2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe (Bank Pekao)

Akcja specjalna Banku Pekao „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe” potrwa do 31 maja 2024 r.

Sumarycznie do uzyskania jest kilka nagród, a każdą z nich można zdobyć po spełnieniu trochę innych warunków. Pula nagród w obecnej edycji promocji przedstawia się następująco:

 • bezterminowe zwolnienie z opłaty związanej z prowadzeniem konta już za samo jego otwarcie i zamówienie karty;
 • 200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes;
 • 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową ”Księgowość z Żubrem”;
 • 600 zł w formie zwrotu za realizowanie bezgotówkowych transakcji (3% wartości transakcji, maks. 120 zł co miesiąc przez 5 miesięcy);
 • 500 zł za skorzystanie z oferty terminali płatniczych i zrealizowanie transakcji o łącznej wartości przynajmniej 1000 zł miesięcznie (do zdobycia 5 premii po 100 zł każda);
 • 500 zł za podpisanie umowy o kredyt lub pożyczkę z gwarancję albo za skorzystanie z leasingu/faktoringu.

Kto może skorzystać z promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe”?

W akcji specjalnej mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji nie posiadali rachunku bieżącego w banku Pekao SA (oraz dawnego Idea Banku).

Dodatkowo wymagane jest, aby przedsiębiorca prowadził:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę cywilną lub osobową w Polsce i rozliczał się w oparciu o księgowość uproszczoną.

Do udziału w akcji uprawnieni są także rolnicy indywidualni. Warto wiedzieć, że posiadanie rachunku osobistego w Banku Pekao SA nie stanowi przeszkody do skorzystania z promocji.

Jak zdobyć bonusy?

Do 31 maja 2024 r. należy złożyć wniosek o otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes i zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku z kartą Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 dla firm.

Wymagane jest zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na otrzymywanie od banku informacji marketingowych za pośrednictwem maila i kanału telefonicznego.

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania jednorazowego bonusu w wysokości 200 zł za połączenie bankowości internetowej Pekao24 dla Firm z platformą księgową ”Księgowość z Żubrem”.

Aby mieć pewność, że bank wypłaci nam premię, musimy realizować z Konta Przekorzystnego Biznes przelewy do ZUS lub KRUS w wysokości min. 300 zł przez okres dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o konto.

Ponadto w każdym z pięciu kolejnych miesięcy po założeniu rachunku przedsiębiorca musi zrealizować warunki aktywności:
 • przelew do ZUS (KRUS dla rolników indywidualnych) na kwotę przynajmniej 300 zł;
 • bezgotówkowe transakcje kartą debetową Mastercard lub portfelem mobilnym Apple Pay/Google Pay o wartości min. 500 zł.

Po zrealizowaniu warunków aktywności Bank Pekao SA zwróci nam 3% wydatków poniesionych kartą. Maksymalnie uzyskać można 120 zł w miesiącu.

Warunek zrealizowania przelewu do ZUS/KRUS jest niezbędny, aby mieć szansę na uzyskanie jakiegokolwiek bonusu w opisywanej promocji.

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem kolejnego bonusu (500 zł) za skorzystanie z terminala płatniczego powinni:
 • podpisać z bankiem umowę o terminal płatniczy
 • przyjąć za jego pomocą płatności kartą o wartości przynajmniej 1000 zł w każdym z pięciu kolejnych miesięcy po otwarciu rachunku
Premii za terminal płatniczy nie otrzymają przedsiębiorcy prowadzący następujące działalności:
 • biura turystyczne/podróży;
 • kantory;
 • lombardy;
 • agencje towarzyskie;
 • kasyna;
 • sprzedaż i produkcja broni i amunicji.
Istnieje także możliwość uzyskania kolejnego bonusu w wysokości 500 zł za skorzystanie z innych produktów bankowych.

W tym celu należy zawrzeć z Bankiem Pekao SA umowę o jeden z poniższych produktów:

Kredyt/pożyczka – umowa musi zostać zawarta w ciągu 5 miesięcy od następnego miesiąca po otwarciu konta. Minimalna kwota pożyczki/kredytu to 100 tys. zł.

