 2024 r.

Aby mieć pewność, że nagrody zostaną nam przekazane do czasu ich wypłaty musimy mieć aktywny rachunek i zachowane zgody marketingowe. Dodatkowo umowa o konto nie może znajdować się w okresie wypowiedzenia.

Bonusy stanowią przychód przedsiębiorstwa i należy rozliczyć się z nich z urzędem skarbowym.

Przygotowanie kolejnej edycji promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe„,  jest bardzo dobrym posunięciem. Z pewnością każdy przedsiębiorca doceni bezterminowe zwolnienie z opłat i możliwość uzyskania całkiem niezłej premii gotówkowej.

Oczywiście aktywności, które należy wykonać, by zdobyć maksymalną nagrodę jest całkiem sporo. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by poprzestać na zdobyciu nagrody za aktywność i zwolnieniu z opłat za konto.

Krok po kroku do otrzymania 1000 zł premii

1 / 💎 Do 31 marca 2024 roku załóż Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą płatniczą i dostępem do e-bankowości Pekao24 dla firm.

 • zaakceptuj regulamin
 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną

200 zł premii za założenie konta, wyrażenie zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji otrzymasz do końca trzeciego miesiąca następującego po tym, w którym założyłeś konto firmowe.

2 / 💎 Aby otrzymać 200 zł premii, połącz bankowość internetową Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” obsługiwaną przez CashDirector SA.

Aby to zrobić, w miesiącu, w którym założysz Konto Przekorzystne Biznes, powinieneś:

 • zalogować się na konto i złożyć wniosek o tę usługę księgową ORAZ
 • nie rozłączać z nią bankowości internetowej przez 2 miesiące liczone od tego, który następuje po miesiącu otwarcia konta
3 / 💎 W każdym z 5 kolejnych miesięcy, które będą następować po miesiącu otwarcia konta:

 • wykonaj przelew do ZUS na min. 300 zł
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub Apple Pay / Google Pay na min. 500 zł

Bank zwróci Ci 3% wydatków – maksymalnie 120 zł w miesiącu (5 mies. x 120 zł = 600 zł)

500 zł premii za terminal płatniczy

1 Podpisz z bankiem umowę o terminal płatniczy.
2 Za pośrednictwem terminala przyjmij płatności na min. 1000 zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu w którym otwarłeś konto.
💎 Każdą cząstkową premię (100 zł) otrzymasz w miesiącu następującym po tym, w którym spełnisz wymagane warunki. Łącznie można zyskać 500 zł premii (5 miesięcy x 100 zł).

500 zł premii za dodatkowe produkty

1 Podpisz z bankiem umowę o jeden z poniższych produktów:

 • kredyt lub pożyczka na min. 100 tys. zł (w terminie do 6 miesięcy, liczonych od miesiąca następującego po miesiącu otwarciu konta firmowego)
 • leasing Pekao, na poczet spłaty którego będziesz wykonywał min. jeden przelew miesięcznie (na min. 2 tys. zł) przez okres 5 miesięcy od otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes
 • faktoring – z min. dwoma uznaniami wykupu wierzytelności na Koncie Przekorzystnym Biznes (w ramach Pekao Faktoring) w ciągu 5 miesięcy od otwarcia rachunku firmowego
💎 Nagrody otrzymasz na Konto Przekorzystne Biznes do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym została zawarta umowa kredytowa / lesingowa / faktoringowa.
bankradar.pl