1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Klienci biznesowi, którzy otworzą Konto Mój Biznes w Millennium Banku i aktywnie będą się nim posługiwać przez okres pięciu miesięcy zyskają szansę na zdobycie 1000 zł premii.

Pod hasłem ”aktywne korzystanie z konta” rozumiemy zapewnianie wpływów, realizowanie transakcji kartą i wykonywanie przelewów do ZUS.

Dodatkowo otwierając jednoosobową działalność gospodarczą z pomocą Millennium możemy otrzymać dodatkowy bonus w wysokości 500 zł.

Akcja „1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS” potrwa planowo do 8 kwietnia 2024 r. Bank zastrzega sobie jednak możliwość wcześniejszego zakończenia promocji, jeśli otwartych zostanie 12 tys. Kont Mój Biznes.

Równolegle bank prowadzi akcję specjalną „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja trzecia„, w której uzyskać można zwolnienie z opłat. Promocja trwa do odwołania, co oznacza, że może zostać zakończona w dowolnym momencie.

Osoby, które są już klientami Banku Millennium, ale nie mają założonej jednoosobowej działalności gospodarczej mogą zdobyć nawet 1500 zł premii.

Przedsiębiorcy prowadzący JDG uzyskać mogą 1000 zł i nie ma znaczenia czy korzystają już z usług Millennium, czy nie.

Przyznane bonusy będą wypłacane w częściach po 300 zł lub 200 zł za każdy z pięciu miesięcy, w którym zostaną spełnione wymagania.

Każdy klient przystępujący do współpracy z Bankiem Millennium z automatu zostaje objęty promocją „Zyskaj z kontem dla Biznesu – edycja trzecia” i zyskuje dzięki temu dwuletnie zwolnienie z opłat za:

  • prowadzenie konta firmowego;
  • prowadzenie kont walutowych w EUR, USD, GBP, CHF;
  • za firmowe karty kredytowe.

Kto może wziąć udział w promocji „1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS”?

Do udziału w akcji uprawnione są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku o Konto Mój Biznes w ramach aktualnej promocji nie posiadały konta biznesowego w Millennium Banku.

W regulaminie uwzględniono również możliwość otwarcia jednoosobowej działalności gospodarczej z pomocą banku podczas trwania akcji. Z udziału w promocji bank nie wyklucza także klientów indywidualnych korzystający z usług Millennium.

Jak zdobyć nagrodę?

Najpóźniej 8 kwietnia 2024 r. należy otworzyć działalność z Kontem Mój Biznes w bankowości internetowej Millenet lub aplikacji mobilnej i zarejestrować ją w bazie CEIDG.

Zarówno firma, jak i konto biznesowe należy otworzyć najpóźniej w ostatnim dniu trwania promocji. Warto wziąć to pod uwagę, ponieważ w niektórych przypadkach proces rejestracji działalności z rachunkiem jest wydłużony do 3 – 4 dni roboczych.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są tylko do złożenia wniosku o Konto Mój Biznes do 8 kwietnia 2024 r. i podpisania z bankiem umowy o prowadzenie rachunku.

Należy pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu promocji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie od banku ofert marketingowych.

Warto mieć na uwadze, że bank może zakończyć akcję wcześniej, jeśli wyczerpie się pula promocyjnych rachunków. Informacji należy szukać na stronie internetowej Millennium.

Do ostatniego dnia następnego miesiąca po podpisaniu umowy o konto wymagane jest przynajmniej jedno zalogowanie do aplikacji mobilnej banku.

Realizacja warunków aktywności wymaganych do otrzymania premii obejmuje okres pięciu kolejnych miesięcy po otwarciu Konta Mój Biznes.

W każdym z nich należy:
  • zapewnić wpływy zewnętrzne w wysokości łącznej min. 1000 zł;
  • zrealizować płatności kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę przynajmniej 500 zł;
  • wykonać przelew do ZUS z formatki ZUS w bankowości internetowej Millenet lub aplikacji mobilnej.

Jeśli chodzi o warunek dotyczący wpływów zewnętrznych, pod uwagę bank weźmie przelewy na rachunek firmowy z innych kont bankowych.

Bank nie weźmie jednak pod uwagę przelewów z rachunków osobistych klienta lub związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jeśli nie spełnimy wymagań w jednym z miesięcy, nie utracimy prawa do nagrody w kolejnych.

Premie cząstkowe będziemy otrzymywać na Konto Mój Biznes do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono wymagane warunki.

Nagrodę w wysokości 200 zł otrzymamy za opłacanie składek do ZUS, a 100 zł za otwarcie firmy z Bankiem Millennium.

Do czasu otrzymania ostatniej premii konto musi pozostać aktywne, umowa nie może być w okresie wypowiedzenia, a wszystkie wyrażone zgody mają być zachowane.

Posłużmy się przykładem. Otwierając Konto Mój Biznes w grudniu 2023 r. musimy do końca stycznia 2024 r. przynajmniej raz zalogować się do aplikacji mobilnej i po raz pierwszy spełnić warunki aktywności, które wymieniono wcześniej.

Pierwsza część premii trafi do nas do końca lutego 2024 r.

Bonus otrzymany w promocji ma związek z prowadzeniem działalności i stanowi przychód firmy. Oznacza to, że należy rozliczyć się z niego niego według właściwych dla siebie zasad opodatkowania.

Krok po kroku do otrzymania premii

1 Do 8 kwietnia 2024 roku otwórz Konto Mój Biznes.

  • zaakceptuj regulamin i wyraź niezbędne zgody marketingowe

Jeżeli dodatkowo założysz firmę wraz z Kontem Mój Biznes otrzymasz bonusową premię.

Jeżeli masz już zarejestrowaną działalność nadal możesz ubiegać się o pozostałe nagrody.

2 Do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu otwarcia konta przynajmniej raz zaloguj się do aplikacji mobilnej banku.
3 W każdym z 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta:

  • zapewnij wpływy zewnętrzne na rachunek w łącznej wysokości min. 1 tys. zł
  • zrealizuj przelewy do ZUS za pomocą Millenetu lub aplikacji mobilnej
  • wykonaj płatności kartą debetową wydaną do konta na min. 500 zł
💎 Kolejne premie za aktywność na rachunku w danym miesiącu otrzymasz do końca kolejnego miesiąca.

200 zł miesięcznie otrzymasz za opłacanie składek do ZUS. Natomiast dodatkowe 100 zł, jeśli założyłeś firmę razem z Bankiem Millennium.

bankradar.pl