Leasing – umowę należy zawrzeć z Pekao Leasing, a dodatkowo konieczne będzie zrealizowanie przynajmniej jednego przelewu w miesiącu (łączna kwota min. 2000 zł miesięcznie) tytułem spłaty raty leasingowej w ciągu 5 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu otwarcia konta biznesowego.

Faktoring – wymagane są przynajmniej dwa uznania na Koncie Przekorzystnym Biznes z tytułu wykupu wierzytelności w ramach umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o. w ciągu pięciu kolejnych miesięcy następujących po otwarciu konta firmowego.

Bonus za skorzystanie z dodatkowej oferty banku trafi na rachunek firmowy do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kredyt/leasing/faktoring.

Premia nie zostanie przyznana uczestnikom, którzy w momencie jej naliczenia będą zalegać z płatnościami kredytu lub pożyczki udzielonymi w czasie trwania promocji.

Krok po kroku do otrzymania 200 zł premii i 600 zł moneybacku

1 / 💎
Do 31 maja 2024 roku złóż wniosek o produkty firmowe Banku Pekao (konto, karta, e-bankowość) oraz podpisz umowę.

 • zaakceptuj regulamin
 • wyraź zgodę na otrzymywanie od banku informacji handlowych / marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną

200 zł nagrody za spełnienie tych warunków otrzymasz na nowo założone konto do końca trzeciego miesiąca następującego po tym, w którym otworzyłeś konto firmowe.

2 W każdym z 5 kolejnych miesięcy, które będą następować po miesiącu otwarcia konta:

 • wykonaj przelew do ZUS na min. 300 zł
 • wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą debetową lub aplikacją PeoPay na min. 500 zł

Jeżeli jesteś rolnikiem indywidualnym, musisz wykonać przynajmniej jeden przelew do KRUS na min. 300 zł.

💎 Bank zwróci Ci 3% wydatków – maksymalnie 120 zł w miesiącu.

Łącznie można więc zyskać 600 zł moneybacku (6 miesięcy x 100 zł).

Należne zwroty otrzymasz na konto firmowe do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki.

Krok po kroku do otrzymania 200 zł premii

1 Połącz bankowość internetową Pekao24 dla Firm z platformą księgową „Księgowość z Żubrem”.

Aby to zrobić, w miesiącu zawarcia umowy o rachunek firmowy, zaloguj się na konto i złóż wniosek o tę usługę.

Księgowości nie możesz rozłączać z bankowością internetową przez 2 miesiące liczone od miesiąca następującego po tym, w którym zawarłeś umowę o konto firmowe.

2 Wykonaj z Konta Przekorzystnego Biznes przelew do ZUS/KRUS na min. 300 zł przez okres 2 miesięcy liczonych od miesiąca następującego po tym, w którym zawarłeś umowę o konto firmowe. 
💎 200 zł premii otrzymasz na konto firmowe do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki.

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii za terminal

1 Podpisz z bankiem umowę o terminal płatniczy.
2 Za pośrednictwem terminala przyjmij płatności na min. 1 tys. zł w każdym z 5 kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu w którym otwarłeś konto.
💎 Nagrodę otrzymasz w miesiącu następującym po tym, w którym spełnisz wymagane warunki. Łącznie można zyskać 500 zł premii (5 miesięcy x 100 zł).

Krok po kroku do otrzymania 500 zł premii za produkty dodatkowe

1 Podpisz z bankiem umowę o jeden z poniższych produktów:

 • kredyt lub pożyczka na min. 100 tys. zł
 • leasing Pekao, który będziesz spłacał (min. 2 tys. zł / miesięcznie) przez 5 miesięcy liczonych po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes
 • faktoring – z min. dwoma uznaniami wykupu wierzytelności na Koncie Przekorzystnym Biznes (w ramach Pekao Faktoring) w ciągu 5 miesięcy liczonych po miesiącu otwarcia Konta Przekorzystnego Biznes

Do czasu wypłaty nagród rachunek firmowy musi być aktywny. Nie możesz również w tym czasie złożyć wypowiedzenia o jego zamknięcie ani wycofać zgód marketingowych.

💎 Nagroda  zostanie wypłacona na Twoje Konto Przekorzystne Biznes do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki. 
5/5 - 1 głosów
bankradar.pl